#BeInclusiveWaterPolo

АРБС взе участие в спортен инфоден в Брюксел
30.01.2024 г.
На 30 януари 2024, в сградата на Европейската Комисия в Брюксел се проведе ежегодното издание на Информационните дни на спорта, в рамките на които бе предоставена подробна информация относно възможностите, които предлага спортното направление на програма „Еразъм+“ за насърчаване на спорта и физическата активност на местно, регионално и национално ниво. Събитието събра над 700 спортни експерти и бе открито от Илиана Иванова – Европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж: "Убедена съм, че нашата общност може да има по-голямо въздействие от всякога, в този критичен момент за Европа – и за европейския спорт. Използвайки силата на спорта за продължаване на положителната трансформация на нашите общества, през 2024 г. подновяваме Работния план на ЕС за спорт и подкрепяме положителната промяна с 51 млн. евро и над 300 проекта в цяла Европа."
Спортният инфоден бе организиран от Европейската комисия и Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) и имаше за цел да информира участниците за политическия контекст, бъдещата програма и възможностите за финансиране през 2024г. Бюджетът за спорт, който е планиран от страна на Европейския Съюз е над 51 милиона евро и се очаква да подкрепи над 310 инициативи от цяла Европа през настоящата година, които да допринесат за повишаване на нивата на физическа активност и увеличаване на капацитета на спортните организации. Участниците също така имаха възможност да установят нови контакти и да осъществят връзка с потенциални партньори. Събитието се проведе в Брюксел, като в него взе участие и Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт, която към момента координира 3 инициативи в рамките на програма „Еразъм+“:

• #BeInclusiveWaterPolo е инициатива, която има за цел да развие нови спортни дейности в областта на приобщаващите спортове за хора с интелектуални затруднения в България и Хърватия. С цел следване на новите тенденции в адаптираните спортове и представяне на нови форми на адаптирана физическа активност на местната общност, проектът #BeInclusiveWaterPolo ще допринесе значително и за увеличаване на възможностите за включване чрез спорт на лица с интелектуални затруднения и овластяване на клубове по водна топка в България и Хърватия, които ще могат да предложат нова, практически тествана възможност за хора със специални потребности и по този начин да укрепят капацитета си в областта на адаптираните спортове.

• Проект #SWIM! – Swim Without Fear (Плувай без страх) има за цел да използва връзката между спорта и преодоляването на страха от вода в ранна възраст по иновативен и различен начин, а именно като разработи наръчник с добри практики, който ще бъде полезен както за родителите, така и за организациите, занимаващи се с плуване. Инициативата ще бъде реализирана в България и Хърватия като държави богати на водни площи.

• Проект #SMS – Strong Mind for Success (Силен ум за успех) е инициатива, която има за цел да изгради капацитета на съвременните спортни организации в областта на информираността и грижите за менталното здраве на младите спортисти. Проект #SMS - Strong Mind for Success ще предостави иновативно обучение за това как менталното здраве може да допринесе за успешното развитие на младите футболисти в България, Италия и Словения.