Новини
27.05.2023 г.
В периода 25-27 май 2023 във Виена, Австрия се проведе международна среща по проект South-East European Youth Parasport Exchange SEEYou, по време на която партньорите обсъдиха проведените в партньорските държави спортни лагери за деца с интелектуални затруднения, както и обученията на спортни специалисти, работещи с тях, организирани до момента. В срещата взеха участие Стефка Джобова и Ивелина Кирилова – представители на партньорската организация от България – Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.05.2023 г.
В периода 25-27 май 2023 в София се проведе международна среща на консорциумът, реализиращ проект Sport for Every Child: Fit Kids. Инициативата насърчава социалното включване и равните възможности, а основната му цел е да се разработи модулна методология за физическо възпитание със спортни активности, спортни игри и упражнения за деца и младежи с психични разстройства, нарушения в развитието и други увреждания. Екипът на проекта е съсредоточен върху групите, които трябва да преодолеят повече предизвикателства при включването в спортните активности, игри и упражнения. Събитието се проведе в Център за семейно консултиране към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към столичен район „Младост“ със секретар г-жа Стела Цакина.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.05.2023 г.
“Силен ум за успех” е инициатива съфинансирана от Еразъм+, целящата да изгради капацитет в спортните организации в областта на осведомеността за менталното здраве и грижите за младите спортисти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.05.2023 г.
На 22 май 2023, в 81-во Иновативно училище "Виктор Юго", район Младост се проведе европейски спортен празник, в който взеха участие над 200 деца от самото училище, както и бъдещи ученици от детски градини ДГ № 59“Елхица“ и ДГ № 56 "Здравец". Участниците се забавляваха със спортни и щафетни игри, като за спортните усмивки допринесе Школа по лека атлетика Дарко тийм, която освен със спортни специалисти се включи и с атрактивен талисман, който радваше децата – осата Дарко. За отличната организация се погрижиха и голям брой доброволци, сред които младежи от столични училища и млади спортни специалисти от Национална спортна академия „Васил Левски“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.05.2023 г.
На 20 май 2023 в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе атлетически турнир „Нови звезди“, който бе организиран на изключително високо ниво от спортен клуб КЛАСА и директорът на турнира – доц. Пламен Нягин. 45-то издание на международния турнир включи в програмата си 100 и 200 метра интегриран старт, както и тласкане на гюле, в които взеха участие 36 атлети с интелектуални затруднения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.05.2023 г.
В периода 16-18 май 2023г. В Амаранте, Португалия се проведе международна среща на партньорите в проект Fit For Kids Europe. Основната цел на Fit for Kids Europe е да изгради мрежа от спортни асоциации и неправителствени организации в ЕС, които желаят да си сътрудничат, с цел увеличаване на участието на неактивни деца и деца с наднормено тегло и затлъстяване в организирани спортни дейности след училище. В срещата от страна на Асоциация за развитие на българския спорт (партньор в проекта от България) взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков - членове на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.05.2023 г.
В периода 14-18.05.2023г., в Лисабон, Португалия, се проведе международна партньорска среща по проект „Carbon Neutral Sports Club Network – C ZERO SPORTS CLUB“ (Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии). По време на срещата бяха дискутирани получените резултати от проучването C ZERO SPORTS CLUBS, както и презентирани целите и дейностите по проекта, задачите и отговорностите между партньорите. Консорциумът се състои от 7 партньорски организации от България, Хърватия, Гърция, Италия, Португалия, Сърбия и Турция. В срещата от страна на Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков - членове на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.05.2023 г.
В периода 12-17.05.2023, в Миловка, Полша се проведе обучение на младежки работници, работещи с младежи с ограничени възможности в държавите си. В рамките на програмата на обучението бяха представени и анализирани CHEER метафорични карти, CHEER обучителни видеа и CHEER подкастове, които имат за цел да подобрят и оптимизират менталното здраве на младите хора. В международната мобилност, представлявайки Асоциация за развитие на българския спорт (партньор в проекта от България), взеха участие Диана Хаджиангелова, Велина Тонева, Надежда Панайотова, Елена Димитрова, Владимир Спасов, Сюлейман Сюлейман и Петър Шопов.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.05.2023 г.
На 12 май 2023, в Дом на Европа в София, се проведе международна конференция Спорт и неформално обучение, която имаше за цел да представи интересни международни и национални практики, както и да даде възможност на педагогически експерти да обсъдят заедно със свои колеги предизвикателствата и възможностите пред неформалното обучение.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.05.2023 г.
На 9 май 2023 се навършват 16 години членство на България в Европейския съюз. Държавата ни се присъединява към Европейското семейство през 2007 година, вярвайки в думите на един от Бащите-основатели на ЕС - Жан Моне „Няма бъдеще за хората на Европа, освен в съюз“. На 09 май 2023г., от 10.00ч. до 12.00ч. в парк Заимов се проведе спортен празник и отбелязване на Ден на Европа, в който се включиха деца от столичните детски градини: ДГ №100 „Акад. Петко Райков“; ДГ № 104 „Моят свят“, ДГ № 191 „Приказка без край“, ДГ № 195 „Братя Мормареви”, а водещ на събитието бе Надежда Панайотова, дублиращ глас на едни от най-любимите анимационни герои на Дисни на български език – Елза от Замръзналото кралство.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.05.2023 г.
На 4 май 2023 г., Асоциация за развитие на българският спорт проведе обучителен курс по проект „Sport for Every Child: Fit Kids“. В него участваха повече от 55 учители, студенти, спортни специалисти и треньори, които се запознаха в детайли с обучителната програма и имаха възможност да дискутират, обменят мнения, идеи и впечатления относно проведените обучителни модули. След обучението, участниците изразиха мнение, че спортът и спортните програми могат да бъдат изключително полезни за деца, страдащи от различни видове разстройства. Тези програми могат да имат положителен ефект върху физическото и психическото здраве на децата, като също така могат да им помогнат да се развият във всички аспекти на живота.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.05.2023 г.
На 4 май 2023 г., Асоциация за развитие на българският спорт проведе популяризиращо събитие по проект „Sport for Every Child: Fit Kids“. В него участваха повече от 30 спортисти и атлети със специални образователни потребности, които опитаха и пробваха FIT KIDS обучителната програма, като имаха възможност да дискутират, обменят мнения, идеи и впечатления. Обучителната програма помага на децата да изградят по-силна самоувереност, да подобрят своите социални умения и да се научат да работят в екип. По този начин те се справят по-добре със стреса и се чувстват по-уверени в себе си в различни ситуации. За деца, които страдат от различни видове разстройства, като например аутизъм, дислексия или дислепсия, подобни обучителни програми могат да бъдат изключително полезни, като им дават възможност да се справят по-добре със своите предизвикателства и да се развият във всички аспекти на живота.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.05.2023 г.
Асоциация за развитие на българският спорт проведе онлайн обучителен курс по проект „Sport for Every Child: Fit Kids“. В него участваха повече от 30 учители, младежки работници, доброволци и треньори, които се запознаха в детайли с обучителната програма и имаха възможност да дискутират, обменят мнения, идеи и впечатления относно проведените обучителни модули. След срещата, участниците изразиха мнение, че спорта и спортните програми могат да бъдат много полезни за деца, които страдат от различни видове разстройства, включително СДВХ, биполярно разстройство, тревожност, травми и разстройства свързани със стрес, деструктивно и импулсивно поведение или депресивни разстройства.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.04.2023 г.
500 деца стартираха на стадион „Васил Левски“ на 30 април 2023 в рамките на надпреварата Darko Team Baby Cup – епизод 3. Състезанието бе за деца на възраст от 4 до 13 години и отворено за всички желаещи – без значение дали са картотекирани спортисти, членове на състезателен клуб или желаеха да направят първите си стъпки в леката атлетика.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.04.2023 г.
В периода 28 – 30 април, 2023г., в Рим, Италия се проведе финална партньорска среща и заключителна конференция по проект EWA – Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs. По време на събитието бяха обсъдени и дискутирани с партньорите готовите обучителни материали (Стратегия и Меморандум) и създаденият централизиран модел на „Бюро за помощ – за атлети и жени“, както и решаващата роля на професионалистите в областта на спорта в борбата със злоупотребата, насилието и дискриминацията срещу жените. В срещата взеха участие представителите на УС на АРБС - Ивайло Здравков и Константин Занков.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.04.2023 г.
В настоящата страница можете да се запознаете с бюлетина по проект Академия за младежки работници 2.0, разпространяван през април 2023, в който е налична актуална информация за реализираните до момента дейности в рамките на инициативата.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.04.2023 г.
#SWIM! - Swim Without Fear е инициатива, съ-финансирана от програмата Еразъм+, която има за цел да анализира връзката между спорта и преодоляването на хидрофобията в ранна възраст по иновативен и различен начин - като се разработи наръчник с добри практики, които ще бъдат от полза както за родителите, така и за организациите в областта на плуването.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.04.2023 г.
Проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“, с акроним P.E.rfect, има за цел да овласти учителите по физическо възпитание да подкрепят ефективното включване на децата с разстройства от аутистичния спектър в образованието, като им предостави подходящи умения, знания, ефективни стратегии и обучение, съобразено с местните условия. Консорциумът на проекта ще се учи и адаптира към реалните ситуации в партньорските държави.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.04.2023 г.
Асоциация за развитие на българският спорт взе участие в международно събитие „Sport4Cancer – Mar Menor Games", организирано от Университета на Мурсия (Испания) и Съюза на спортните федерации на регион Мурсия с отбор от 10 представители с онкологични заболявания. Sport4Cancer включваше повече от 120 спортни дейности проведени в периода от 20- 23 април 2023 в градовете Картахена, Сан Хавиер, Сан Педро и Лос Алкасарес, които бяха наситени със състезания, изложби и безплатни спортни дейности за всички зрители и гости. Проект „Sport4Cancer" е съфинансиран по програма "Еразъм+" на Европейския съюзи в него участват 12 европейски партньорски организации от България, Германия, Гърция, Италия, Португалия, Словения, Турция, Франция, Хърватия и Литва.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.04.2023 г.
На 21 април 2023, в Берлин, Германия се проведе междинна среща в рамките на инициативата EntrepreNEETs, която събра националните координатори от България, Германия, Италия и Словакия, като представляващ Асоциация за развитие на българския спорт беше Йоанна Дочевска – председател на УС на АРБС. EntrepreNEETs е стратегическо партньорство в областта на младежта, което има за цел да даде възможност на младите жени NEETs (лица, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение), като им предостави предприемачески умения в областта на социалното предприемачество, междукултурната комуникация, управлението на проекти и ИКТ (информационни и комуникационни технологии).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.04.2023 г.
Денят на Европа, който се отбелязва всяка година на 9 май, е посветен на мира и единството в Европа. На тази дата се отбелязва годишнина от историческата „Декларация на Шуман“ от 1950 г., в която се излагат идеите за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която да направи войната между европейските нации немислима. Предложението на Шуман се счита за началото на днешния Европейски съюз.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.04.2023 г.
На 19 април се проведе годишната среща на Платформата на ЕС за здравни политики – Диалог със заинтересованите страни: Съвместните изявления, Резултатите от изследванията и дискусиите се проведоха в хибридна среда – в Люксембург и онлайн. Сутрешната сесия (9:30-12:30 ч. централноевропейско време) бе посветена на представянето на съвместните изявления на ръководителите на тематичните мрежи, последвано от кръгла маса за споделяне на научените уроци и възможните подобрения за следващите цикли.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.04.2023 г.
В периода 13-17 април 2023 в Рийека, Хърватия се проведе международно спортно събитие, в което взеха участие общо 60 атлети с интелектуални затруднения от двете държави. През изминалата година спортистите проведоха тренировъчни дейности, за да бъдат максимално подготвени за международната проява, като в програмата бяха включени лека атлетика, плуване, баскетбол и подвижни игри. Българската делегация включваше атлети от РЦПППО - Смолян, ДПЛУИ, гр. Баня - СОНИК СТАРТ, СК Адаптирани спортове, Адаптиран баскетбол НСА, Център за защитена заетост „Вдъхновение“, Защитено жилище за лица с умствени затруднения, гр. София. Спортното мероприятие се проведе с подкрепата на студенти от специалност Адаптирана физическа активност и спорт (НСА „Васил Левски“), която става все по-актуална и осигурява перспективи за развитие на младите хора.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.04.2023 г.
На 13.04.2023г., Велики четвъртък от 10.30ч. до 12.30ч. на площад „Света Неделя“ се проведе традиционното боядисване на великденски яйца и спортни игри, в което се включиха над 100 деца от столичните детски градини. В 12.30 потегли празнична лития с деца, носещи икони и кошнички с боядисани яйца, водени от свещенослужители на Софийска света митрополия. Празничното шествие достигна до храм „Света Вмчца Параскева“, ул. Георги С. Раковски“ 58 по следния маршрут: от площад „Света Неделя“- хотел „София Балкан Палас“- подлез на метростанция - Софийското Ларго - бул.“Дондуков“- бул. „Георги С. Раковски“ - храм „Света Вмчца Параскева. Преди да стигнат до храма децата бяха посрещнати пред централния вход на Столична Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението (СДПБЗН), след което се отправиха към храм „Св. Вмчца Параскева“, където свещениците с благодарност приеха великденските яйца и картички от децата за хората в нужда.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.04.2023 г.
В периода 09-11 април 2023 г., в град Стрелча, България, Асоциация за развитие на българският спорт съвместно с треньорите и спортните специалисти от волейболен клуб „Ахил“, София, проведе тренировъчни сесии по проект Fit For Kids Europe. В тях взеха участие 30 деца, на възраст между 7-10 години, които се възползваха от иновативна програма за мотивация на деца и родители за по-голямо участие в спорт и физическа активност. Програмата за спортни тренировки “FitforKids” е комбинация от кросфит, аеробика и класически спортни игри в училищния двор. Целта е да се предостави на децата и техните семейства положително изживяване в комбинация с физическа активност, по начин по който, след приключване на всяка тренировка “FitforKids”, те да се чувстват щастливи, горди и все по-близо до поставените си лични цели.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.04.2023 г.
На 09 април 2023 г., в град Стрелча, България се проведе обучение на спортни специалисти по проект Fit For Kids Europe, в което участваха спортни треньори от волейболен клуб „Ахил“, София. В събитието, организирано от Асоциация за развитие на българският спорт спортните специалисти имаха възможност да дискутират и обменят добри практики относно успешната мотивация и внедряването на успешни модели за физическа активност и спорт за деца и техните родители. Едни от най-сериозните предизвикателства, с които се сблъскват децата, които искат да са по-активни са липсата на достъпни спортни обекти и инфраструктура.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.03.2023 г.
В периода 15-30 март 2023, в София, България, на територията на Национална спортна академия „Васил Левски“, Асоциация за развитие на българският спорт проведе обучителен курс в рамките на проект „АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ 2.0“. Участниците в курса имаха възможност да подобрят и повишат знанията си относно младежката работа с фокус върху онлайн инструментите, финансите и маркетинга, изграждане на специфична мрежа от заинтересовани страни, използване на онлайн платформи за набиране на средства и т.н. В обучителният курс взеха участие 20 младежа, които след положен изпит получиха сертификат за завършен курс на обучение.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 51
next