Проект: Train4Family

Първа среща #Train4Family се проведе онлайн
16.11.2023 г.
На 16 ноември 2023 се проведе първата среща на консорциумът, който ще реализира инициативата #Train4Family, която събра представители на партньорските организации от Хърватия, Босна и Херцеговина, България, Турция, Италия, Словения и Испания. Партньорите обсъдиха дейностите и времевата рамка на проекта, както и първите активности, с които ще стартира работата по #Train4Family.
Семействата играят важна роля в обществото, както в поддържането на човешкия живот, така и в индивидуалното развитие. Спортът има огромен потенциал да сближи родителите и децата в здравословна и игрова обстановка. Децата с увреждания често водят пасивен начин на живот поради липсата на адаптирани спортни занимания и нездравословното хранене, което има негативни последици за тяхното здраве. Семействата на деца с увреждания обикновено не са обучени за методите на провеждане на спорт или правилно хранене, с които биха могли да спомогнат за подобряване на живота на децата си.

Проект Train4Family има за цел да включи децата с увреждания и техните семейства в социалния живот, да подобри качеството на техния живот, да ги сближи със семействата им, да ги включи в спортни занимания и здравословно хранене, създавайки среда, която подпомага техния развитие. Като част от проекта, семействата ще бъдат обучени под ръководството на треньори/инструктори и с помощта на образователни материали, достъпни на платформата, както и в ръководствата за методите на въвеждане на спорт за деца с различни видове физически или интелектуални затруднения. Чрез включването на цялото семейство в спортни занимания, се насърчава здравословният начин на живот за цялото семейство, като прави родителите/настойниците/братята и сестрите по-активни и включени в живота на членовете на семейството с увреждания.

Физическата активност има доказан положителен ефект върху общото физическо, интелектуално и емоционално здраве на всички лица, което я прави ценен инструмент за повишаване на качеството на живот на децата с увреждания. Чрез използването на лека атлетика и плуване искаме деца с увреждания на възраст от 6 до 18 години да се сближат с родителите/настойниците/братята и сестрите си. Активностите в рамките на проекта са насочени към подобряване на качеството на живота на децата с увреждания, техните семейства и активното насърчаване на спорта и здравословното хранене като механизми, чрез които да се намали степента на отчуждение и да се подобрят условията за социална интеграция на децата с увреждания.

Проектът Train4Family се съ-финансира от програма Erasmus+ на Европейския съюз и ще бъде изпълнен от международен консорциум от Хърватия, Босна и Херцеговина, България, Турция, Италия, Словения и Испания.