Проект: SHOWDOWN

22.03.2024 г.
Проект SHOWDOWN има за цел да улесни и насърчи участието на хора със зрителни увреждания в физически дейности, които ще подобрят тяхното здраве и ще им помогнат да създадат социални връзки в общностите, в които живеят. За постигане на тази цел, проектът ще се фокусира върху играта "Showdown", която е инклузивен спорт, позволяващ участието на хора от всички полове, възрасти и способности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.01.2024 г.
На 25 януари 2024, в София, се състоя първата среща в рамките на инициативата SHOWDOWN, която бе домакинствана от Асоциация за развитие на българския спорт и събра партньорите от България, Гърция, Кипър и Испания. Проектът SHOWDOWN има за цел да улесни и насърчи участието на хора със зрителни увреждания в физически дейности, които ще подобрят тяхното здраве и ще им помогнат да създадат социални връзки в общностите, в които живеят. За постигане на тази цел, проектът ще се фокусира върху играта "Showdown", която е инклузивен спорт, позволяващ участието на хора от всички полове, възрасти и способности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.11.2023 г.
Участието в спорт е свързано с редица ползи за физическото, менталното и социалното благосъстояние на човека. За съжаление, лицата с увреждания често са изключвани или отказват от участие в спортни дейности поради различни бариери като липса на обучение и възможности за състезания, недостатъчна осведоменост как да се включат лица с увреждания и недостъпни съоръжения. На 8 ноември 2023, се състоя първата онлайн среща в рамките на инициативата SHOWDOWN, която събра партньорите от България, Гърция, Кипър и Испания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.10.2023 г.
Участието в спорт е свързано с редица ползи за физическото, менталното и социалното благосъстояние на човека. За съжаление, лицата с увреждания често са изключвани или отказват от участие в спортни дейности поради различни бариери като липса на обучение и възможности за състезания, недостатъчна осведоменост как да се включат лица с увреждания и недостъпни съоръжения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ