Проект: #EmpowerSport

Кандидатствай за АФАС обучение в Гърция
24.01.2024 г.
КОГА?
15-17 март 2024

КЪДЕ?
Солун, Гърция

КОЙ?
Спортни експерти, Младежки работници, Учители по ФВС
#EmpowerSport е програма за развитие на спортни експерти, която ще бъде активна до 2027 г., като предоставя възможности за обмяна на опит в различни държави с цел придобиване на нови теоретични и практически умения.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ:
• Спортни експерти – треньори по вид спорт и специалисти (пълнолетни участници), работещи пряко в областта на спорта за деца, младежи и възрастни.
• Младежки работници - младежки работници (пълнолетни участници) на различни нива и в различни области, работещи пряко с младежи.
• Учители по Физическо възпитание и спорт - учители по ФВС (пълнолетни участници) в българските училища, които работят с деца и младежи до 18 години.

Възрастта на целевите групи е 18+ и няма ограничение по възраст, ако те отговарят на предварително посочените групи и професии.

Предварителна програма:
• Ден 1 – Пристигане рано сутринта в Солун и обучителни дейности (теория и практика);
• Ден 2 – Обучителни дейности (теория и практика);
• Ден 3 – Обучителни дейности (теория и практика) и отпътуване към България;

Посрещаща организация:
Aetoi Thessaloniki (AETOI) е неправителствена организация, посветена на подкрепата на лица с увреждания. Тя работи пряко с деца и възрастни за постигане на социално включване и приобщаване. С екип, състоящ се от спортни треньори, психолози, социални работници и учители, заедно с ангажирания управителен съвет и доброволци, AETOI е насочила усилията си в три основни области: спорт, образование и обучение. Дейностите на организацията обхващат лека атлетика, баскетбол, боче, плуване и тенис на маса, с редовно участие в национални адаптирани първенства. AETOI е една от двете непублични организации в Гърция, акредитирани от Министерството на културата и спорта да разработват и прилагат програми "Спорт за всички". AETOI е клубът с най-много спортисти на националните първенства сред около 80 спортни клуба за хора с увреждания.

УСЛОВИЯ
• Настаняването, изхранването, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта;
• Задължително е да имате Европейска здравна карта (издава се безплатно във всеки клон на Първа Инвестиционна Банка, издаването отнема около 15 работни дни);

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 05.02.2024


Информация за селекцията ще бъде изпратена на одобрените кандидати.
#EmpowerSport е съфинансиран от програма Еразъм+ в рамките на акредитация за възрастни 2020-1-BG01-KA120-ADU-094689 с проектен номер 2023-1-BG01-KA121-ADU-000112471.