Новини
28.02.2023 г.
Добавената реалност е интерактивно преживяване, което обогатява реалния свят с компютърно генерирана информация за възприятията. С помощта на софтуер, приложения и хардуер (за някои преживявания са необходими очила за виртуална реалност), разширената реалност наслагва цифрово съдържание върху реална среда и обекти. Екипът на проекта #SMILE ви представя преживяване с добавена реалност, което е безплатно и може да бъде инсталирано за мобилни устройства, ползващи и двете операционни системи. Целта на AR приложението #SMILE е да предостави успокояваща среда и възможност за приятно изживяване при моменти на трудност. Насладете се на #SMILE и се потопете в добавената реалност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.02.2023 г.
Добавената реалност е интерактивно преживяване, което обогатява реалния свят с компютърно генерирана информация за възприятията. С помощта на софтуер, приложения и хардуер (за някои преживявания са необходими очила за виртуална реалност), разширената реалност наслагва цифрово съдържание върху реална среда и обекти. Екипът на проекта #SWIM ви представя преживяване с добавена реалност за деца, което е безплатно и може да бъде инсталирано за мобилни устройства, ползващи и двете операционни системи. Целта на AR приложението #SWIM е да даде възможност за удоволствие от водните преживявания и чрез това положително приключение - да намали страха от водата в ранното възрастово развитие. Насладете се на #SWIM - плуване без страх с добавена реалност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.02.2023 г.
В периода 24-25 февруари 2023 г. се проведе обучение на спортни треньори по проект Fit For Kids Europe, в което от страна на АРБС взеха участие Йоанна Дочевска, Ивайло Здравков, Ивелина Кирилова и Иван Иванов. Fit For Kids Europe е проект, съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт. Срокът за изпълнение на проекта е 3 години и половина (01.01.2020 г. – 30.06.2023 г.). Основната цел на Fit for Kids Europe е да изгради мрежа от спортни асоциации и неправителствени организации в ЕС, които желаят да си сътрудничат, с цел увеличаване на участието на неактивни деца и деца с наднормено тегло и затлъстяване в организирани спортни дейности след училище.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.02.2023 г.
На 23 февруари 2023, Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) представи в 81-во Иновативно училище "Виктор Юго", район Младост в гр. София резултатите от инициативата „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“, която има за цел да развие трансверсални умения у младите хора. Във връзка с въвеждането от 81-во Иновативно училище "Виктор Юго" на нов предмет – Умения на 21ви век, наръчник и онлайн обучителна платформа, които са създадени в рамките на инициативата BOOST могат да бъдат изключително полезни чрез практичната информация, представена в двата продукта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2023 г.
Проект #Sport4Cancer е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+ и има за цел да приложи натрупания опит в организирането на големи местни спортни събития, с участието на институции, работещи в тази област, от няколко страни от Европа. Голямо спортно събитие ще се проведе с помощта на доброволци от страните, участващи в проекта, което ще се фокусира върху популяризирането на физическата активност сред цялото общество и ще насърчи социалното включване на лица с онкологичени заболявания и увреждания и населението, чието участие във физическа активност е затруднено.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.02.2023 г.
На 21 февруари 2023 г., в Национална спортна академия „Васил Левски“, Асоциация за развитие на българският спорт проведе популяризиращо събитие в рамките на проект „WOMEN’S HURDLES“, имащ за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. В събитието взеха участие над 50 спортни специалисти, педагози и студенти, които се запознаха с проекта, с неговите цели, задачи, идеи и целеви групи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.02.2023 г.
На 21 февруари 2023 г., в Национална спортна академия „Васил Левски“, Асоциация за развитие на българският спорт проведе популяризиращо събитие по проект On the way to acceptance – a non-formal Youth program of innovative tools to learn – По пътя към приемането – неформална младежка програма от иновативни инструменти за информираност относно толерантността. В него участваха над 60 спортни специалисти, педагози и студенти, които се запознаха с проекта, с неговите цели, задачи, идеи и целеви групи, като в същото време имаха възможност да се забавляват и тестват създадените по неговото времетраене комикс, метафорични карти и дигитална Escape room. Всички участници получиха подаръци – комплект метафорични карти и комикс.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.02.2023 г.
На 19 февруари 2023, в Национална спортна академия „Васил Левски“ ще се проведе обучение Дигитален маркетинг за спортни организации, в рамките на проект „WOMEN’S HURDLES“, имащ за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.02.2023 г.
На 19 февруари 2023, в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе обучение Дигитален маркетинг за спортни организации, в рамките на проект „WOMEN’S HURDLES“, имащ за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. В обучението взеха участие над 20 представители на спортни организации, които имат желание да използват дигиталните технологии за популяризиране на дейностите си и привличане на нови потребители, с акцент на възможностите за привличане на неактивни социални групи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.02.2023 г.
На 16 февруари 2023, в София се проведе международна среща в рамките на проект CHEER, който има за цел да подобри менталното здраве на младите хора, като стимулира тяхната креативност и използва младежкия им ентусиазъм. Кризата, породена от епидемията от коронавирус, оказва негативно влияние върху младите хора в Европа. Борбата с епидемията и въведените ограничителни мерки са отслабили психическото състояние на младежите. Много от тях смятат, че това ще отнеме най-ценния период от живота им – младостта. В резултат на това, младите хора се сблъскват с много ментални проблеми, за които не получават институционална и социална подкрепа.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.02.2023 г.
На 14.02.2023г. се проведе онлайн първа среща по проект „Carbon Neutral Sports Club Network – C ZERO SPORTS CLUB“ (Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии). Бяха презентирани целите и дейностите по проекта, както и официално бяха разпределени задачите и отговорностите между партньорите. Консорциумът се състои от 7 партньорски организации от България, Хърватия, Гърция, Италия, Португалия, Сърбия и Турция. В срещата от страна на Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) взеха участие Калинка Гударовска и Ивайло Здравков - членове на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.02.2023 г.
На 12 май 2023, в Домът на Европа в София, ще се проведе международна конференция Спорт и неформално обучение, която има за цел да представи интересни международни и национални практики, както и да даде възможност на педагогически експерти да обсъдят заедно със свои колеги предизвикателствата и възможностите пред неформалното обучение.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.02.2023 г.
Като продължение на призива от Тарту за здравословен начин на живот, HealthyLifestyle4All е двугодишната кампания на Европейската комисия, която цели да свърже спорта и активния начин на живот със здравеопазването, храните и други политики. Обетите демонстрират ангажимента на Европейската комисия за насърчаване на здравословен начин на живот за всички, през поколенията и социалните групи, като отбелязва, че всеки може да се възползва от дейности, които подобряват здравето и благосъстоянието.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.02.2023 г.
На 7 февруари 2023, в София се проведе международна среща на консорциумът, реализиращ инициативата „WOMEN’S HURDLES“, имаща за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. Проектът се стреми да подкрепя стратегическите политики на Европейския съюз в областта на социалното включване и равните възможности на жените, в основата на което стоят физическата активност и здравословния начин на живот. Времетраенето му е 24 месеца, като в него участват шест партньорски организации от пет Европейски държави - България, Гърция, Италия, Литва и Румъния и до момента бяха проведени изследователски и онлайн дейности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.02.2023 г.
Книжките за оцветяване са чудесен инструмент, който помага на децата да преодолеят страховете си, включително хидрофобията или страха от вода. Чрез нашата книжка за оцветяване, чиято основна тема е плуването, децата ще се запознаят с концепцията за плуването и водните обитатели по забавен и образователен начин. Това ще им помогне да намалят страховете си и да изградят увереност, което ще улесни преодоляването на хидрофобията в ранните им години.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.01.2023 г.
Проект „Sport for inclusion and inclusion for sport“ (Спорт за включване и включване чрез спорт), който реализира дейности в 4 Европейски държави – България, Италия, Литва и Турция има за цел да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, чрез подобряване на уменията на треньори, обучители и други служители на организации, активни в областта на спорта, младежката работа и социалните грижи, свързани със социалното включване чрез спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.01.2023 г.
Филтрите във Facebook/Instagram са функция, която позволява на потребителите да редактират и подобряват своите снимки и видеоклипове с различни ефекти, като корекции на яркостта, контраста и цветовете, както и специални ефекти като шаблони, рамки и стикери. Филтрите във Facebook/Instagram могат да се прилагат към снимки и видеоклипове, преди да бъдат публикувани в профила на потребителя или споделени с други потребители. Някои филтри са достъпни за всички потребители, докато други са ексклузивни за определени акаунти или събития. Facebook/Instagram разполагат и с функция, наречена „Face Filters“ (филтри за лице), която прилага ефекти и анимации върху лицето на потребителя в реално време с помощта на предната камера.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.01.2023 г.
На 30 януари 2023, в сградата на Европейската Комисия в Брюксел се проведе ежегодното издание на Информационните дни на спорта, в рамките на които бе предоставена подробна информация относно възможностите, които предлага спортното направление на програма „Еразъм+“ за насърчаване на спорта и физическата активност на местно, регионално и национално ниво. Събитието събра над 500 спортни експерти и бе открито от Мария Габриел – Европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.01.2023 г.
В периода 24-27.01.2023 г. в град Мурсия, Испания се проведе международна партньорска среща по проект #Train4Inclusive. В нея бяха обсъдени постигнатите резултати и планирани бъдещите дейности по проекта, с акцент върху специфичната програма за обучение на треньори, трениращи атлети с увреждания. Консорциумът се състои от 5 европейски държави: България, Испания, Италия, Словения и Хърватия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.01.2023 г.
В периода октомври 2022 – февруари 2023 се проведоха тренировъчни дейности в рамките на инициативата SMILE. Проект Sport, Motivation, Inclusion, Leadership, Engagement – #SMILE (Спорт, Мотивация, Включване, Лидерство, Ангажираност) има за цел да анализира връзката между спорта и включването, по иновативен и различен начин – като предостави възможност за участие в международни спортни дейности на хората с интелектуални затруднения. В рамките на инициативата предстои международно спортно събитие, което ще се проведе в Хърватия през април 2023. В рамките на посочения период младежи и възрастни с интелектуални затруднения взеха участие в разнообразни спортни дейности, които оцениха с много усмивки и положителни емоции.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.01.2023 г.
На 27 януари 2023 г. в София, България, се проведе първата среща на международния консорциум, който ще координира иновативната инициатива #SWIM – Swim Without Fear (Плувай без страх), чиито дейности ще се изпълняват през следващите 18 месеца. Представителите на консорциума имаха възможност да анализират и планират заедно дейностите на проект #SWIM, които ще стартират с широко изследване на хидрофобията в ранна възраст. По време на срещата бе представен първият инструмент, който да спомогне възприемането на децата на водната среда като място за забавление и радост – приложение с добавена реалност, което съвсем скоро родителите и спортните организации ще имат възможност да изтеглят безплатно от уебстраницата на проекта: [https://myswim.org/ | www.myswim.org].
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.01.2023 г.
На 26.01.2023 год. в град Риека, Хърватия се проведе партньорска среща по проект „SCAED - Sport Community Against Eating Disorders (Спортна общност срещу хранителните разстройства)“. Бяха обсъдени постигнатите резултати до този момент, както и бъдещите дейности по проекта. Консорциумът се състои от 6 партньорски организации от България, Гърция, Полша, Северна Македония, Хърватия и Италия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.01.2023 г.
На 23 януари 2023 се проведе онлайн среща между координаторите на стартиращи през 2023 проекти, съ-финансирани по програма Еразъм+ спорт и представители на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), която управлява финансирането на Съюза за образование, култура, аудиовизия, спорт, гражданство и доброволческа дейност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.01.2023 г.
В периода 20-22 януари 2023 в Сапарева баня, България, се проведе обучение на педагогически и спортни експерти, по време на което Асоциация за развитие на българския спорт представи дейностите и разработените материали в рамките на инициативите #BOOST, Women’s Hurdles и On the way to acceptance, съ-финансирани по програма Еразъм+ на Европейския съюз.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.01.2023 г.
В настоящата страница можете да се запознаете с бюлетина по проект Академия за младежки работници 2.0, разпространяван през януари 2023, в който е налична актуална информация за реализираните до момента дейности в рамките на инициативата.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.01.2023 г.
На 19 януари 2023 се проведе първа среща на партньорите по проект Ramps4Champs, която събра партньорите от България, Гърция, Кипър, Сърбия и Република Северна Македония. Консорциумът имаше възможност да обсъди фазите на инициативата и предстоящите през 2023 дейности по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.01.2023 г.
На 10 януари 2023 се проведе първото за годината заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта, в който Асоциация за развитие на българския спорт е член и в срещата взе участие Йоанна Дочевска, председател на АРБС. В рамките на събитието, заместник-министърът на младежта и спорта Петър Бучков представи пред Обществения съвет по въпросите на младежта разработения нов проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 49
next