Новини
06.04.2022 г.
На 04.04. и 05.04.2022г. в град Мирандела, Португалия се проведе стратегическа партньорска среща по проект #Sport and NFE. Бяха обсъдени и планирани всички очаквани резултати по проекта, както и стратегия за разпространението им по време и след края на проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.04.2022 г.
На 05 април 2022, в София, България се проведе първо локално спортно събитие по проект ONE GOAL, в която взеха участие над 40 жени треньори по вид спорт. По време на събитието, бяха проведени теоретични и практически сесии, в които бяха дискутирани теми като знания и нужна квалификация относно футбола за жени, методи и практики за повишаване на жените треньори по футбол, повишаване на физическите и технически качества футболисти от женски пол, модели на подражание в женският футбол, както и психологически методи и техники за работа с подрастващи. Събитието бе проведено с подкрепата на катедра „Футбол и тенис“ към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ и високо квалифицирани и опитни треньори по футбол, като доцент Корнелия Найденова - треньор на вратарите в женския отбор на България и НСА.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.04.2022 г.
Факултетът по спортни науки към Университета в Мурсия (Испания) се намира в Мар Менор и насърчава физическата активност и спорта в обществото. Дейностите за насърчаване имат за цел да популяризират благоприятните ефекти за здравето, които редовната физическа активност има и да предоставят различни стратегии за спортен мениджмънт, като например организацията на спортни събития. Факултетът по спортни науки към Университета в Мурсия има няколко години опит в организирането на големи спортни събития в региона. Такъв тип спортни събития имат за цел да насърчат социалното включване и да използват потенциала на спорта и физическата активност, за да помогнат на хората в риск от социално изключване.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.04.2022 г.
По статистически данни на Американската национална асоциация на анорексията нервоза и свързаните с нея разстройства, през последните десетилетия случаите на хранителни разстройства са се увеличили значително в целия свят, което предполага, че 9% от населението по света страда от някакъв вид хранително разстройство. Разпространението на тези проблеми в спортния сектор е изключително тревожно, тъй като спортистите са по-склонни да имат стремеж към перфектен външен вид и спортно представяне. Въпреки че професионалните спортисти разчитат на помощта на диетолози и психолози, които да ги напътстват, треньорите на непрофесионалните спортисти не разполагат с необходимите знания и обучение, с които да идентифицират рисковото поведение и да му противодействат.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.04.2022 г.
В периода 28.03.2022 – 03.04.2022 в гр. Бущени, Румания, се проведе първа младежка мобилност по проект „We Shan’t TolerHate“ (WSTH) (Ние Няма да Толерираме Омраза) - стратегическо партньорство с продължителност 24 месеца, фокусирано върху насърчаването на младежкото доброволчество като инструмент за противопоставяне на дискриминацията срещу мигранти и бежанци сред младежките категории и в рамките на обществата домакини като цяло. Нарастването на нетолерантността, стереотипите и дискриминацията спрямо мигранти и бежанци представлява една от най-ярките реалности, които влияят върху политическия дебат и гражданското общество, особено в европейските политики, най-чувствително засегнати от масовите мигрантски и бежански потоци от Африка и региона на Близкия Изток. Евростат определя 164.300 души, които са извън броя на гражданите на ЕС, които са поискали убежище в ЕС-28 през третото тримесечие на 2017 г. В срещата взеха участие младежи от всяка страна партньор (5 местни и 5 от мигрантски/етнически произход) от Азербайджан, Киргистан, Пакистан и Русия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.04.2022 г.
На 01.04.2022 в София се проведе популяризиращо събитие в рамките на проект „Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability“ (WAYWARD) – инициатива за изграждане на капацитет в сферата на младежта, включващa 7 партньорски организации от Гърция, Ирландия, Италия, България, Виетнам, Мексико и Филипините с всеобхватна насоченост към овластяване на личностното развитие, преодоляване на стереотипите и социалното включване на млади хора (на възраст 18-25 години) с интелектуални затруднения в партньорските страни чрез овластяване на младежки работници и НПО по отношение на разбиране и методологичен набор от инструменти, основан на методологията на ОЧС (Обучение чрез спорт).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.04.2022 г.
На 1 април 2022, в София се проведе популяризиращо събитие в рамките на проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/, който се изпълнява в партньорство от организации с богат опит в сферата на адаптираните спортове, сред които Европейски Паралимпийски Комитет, Министерство на спорта – Швеция, Хърватски Паралимпийски Комитет. ParaDig поставя основите на бизнес и предприемачески умения, адаптирани към нуждите на лицата с физически предизвикателства, с цел да им осигури пълноценно личностно и професионално развитие. България работи активно в рамките на инициативата в сътрудничество между Национална спортна академия „Васил Левски“ и Асоциация за развитие на българския спорт, като настоящото събитие привлече млади спортни специалисти, които се запознаха с проекта и неговите резултати, както и спортисти с увреждания, които се насладиха на прекрасен спортен празник, реализиран от експертите от сектор Адаптирана физическа активност и спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.04.2022 г.
В периода 30 март – 01 април 2022 в Катовице, Полша се проведе първа среща в рамките на инициативата CHEER, която има за цел да подобри менталното здраве на младите хора, като стимулира тяхната креативност и използва младежкия им ентусиазъм. Кризата, породена от епидемията от коронавирус, оказва негативно влияние върху младите хора в Европа. Борбата с епидемията и въведените ограничителни мерки са отслабили психическото състояние на младежите. Много от тях смятат, че това ще отнеме най-ценния период от живота им – младостта. В резултат на това, младите хора се сблъскват с много ментални проблеми, за които не получават институционална и социална подкрепа. Тези проблеми имат пряко влияние върху тяхното образование и професионално развитие. Освен това, в момента не сме в състояние да предвидим всички ефекти, които настоящото положение ще има в бъдеще. Сигурно е обаче, че това ще бъде негативно преживяване за едно цяло поколение, което се нуждае от подкрепа и нова енергия, за да преодолее трудностите. Групата, която също изпитва много от гореспоменатите затруднения са младежките работници, които се сблъскват с проблеми с менталното си състояние, но и с липсата на подходящи образователни средства и умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.03.2022 г.
Новият брой № 28 на СПРИНТ – спортното списание на България, пристига с целия си блясък. 132 луксозни страници плюс 32 страници безплатно приложение, събрало 26 помагала за организация и методика, достъпни свободно чрез сканиране на QR код, разработени за 11 години от Асоциацията за развитие на българския спорт. Търсете СПРИНТ от сряда, 23 март 2022 г. на обичайните локации – бензиностанциите „Лукойл“, „Шел“, „Еко“, „Ромпетрол“ и „Ниспетрол“, веригите „Фантастико“ и „Кауфланд“, магазините „Inmedio“, както и по-добрите места за продажба на вестници и списания из цялата страна.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.03.2022 г.
Проект #SafeSPORTevent идва в много предизвикателни времена за Европа и света, когато безопасността и сигурността имат много голямо значение, а спортният сектор не е изключение. #SafeSPORTevent е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+, която има за цел да защити спортистите, служителите и феновете, участващи в спортни събития, от рискове за здравето и безопасността, чрез подобряване на условията им за тренировки и състезания и особено по време на форсмажорни заплахи за сигурността, които трябва да се управляват от специфични протоколи за сигурност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.03.2022 г.
Проектът PARAdig е европейска инициатива, финансирана от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът се фокусира върху тези пара-атлети, които имат множество професии и са получили предприемаческо обучение.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.03.2022 г.
На 27.03.2022 в град Анкара, Турция се проведе финална коференция по проект Eco-friendly Sports. На конференцията бяха представени и обсъдени проведените дейности и резултатите по проекта. Присъстваха местни организации, чиято дейност е тясно свързана с темата, както и бяха поканени незрящи хора, които практикуват колоездене с придружител с колело “Тандем”, към въпросните еко-организации с цел приобщаващ към обществото природосъобразен спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.03.2022 г.
На 25.03.2022 г., се проведе онлайн среща по проект “Ре(ИН)новаторска маркетингова стратегия в полу-професионални женски отбори” /Re(IN)novating Marketing Strategy Across Semi-professional FemaleTeams/ (RINMSASFT), който има за цел засилване на компетенциите на мениджърите на полу-професионални женски спортни отбори чрез процес на повишаване на уменията, свързан с маркетингови, комуникационни и видими стратегии.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.03.2022 г.
На 23 март 2022г., в Национална Спортна Академия „Васил Левски“, София, България се проведе спортно събитие по проект #SPORTolerance. По време на събитието, бяха тествани нови практически дейности, използващи спорта и физическата активност за провокиране на толерантност и солидарност сред участниците. В събитието взеха участие студенти от специалност Адаптирана физическа активност и спорт, включително международни студенти обучаващи се по програма Еразъм+ „Мобилност с цел обучение“, както и младежи с интелектуални затруднения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.03.2022 г.
На 21 март всяка година отбелязваме международния ден на хората със синдром на Даун, като през 2022 и отборът по адаптиран баскетбол към НСА „Васил Левски“ се включи в инициативата. Адаптиран баскетбол към НСА „Васил Левски“ вече две години провежда регулярна дейност за младежи с интелектуални затруднения благодарение на прекрасно сътрудничество и работа в името на обща цел на катедра „Водни спортове“, сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“ и катедра „Баскетбол“, с подкрепата на Асоциация за развитие на българския спорт и множество доброволци. Специалните спортисти в отбора, както и техните партньори се включиха в отбелязването чрез носене на шарени чорапи, които показват, че светът е шарен и различен, каквито сме и всички ние.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.03.2022 г.
В периода 18-20 март 2022, в Клисурски манастир „Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе представяне на проект HEPA SUN, организирано в партньорство с ръководството на манастира в лицето на Архимандрит отец Антим, в което взеха участие педагози и специалисти, работещи с деца от НСА „Васил Левски“, Неделно училище към храм „Рождество Христово“ жк. Младост 3, Неделно училище към храм „Св.Мчца Параскева“, ул. Г.С. Раковски, холистичен център Каролина, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, 105 СУ „Атанас Далчев“, БГ и Спорт за всички, Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА), Независима театрална компания Празното пространство и Асоциация за развитие на българския спорт. По време на събитието бяха представени предстоящите дейности за обучение на педагози, работещи в сферата на предучилищното възпитание и пилотна програма, която ще обхване 100 деца в България и ще ги запознае с положителните аспекти на регуларните спортни дейности, с цел да бъде зародена любов към движението още в съвсем ранна възраст.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.03.2022 г.
На 19 март 2022, в Клисурски манастир "Св. Св. Кирил и Методий" се проведе среща с неправителствени организации, по време на която бе представен проект „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“, който изследва приликите, различията и потенциалния синтез между различните, но взаимосвързани предизвикателства, пред които са изправени държавите от Западните Балкани и Европа, в рамките на международни усилия, насочени към поставянето на основите на по-голяма медийна грамотност и критично мислене на ниво младежи и като цяло, на обществото като средство за осигуряване на противодействие срещу явленията на речта на омразата и градивен елемент на успешните интеграционни процеси.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.03.2022 г.
На 18.03.2022 г., в София, България се проведе поредното практическо обучение по футбол, част от проект „Football as a Seed for Gender Equality“. Целта на проекта е да допринесе чрез спорта футбол, в борбата срещу дискриминацията и неравенството между половете. За да бъдат постигнати целите на проекта, Асоциация за развитие на българският спорт, организира спортно състезание между момчета и момичета, част от школата на спортен клуб „Ахил“, София, които играейки и прекарвайки времето си заедно, се изправят пред участието на жените в спорта и се научават да разглеждат разликите между половете, културата и езика като добавена стойност, а не като пречка.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.03.2022 г.
#SPORTolerance наръчник „Спорт за насърчаване на толерантността” включва неформални образователни дейности, фокусирани върху борбата с радикализацията чрез спорт и насърчаване на толерантността и солидарността.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.03.2022 г.
На 10.03.2022 г., в София, България се проведе практическо обучение по футзал, част от проект “Football as a Seed for Gender Equality”. Целта на проекта е да допринесе чрез спорт /по конкретно футбол/, в борбата срещу дискриминацията и неравенството между половете. За да бъдат постигнати целите на проекта, Асоциация за развитие на българският спорт, организира спортно състезание между момчета и момичета, които играейки и прекарвайки времето си заедно, се изправят пред участието на жените в спорта и се научават да разглеждат разликите между половете, културата и езика като добавена стойност, а не като пречка.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.03.2022 г.
Общата цел на проект Three Points Shot to Health е да планира специални тренировки по баскетбол за деца на възраст между 10 и 16 години.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.03.2022 г.
Хората с интелектуални затруднения все още са обект на дискриминация, а правилното им включване в обществото е затруднено. Спортът е един от най-мощните инструменти, които подкрепят процеса на включване на споменатата целева група и ѝ предоставят възможност да се чувства приета. Проект Sport, Motivation, Inclusion, Leadership, Engagement – #SMILE (Спорт, Мотивация, Включване, Лидерство, Ангажираност) има за цел да анализира връзката между спорта и включването, по иновативен и различен начин – като предостави възможност за участие в международни спортни дейности на хората с интелектуални затруднения. Проект SMILE ще допринесе за всички три основни теми, тъй като дейностите, които планираме ще добавят голяма стойност към усещането на хората с интелектуални затруднения, че правата на ЕС са и техни права. Например, наше право като европейски граждани да се движим и пребиваваме свободно, както е отразено в ангажимента на ЕС „да гарантира, че хората с увреждания имат реално право на свободно движение като другите“. Това ще бъде осъществено на практика чрез планираното международно спортно събитие SMILE, което има за цел да осигури усещане за свободно движение и пребиваване на участниците с интелектуални затруднения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.02.2022 г.
На 28.02.2022г., в София, България, Асоциация за развитие на българския спорт проведе популяризиращо събитие с представители на спортни организации, включващо теми като изключването от образованието на възрастните хора с увреждания, методи за социално включване и интеграция, достъп до образование и обучение, както във формалния, така и в неформалния сектор за възрастни хора с увреждания и как спортът може да се превърне в двигател за по-нататъшно учене и активно участие в обществото.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.02.2022 г.
В периода 20-24 февруари 2022, в Монтевидео, Уругвай се проведе втора международна среща по проект ONE GOAL, в която взеха участие треньори и експерти от 5 партньорски организации - България, Италия, Литва, Уругвай и Унгария. В срещата от името на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор в проекта, взеха участие Ивайло Здравков, Корнелия Найденова и Златка Христова. По време на срещата, участниците бяха част от подготовката и провеждането на дамски футболен турнир, посетиха футболен мач от уругвайското футболно първенство по плажен футбол и дискутираха теми свързани с необходимите знания и квалификация, които трябва да притежават жените треньори по футбол, методи и практики за повишаване на квалификацията им, повишаване на физическите и технически качества и видовете модели на подражание в женският футбол.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.02.2022 г.
"We Shan’t TolerHate" (WSTH) (Ние Няма да Толерираме Омраза) е стратегическо партньорство с продължителност 24 месеца, фокусирано върху насърчаването на младежкото доброволчество като инструмент за противопоставяне на дискриминацията срещу мигранти и бежанци сред младежките категории и в рамките на обществата домакини като цяло в България, Румъния и Италия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.02.2022 г.
Проект “EWA - Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs (Овластяване на жените спортисти: борба с насилието над жени и насилието и дискриминацията в спортните клубове в ЕС ), има за цел да създаде обучителни материали, стратегии и инструменти за овластяване на жени спортисти, да изследва моментното състояние и добрите практики в борбата с насилието срещу спортистки, както и провеждане на обучителен курс за ролята на спортните професионалисти в борбата с насилието и дискриминацията срещу жените в спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.02.2022 г.
На 15.02.2022г., в София, България, Асоциация за развитие на българския спорт проведе популяризиращо събитие с представители на спортни организации, включващо теми като „организационното управление и корпоративната-социална отговорност в спорта“, „Европейските политики в областта на спорта“, „насърчаването на доброто управление и прилагането на принципите на добро управление в спорта“ в рамките на проект „GOSport“. В събитието взеха участие представители на държавни институции, федерации и асоциации, като всеки един от тях получи безплатно копие на наръчник предназначен за професионалисти, работещи в големи и малки спортни организации, като мениджъри по корпоративна социална отговорност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50
next