Проект: Train4Family

16.11.2023 г.
На 16 ноември 2023 се проведе първата среща на консорциумът, който ще реализира инициативата #Train4Family, която събра представители на партньорските организации от Хърватия, Босна и Херцеговина, България, Турция, Италия, Словения и Испания. Партньорите обсъдиха дейностите и времевата рамка на проекта, както и първите активности, с които ще стартира работата по #Train4Family.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.10.2023 г.
Семействата играят важна роля в обществото, както в поддържането на човешкия живот, така и в индивидуалното развитие. Спортът има огромен потенциал да сближи родителите и децата в здравословна и игрова обстановка. Децата с увреждания често водят пасивен начин на живот поради липсата на адаптирани спортни занимания и нездравословното хранене, което има негативни последици за тяхното здраве. Семействата на деца с увреждания обикновено не са обучени за методите на провеждане на спорт или правилно хранене, с които биха могли да спомогнат за подобряване на живота на децата си.
ВИЖ ПОВЕЧЕ