European Week of Winter Sport

Стартира Европейска инициатива за популяризиране на зимните спортове
26.01.2024 г.
“European Week of Winter Sport” или Европейска седмица на зимните спортове е инициатива, съфинансирана от програма Еразъм+, с цел насърчаване на участието в спорт и физическата активност, като същевременно се повишава осведомеността за измененията на климата и се насърчава устойчивостта чрез създаване на Европейска седмица на зимните спортове. Първата среща по проекта, която събра спортни организации от 8 държави се проведе в Мадрид, Испания на 26 януари 2024 г. и в нея взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков, представители на партньорската организация от България – Асоциация за развитие на българския спорт.
Основната цел на проекта е насърчаване на физическата активност през зимата, правейки зимните спортове по-достъпни и приобщаващи, както и повишаване на осведомеността относно измененията на климата и устойчивостта чрез зимни спортове. Фокусът на проекта върху устойчивостта и повишаването на осведомеността за измененията на климата чрез зимните спортове съответства напълно на Работната програма на ЕС за спорта за насърчаване на устойчивостта при реализация на спортни събития.

Конкретни цели и дейности: идентифициране на нужди, предизвикателства и ресурси за организиране на устойчиви спортни събития в сферата на зимните спортове чрез:
● Анализ на устойчиви практики за организация на спортни събития в Европа;
● Изследване на влиянието на събитията от календара на зимните спортове върху околната среда;
● Изследване на предизвикателствата пред зимните спортни федерации, перспективите за развитие и изграждане на капацитет във връзка с организацията на спортни събития.

Подкрепа на спортни асоциации и местна власт в организацията и популяризирането на събития в сферата на зимните спортове по време на Eвропейската седмица на зимните спортове (#BeWinterActive week):
● Организация и провеждане на Европейска седмица на зимните спортове;
● Създаване на набор от инструменти и наръчник за изпълнение на #BeWinterActiveWeek, насочен към спортни клубове и местна власт;
● Създаване на 5 видеоурока за популяризиране на събитията от EWoWS с акцент върху местния туризъм и устойчивостта, които ще участват в наградите на EWoWS (промоционални видеоклипове);
● Организиране на международно обучение с представители на 4 спортни клуба/общини (EWoWS посланици - общо 36) за всяка участваща организация, които ще бъдат обучени в организиране на събития в сферата на зимните спортове по време на EWoWS;
● Организиране на местни пилотни събития по зимни спортове с подкрепата на EWoWS посланиците;
● Организиране на местни работилници в рамките на EWoWS, които ще обучават по 12 представители на спортни клубове/общини във всяка участваща страна (общо 108).

Повишаване на осведомеността за измененията на климата и устойчивостта чрез Eвропейската седмица на зимните спортове и спорта като цяло:
● Създаване на 10 видеоурока за това как да се организират събития с нулево въздействие върху околната среда;
● Създаване на компендиум с добри практики за организиране на устойчиви спортни събития;
● Създаване на кампания в социалните медии за важността на устойчивостта при организацията на спортни събития, специално при зимните спортове;
● Организиране на конкурс EWoWS за Топ 5 най-добри промоционални видеоклипове и Топ 5 най-добри устойчиви решения на събитията, организирани по време на ЕWoWS.

Проектът се координира от L'ORMA от Италия, в сътрудничество с организации от Белгия, България (Асоциация за развитие на българския спорт), Хърватия, Германия, Люксембург, Словения и Испания и ще провежда дейности в периода 2024 – 2026г.