Новини
28.09.2022 г.
На 28.09.2022 година, с подкрепата на факултет „Спорт“ към Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт на, проведе събитие по проект „PROPELLERS - професионален и личен опит чрез учене през целия живот и редовен спорт“, в което взеха участие над 30 спортни експерти, треньори и спортни специалисти, които дискутираха върху теми като съвременни възможности и предизвикателства свързани с насърчаване на доброволното участие в спортни дейности, осъзнаване на значението на физическите дейности подобряващи здравето, различните здравни модели сред населението на ЕС, с особен акцент върху категориите в лицата в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания, възрастни хора и т.н.).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.09.2022 г.
На 28.09.2022 година, с подкрепата на катедра „Футбол и тенис“ към Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт, проведе спортен турнир по проект „PROPELLERS - професионален и личен опит чрез учене през целия живот и редовен спорт“, в което взеха участие представителните отбори по футбол на НСА (мъже). Събитието бе уважено от ръководител катедрата - доц. Емил Атанасов.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.09.2022 г.
На 28.09.2022 година, в Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт проведе събитие по проект #SafeSPORTevent, в което взеха участие над 40 спортни експерти, треньори и спортни специалисти. По време на срещата бяха представени създадените в рамките на проекта протоколи за сигурност и бяха обсъдени потенциалните рискове и заплахи при провеждането на спортни събития, както и необходимите мерки и протоколи за оптимизиране на сигурността и безопасността на зрители, административен персонал, атлети и официални лица.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.09.2022 г.
На 27.09.2022 година, в Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт проведе събитие по проект „PROPELLERS - професионален и личен опит чрез учене през целия живот и редовен спорт“, в което взеха участие над 30 спортни педагози, спортни психолози, треньори и спортни специалисти, които дискутираха върху теми като съвременни възможности и предизвикателства свързани с насърчаване на доброволното участие в спортни дейности, осъзнаване на значението на физическите дейности подобряващи здравето, различните здравни модели сред населението на ЕС, с особен акцент върху категориите в лицата в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания, възрастни хора и т.н.).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.09.2022 г.
На 27.09.2022 година, в детска градина №195 „Братя Мормареви“, гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение в рамките на проект „HEPA SUN - Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“, в което взеха участие педагози и специалисти от учебното заведение. Събитието бе организирано в партньорство с ръководството на детската градина в лицето на Албена Цочева - директор и г-жа Диана Хаджиангелова от „Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА)“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.09.2022 г.
След официалния старт на проект ENDURANCE, партньорите започнаха незабавна работа по изпълнението и разработването на втория интелектуален продукт на проекта, който включва подробно и цялостно картографиране на: •Добри практики/изследване на казуси, свързани със спорта и предприемачеството за устойчива кариера; •Системни пътища за преминаване от спорта към бизнеса; •Ролеви модели и истории за успех; •Пропуски в настоящото обучение по предприемачество за (бъдещи) спортисти и студенти по спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.09.2022 г.
Връзките между спорта и предприемачеството са многобройни, но те рядко се признават и капитализират. Двата сектора рядко се срещат заедно в Професионалното образование и обучение /ПОО/ като ефективно свързани домейни със синергични връзки: оттук и нуждата от така необходимите предприемачески компетенции поради ниското образование по предприемачество в спортно-ориентирани дисциплини и липсата на персонализирано обучение по предприемачество.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.09.2022 г.
Връзките между спорта и предприемачеството са многобройни, но те рядко се признават и капитализират. Двата сектора рядко се срещат заедно в Професионалното образование и обучение /ПОО/ като ефективно свързани домейни със синергични връзки.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.09.2022 г.
На 24 септември 2022, в рамките на #BeActive Спортно селище на спортове на открито и #BeActive Нощ на спорта, които се проведоха пред Национален дворец на културата, Асоциация за развитие на българския спорт представи пред гражданите на столицата и любителите на спорта текущи дейности и инициативи на организацията. В спортното селище над 25 федерации и клубове представиха дейността си чрез демонстрации и информационни материали, а в рамките на Нощта на спорта се проведе с програма на сцена с демонстрации на спортни федерации и клубове. Европейска седмица на спорта #BeActive се организира за осма поредна година от Министерство на младежта и спорта. Между 23 и 30 септември всички желаещи ще имат възможността да станат част от най-големия спортен празник в Европа за любители на спорта и физическата активност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.09.2022 г.
На 24 септември 2022, в басейн Silver City в София се проведе #Train4Inclusive събитие по адаптирано плуване, организирано в рамките на Европейска седмица на спорта от Асоциация за развитие на българския спорт, в което взеха участие атлети с интелектуални затруднения. #Train4Inclusive е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз, която се реализира от международен консорциум, включващ представители на България, Хърватия, Италия, Словения и Испания и има за цел да разработи методология и инструменти, които треньори по вид спорт и ръководители на спортни дейности за хора с увреждания ще могат да използват, за да наблюдават напредъка на техните физически, когнитивни и социални умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.09.2022 г.
На 21 септември 2022 година на територията на Национална Спортна Академия „Васил Левски“ (НСА), Асоциация за развитие на българския спорт присъства на открита тренировка по футбол, организирана в партньорство с ръководството на Факултет „Спорт“ с декан проф. Красимир Петков, ДН и Катедра „Футбол и тенис“ с ръководител доц. Емил Атанасов, доктор.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.09.2022 г.
По статистически данни на Американската национална асоциация Анорексия и свързани с нея разстройства, през последните десетилетия случаите на хранителни предизвикателства и нарушения са се увеличили значително в целия свят, което предполага, че 9% от населението по света страда от някакъв вид хранително разстройство. Разпространението на тези проблеми в спортния сектор е изключително тревожно, тъй като спортистите са по-склонни да имат стремеж към перфектен външен вид и спортно представяне. Въпреки че професионалните спортисти разчитат на помощта на диетолози и психолози, които да ги напътстват, треньорите на спортисти на аматьорско ниво не винаги разполагат с необходимите знания и обучение, с които да идентифицират рисковото поведение и да му противодействат.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.09.2022 г.
На 19 септември 2022, по време на практика на студентите в магистърска степен на специалност "Спортен мениджмънт" на Национална спортна академия "Васил Левски", Йоанна Дочевска - председател на УС на АРБС представи дейностите на организацията и запозна студентите с проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“. В срещите бяха обсъдени нуждата от повишаване на уменията и възможностите за заетост, модернизиране на образованието, обучението и младежката дейност с фокусиране върху младите хора и развитие на трансверсалните умения и тяхната важност за личностното и професионално развитие на младите хора в Европа.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.09.2022 г.
В периода 15-17 септември 2022, в Сасари, Италия се проведе международна среща на консорциумът, реализиращ проект Sport for Every Child: Fit Kids. Инициативата насърчава социалното включване и равните възможности, а основната му цел е да се разработи модулна методология за физическо възпитание със спортни активности, спортни игри и упражнения за деца и младежи с психични разстройства, нарушения в развитието и други увреждания. Екипът на проекта е съсредоточен върху групите, които трябва да преодолеят повече предизвикателства при включването в спортните активности, игри и упражнения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.09.2022 г.
Основният резултат от проект Ramps4Champs е ръководство за организация на безопасни и приобщаващи дейности по Паралимпийско Боче, за клас BC3, включващи както хора с увреждания, така и техни връстници без увреждания. За да се постигне това, инструктори и треньори ще бъдат обучени да провеждат дейности по Боче за клас BC3, както и да оказват първа помощ и вторични грижи на хора с увреждания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.09.2022 г.
България и Хърватия са страни, в които морският туризъм представлява голяма част от икономиката. Всяка година, в двете страни, от удавяне умират голям брой деца, които не могат да плуват или се страхуват от водата. Добре известен факт е, че страхът от водата и плуването е много разпространен сред децата. Спортът е един от най-мощните инструменти, които могат да подпомогнат процеса на приобщаване и по щадящ начин да предостави нови възможности на посочената целева група. Проектът „#SWIM!“ има за цел да използва връзката между спорта и преодоляването на психологическите проблеми по иновативен и различен начин, а именно като разработи наръчник с добри практики, който ще бъде полезен както за родителите, така и за организациите, занимаващи се с плуване.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.09.2022 г.
Проект „Strong Mind for Success“ (Силен ум за успех) е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+, която има за цел да изгради капацитета на съвременните спортни организации в областта на информираността и грижите за менталното здраве на младите спортисти. Проектът „Strong Mind for Success“ ще предостави иновативно обучение за това как менталното здраве може да допринесе за успешното развитие на младите футболисти в България, Италия и Словения. Проектът ще използва информацията, събрана от целите и политиките на Европейските планове за действие в областта на менталното здраве и ще се фокусира върху информираността на младите футболисти относно значението на психичното здраве.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.09.2022 г.
Проект „Carbon Neutral Sports Clubs Network – C ZERO SPORT CLUBS“ (Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии) има за цел да насърчи малките европейски спортни клубове да разберат и да предприемат действия насочени към опазването на климата. Необходимо е спортните клубове да усвоят екосъобразен подход на управление, като започнат да използват дигитални инструменти и поемат отговорност за околната среда, тъй като за тях е особено важно да осъществяват местни дейности, които не са свързани само със спорт, като по този начин ще получат подкрепата на обществото. Чрез мрежата от спортни клубове без въглеродни емисии, която планираме да създадем, ще изготвим пътна карта за екосъобразни дейности, които ще планираме в бъдеще и ще прилагаме в рамките на спортните клубове. Тези дейности ще бъдат свързани с екосъобразното управление на спортните клубове, а именно: употреба на рециклирани материали, еко-лампи и велосипеди, както и организация на атрактивни дейности за засаждане на растения и др.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.09.2022 г.
В периода 13-15 септември 2022, в София се проведе международна среща по проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity). Събитието се проведе в сградата на Център за семейно консултиране към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към столичен район „Младост“ със секретар г-жа Стела Цакина. Партньорската среща имаше за цел да обсъди напредъка по проекта, чиято цел е да насърчи участието в спорт и физическа активност на лица над 65 годишна възраст, чрез разработка на нови програми за масов спорт, подходящи за 3 от най-често срещаните здравословни проблеми на тази целева група - болки в гърба, сърдечно-съдови заболявания и остеопороза. Представители на 6 партньорски организации от пет Европейски държави - България, Хърватия, Португалия, Словения и Сърбия анализираха и дискутитаха събраните статистчески данни и резултати след приключване на пилотната програма. В България, програмата стартира през април 2022 в град Берковица, реализирана с помощта местните партньори от сдружение „Здраве в Северозапада“ и проведена от Татяна Еленкова и Пламена Чубурова - доказани спортни специалисти от град града.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.09.2022 г.
На 14 септември 2022, в Пескара, Италия се проведе финална среща на партньорите по проект „ENDURANCE“, който се изпълнява в партньорство с осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания). По време на срещата бяха дискутирани и обсъдени онлайн интерактивна платформата за обучение за атлети, в която са включени модули като управление, администриране и отчитане на проекти, насоки и практически препоръки към бъдещи предприемачи, практически задачи и форми на създаване и администриране на бизнес проекти. Платформата е безплатна и може да бъде ползвана от активни спортисти и такива в края на своята кариера на адрес: https://enduranceproject.eu//
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.09.2022 г.
На 12.09. и 13.09.2022 г. в София се проведе международна среща по проект ONE GOAL, в която взеха участие треньори и експерти от 4 партньорски организации - България, Унгария, Литва и Италия. По време на срещата, бяха проведени теоретични и практически сесии, в които бяха дискутирани теми като знания и нужна квалификация относно футбола за жени, методи и практики за повишаване на уменията на жените треньори по футбол, повишаване на физическите и технически качества при женския футбол, модели на подражание в това бързо развиващо се движение. През първия ден на срещата беше проведена беседа с футболист номер 1 за България за 2021г. при жените - Симона Петкова, която сподели опита си и интересни моменти от професионалната си кариера с експертите и треньори по футбол за жени от партньорските организации. В международната среща като лектор взе участие доцент Корнелия Найденова, преподавател в катедра „Футбол и тенис“ към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ и треньор на вратарите в женския отбор на България и НСА. Oт името на Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) присъстваха Ивайло Здравков и Калинка Гударовска, Членове на УС в организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.09.2022 г.
В периода 07-11 септември 2022 в Горни Милановац, Сърбия се проведе международен младежки лагер и обучения на треньори в параспорта в рамките на проект South-East European Youth Parasport Exchange SEEYou. По време на лагера младежите с различни увреждания имаха възможност да се запознаят с основите на леката атлетика и да вземат участие в международен турнир, а паралелно се проведоха обучения на спортните специалисти, работещи с тях. Обучителните и спортни дейности спомагат за развитието на спорта за хора с увреждания в партньорските държави - Хърватия, Сърбия, Гърция, Белгия, България и Германия. В събитието взеха участие Йоанна Дочевска, Стефка Джобова и Ивелина Кирилова - представители на партньорската организация от България – Асоциация за развитие на българския спорт, които проведоха обучителните дейности и спомогнаха с експертиза за провеждане на спортните активности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.09.2022 г.
В периода 4-10 Септември на територията на База Водни Спортове "НСА" Несебър се проведе детски лагер ДЕЦАТА И МОРЕТО 2022. Това е пилотно издание на лагера и в него взеха участие 26 деца със СОП, ГРР и аутизъм, ДЦП, Синдром на Даун заедно със своите семейства. Половината от децата тренират самбо в клуб СОП, Спорт, САМБО за развитие, а останалите тренират плуване в #БГиСпортЗаВсички. За голяма част от тях това е първия им спортен лагер. По време на лагера децата целенасочено подобриха уменията си по плуване, гребане, самбо и обща физическа подготовка, отборна игра, игри с топки, щафетни игри, танци, координация, ловкост, бързина, концентрация, строяване в редици и колони, отдаденост, взаимопомощ, последователност и упоритост, и други подпомагащи тяхната самостоятелност и спортни умения. Дейностите бяха подкрепени от Сектор Адаптирана Физическа Активност - НСА В. Левски и Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/, както и множество доброволци, които осигуриха безпроблемното реализиране на инициативата.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.09.2022 г.
На 08.09. и 09.09.2022 г. в град Велене, Словения се проведе партньорска среща по проект Train4Inclusive. Бяха обсъдени постигнатите резултати до момента, бяха планирани бъдещите дейности по проекта, както и методологията, по която ще бъдат разработени пилотните местни образователни събития за треньори по вид спорт като иновативен инструмент за обучение чрез спортни дейности. Екипът на проекта ще разработи специфична програма за обучение на треньори на спортисти с увреждания въз основа на информацията, събрана и анализирана в предишните етапи на проекта и наръчника. Консорциумът се състои от 5 европейски държави: Хърватия, Италия, Словения, България и Испания. Oт името на Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) присъстваха Калинка Гударовска, член на УС и Емилия Цанова, част от екипа на организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.09.2022 г.
На 5 септември 2022г., Асоциация за развитие на българския спорт приключи стартиралата на 5 май тази година четири месечна безплатна програма за физическа активност на възрастни, координирана от местния партньор на проекта – сдружение „Здраве в Северозапада“. Пилотната спортна програма бе проведена от доказани спортни специалисти от града – Татяна Еленкова и Пламена Чубурова, като след приключването ѝ следва да бъдат анализирани ползите от подобни програми, а според обратната връзка от участващите – има остра нужда от подобни дейности, насочени към възрастните. Програмата бе реализирана в рамките на проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity), съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, чиято цел е да насърчи участието в спорт и физическа активност на лица над 65 годишна възраст, чрез разработване на нови програми за масов спорт, подходящи за 3 от най-често срещаните здравословни проблеми на тази целева група - болки в гърба, сърдечно-съдови заболявания и остеопороза. Инициативата се провежда паралелно в пет Европейски държави - България, Хърватия, Португалия, Словения и Сърбия, като партньор от България е Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.09.2022 г.
На 03 септември 2022, за поредна година “Фамилатлон” – най-големият празник на открито, посветен на спорта и забавленията, събра стотици граждани и гости на град София на откритите тревни площи в Южен парк 2. Асоциация за развитие на българския спорт се включи активно в мероприятието, като представи дейностите по текущите инициативи, съ-финансирани по програма Еразъм+ на Европейския съюз: BOOST – Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents и On the way to acceptance (По пътя към приемането) – неформална младежка програма от иновативни инструменти за информираност относно толерантността и съвместно с партньорите от Class4YourBack и Прицърковна работилница към Храм "Света Троица“, София организираха спортни забавления за присъстващите.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.09.2022 г.
В периода 31.08 - 03.09.2022 г. в Сараево, Босна и Херцеговина, се проведе тестова мобилност по проект "BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents". BOOST е 24-месечно стратегическо партньорство, съфинансирано от програма "Еразъм+" на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за учене и личностно развитие на младите хора в Европа чрез предоставяне на интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения. На срещата присъстваха представители на страните партньори от Босна и Херцеговина, България, Италия и Хърватия, а по време на тестовата мобилност екипът на проекта и участващите младежки работници посетиха активни младежки организации в страната, фокусирани върху развитието на трансверсални умения у младите хора - NAHLA, Фондация Mozaik и HomeWorkHub, които реализират висококачествени дейности за младите хора в страната. На втория ден от мобилността международната група проведе тестов семинари, по време на който беше направен финален тест на платформата за електронно обучение за развитие на трансверсални умения, която вече е достъпна на адрес www.boostskills.eu. На платформата на проекта е достъпен и наръчникът #BOOST, който е ценно средство за работата на младежки работници в областта на развитието на трансверсални умения и е достъпен за безплатно изтегляне на босненски, български, хърватски, английски и италиански език. В събитието взеха участие представители на България – Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт (координатор на проекта), Ивелина Кирилова, доктор – преподавател в НСА „Васил Левски“ и Велина Тонева – ръководител на неделно училище в храм „Рождество Христово“, район Младост.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 51
next