Новини
22.03.2024 г.
Проект SHOWDOWN има за цел да улесни и насърчи участието на хора със зрителни увреждания в физически дейности, които ще подобрят тяхното здраве и ще им помогнат да създадат социални връзки в общностите, в които живеят. За постигане на тази цел, проектът ще се фокусира върху играта "Showdown", която е инклузивен спорт, позволяващ участието на хора от всички полове, възрасти и способности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.03.2024 г.
На 20ти март 2024 г., София стана домакин на вълнуващо събитие - първата среща по проект #BeInclusiveWaterPolo, която представи своята иновативна мисия за преодоляване на стереотипите към хората с интелектуални затруднения чрез адаптирани спортове. Този пионерски проект се стреми към обединение на хората чрез отборните спортове и показа, че водната топка може да бъде забавна и подходяща за всички, независимо от техните способности. Събитието в София събра партньорските организации, които споделиха идеи и практики за развитие на адаптираната водна топка в България и Хърватия. Основните продукти на #BeInclusiveWaterPolo включват международно спортно събитие, наръчник за включване и онлайн платформа, всички насочени към укрепване на адаптираните спортове и създаване на по-приобщаващо общество. Проектът е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и демонстрира ангажимента на участващите организации към социалното включване и развитието на спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.03.2024 г.
В периода 15-17 март 2024 г. в Солун, Гърция, се проведе иновативно обучение в рамките на програмата #EmpowerSport, насочено към спортни експерти, младежки работници и учители по ФВС. Събитието, което е част от инициатива, съфинансирана от програмата Еразъм+, беше организирано с цел обмен на опит и придобиване на нови умения в областта на адаптираните спортове. Участниците имаха възможност да се запознаят с дейностите на организацията домакин AETOI Thessaloniki, която работи за социалното включване на хора с увреждания чрез спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.03.2024 г.
Щастливи сме да обявим публикуването на Изследователския Доклад #SWIM – цялостно изследване, посветено на борбата с хидрофобията сред децата и насърчаването на безопасните практики за плуване. Инициативата #SWIM – Swim Without Fear (Плувай без страх!), подкрепена от програма Еразъм+, се фокусира върху използването на силата на спорта за справяне с психологическите предизвикателства, свързани със страха от водата, особено в страни като България и Хърватия, където морският туризъм е значителен и инцидентите с удавяния за съжаление са често срещани.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.02.2024 г.
Национален обучителен семинар „Strong Mind for Success“ #SMS се проведе в София, България в периода 20 – 21 февруари 2024 и предостави на младежи, спортисти и атлети възможността да подобрят знанията си в областта на менталното здраве, като същевременно осигури платформа за създаване на мрежи за бъдещи дейности по темата. Семинар #SMS бе посветен на обучението на млади футболисти по въпросите на менталното здраве и как холистичният подход може да бъде приложен в тяхното професионално развитие. В рамките на обучението бяха включени лекции, както и работни групи, в които участниците активно дискутираха по темата.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.02.2024 г.
Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) с гордост съобщава за участието си в първата среща на инициативата SHARE 2.0 Community of Practice – CoP (Общност на практикуващите), която се проведе онлайн на 20 февруари 2024 г. Това събитие бележи началото на вълнуващ етап за инициативата SHARE, която от създаването си през 2018 г. е в челните редици на органите, популяризиращи ролята на спорта и физическата активност за регионалното и местното развитие в цяла Европа.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.02.2024 г.
Безплатното издание "БЪДЕЩЕ" на 50 страници е изцяло посветено на детско-юношеския спорт в България. През 2023 г. този уникален за родните печатни издания проект издаде няколко броя, като в тези от май и ноември беше включена информация за инициативата #SWIM – Swim without fear (Плувай без страх). Списанието представя младите таланти на българския спорт, отстоява каузата на спорта сред подрастващите във всичките й аспекти – организация и финансиране на равнище клубове, федерации и държава; възпитателна роля на спорта; ползите от заниманията със спорт за младите. Издава се с подкрепата на Българския спортен тотализатор и се разпространява безплатно в мрежата на БСТ.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.02.2024 г.
В периода 7-10.02.2024г., в град Сакаря, Турция се проведе международна партньорска среща по проект „Carbon Neutral Sports Club Network – C ZERO SPORTS CLUB“ (Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии). По време на срещата бе дискутирана „Програмата за измерване на въглеродният отпечатък на спортни организации“, създадена за целите на проекта, получените и анализирани резултати от нея, както и бъдещите цели и дейности по проекта. Консорциумът се състои от 7 партньорски организации от България, Хърватия, Гърция, Италия, Португалия, Сърбия и Турция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.02.2024 г.
В периода 06-09 февруари 2024, в Болоня, Италия се проведе първата среща на консорциумът, който ще реализира "POP-UP, Спорт за укрепване и за подобряване на личния и професионален път" – инициатива имаща за цел да улесни възможностите за обучение и интеграция на възрастни лица, особено жени и лица с увреждания, да развиват и участват в иновативни обучителни дейности, фокусирани върху физическата активност и спорта, с акцент върху здравето и благополучието и педагогическа перспектива за укрепване и развитие на умения, важни за заетостта. Разработените дейности подкрепят достъпността и интеграцията на посочените целеви групи и ще създадат възможности както за личностно, така и на професионално ниво.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.01.2024 г.
На 30 януари 2024, в сградата на Европейската Комисия в Брюксел се проведе ежегодното издание на Информационните дни на спорта, в рамките на които бе предоставена подробна информация относно възможностите, които предлага спортното направление на програма „Еразъм+“ за насърчаване на спорта и физическата активност на местно, регионално и национално ниво. Събитието събра над 700 спортни експерти и бе открито от Илиана Иванова – Европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж: "Убедена съм, че нашата общност може да има по-голямо въздействие от всякога, в този критичен момент за Европа – и за европейския спорт. Използвайки силата на спорта за продължаване на положителната трансформация на нашите общества, през 2024 г. подновяваме Работния план на ЕС за спорт и подкрепяме положителната промяна с 51 млн. евро и над 300 проекта в цяла Европа."
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.01.2024 г.
Проект „Приобщаващо Ориентиране за Всички (IOFA)“ има за цел да направи ориентирането по-достъпно, включващо и приятно за всички, особено за лицата с увреждания и спортните организации, работещи с тях. Проектът обединява организации от Хърватия, Италия, Испания, България, Кипър и Унгария, всеки със специфични познания и опит в насърчаването на включването и/или ориентирането. На 27 януари 2024г. в Мадрид, Испания се проведе първата среща на екипа, който ще реализира инициативата и в нея взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков, представители на партньорската организация от България – Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.01.2024 г.
“European Week of Winter Sport” или Европейска седмица на зимните спортове е инициатива, съфинансирана от програма Еразъм+, с цел насърчаване на участието в спорт и физическата активност, като същевременно се повишава осведомеността за измененията на климата и се насърчава устойчивостта чрез създаване на Европейска седмица на зимните спортове. Първата среща по проекта, която събра спортни организации от 8 държави се проведе в Мадрид, Испания на 26 януари 2024 г. и в нея взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков, представители на партньорската организация от България – Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.01.2024 г.
На 25 януари 2024, в София, се състоя първата среща в рамките на инициативата SHOWDOWN, която бе домакинствана от Асоциация за развитие на българския спорт и събра партньорите от България, Гърция, Кипър и Испания. Проектът SHOWDOWN има за цел да улесни и насърчи участието на хора със зрителни увреждания в физически дейности, които ще подобрят тяхното здраве и ще им помогнат да създадат социални връзки в общностите, в които живеят. За постигане на тази цел, проектът ще се фокусира върху играта "Showdown", която е инклузивен спорт, позволяващ участието на хора от всички полове, възрасти и способности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.01.2024 г.
- КОГА? 15-17 март 2024 - КЪДЕ? Солун, Гърция - КОЙ? Спортни експерти, Младежки работници, Учители по ФВС
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.01.2024 г.
На 20.01.2024 г., в гр. Банско, България, Асоциация за развитие на българския спорт проведе популяризиращо събитие в рамките на инициативата EntrepreNEETs, в която участваха спортни специалисти, спортни мениджъри и професионалисти в областта на спорта. В събитието бяха обсъдени и тествани готовите обучителни материали по проекта, както и бъдещите партньорски дейности. EntrepreNEETs е стратегическо партньорство в областта на младежта, което има за цел да даде възможност на младите жени NEETs (лица, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение), като им предостави предприемачески умения в областта на социалното предприемачество, междукултурната комуникация, управлението на проекти и ИКТ (информационни и комуникационни технологии).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.01.2024 г.
На 18 януари 2024 се проведе първата среща по проект OR. with SNORKELING, който събра партньорите в онлайн среда, за да обсъдят предстоящите аспекти на инициативата. Според УНИЦЕФ почти 240 милиона деца по света днес имат някаква форма на увреждане. Нов доклад на УНИЦЕФ разкрива дълбочината на ограниченията, изпитвани от 1 от 10-те деца с увреждания по света, включително по показатели като здравеопазване, образование и защита. Също така, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за лица с увреждания посочва, че всички деца и младежи трябва да имат възможност да растат заедно в полза на всички, да проявяват уважение към другите, и ролята на ЕС е да насърчава защитата на правата на детето като цел на ЕС, както и неговата компетентност в борбата с дискриминацията на основата на увреждането.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.01.2024 г.
Проект "Академия за младежки работници 2.0" разширява обхвата на успешната предходна инициатива със същото име, като надгражда, насочвайки вниманието си към развитието на младежките организации в Полша, България, Гърция и Македония. Съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, проектът има за цел да подкрепи и заздрави младежките структури, съсредоточавайки се върху ключови въпроси като онлайн инструменти, управление на финанси и маркетинг.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.01.2024 г.
В настоящата страница можете да се запознаете с бюлетина по проект Академия за младежки работници 2.0, разпространяван през януари 2024, в който е налична актуална информация за реализираните до момента дейности в рамките на инициативата. Проектът е продължение на успешната инициатива „Академия за младежки работници“, в рамките на която бе изготвена програмата за работа с младежи и създаване на НПО.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.12.2023 г.
На 22.12.2023 г., Асоциация за развитие на българският спорт участва в онлайн партньорска среща в рамките на проект „АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ 2.0“. Участниците в нея имаха възможност да обсъдят специално създадената от екипа на проекта пилотна програма за обучение „Академия за младежки работници 2“, виртуалните ескейп-стаи за младежки организации и бъдещи свои дейности и инициативи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.12.2023 г.
#SWIM! - Swim Without Fear е инициатива, съ-финансирана по програма Erasmus+, имаща за цел да преодолее хидрофобията в ранна възраст, като насърчава положителен подход към водата. Проектът се стреми да създаде наръчник с добри практики, които да помогнат на родителите и организациите в областта на водните спортове.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.12.2023 г.
В периода 13-15 декември 2023, в Атина, Гърция се проведе финалната партньорска среща в рамките на проект „An educational and training program for older adults at risk of developing dementia through table tennis /hAlt/“, в която партньорите обсъдиха дейностите, реализирани в рамките на проекта, който разглежда възможностите спортни дейности да допринесат за подобряване на живота и благополучието на лица с алцхаймер. Спортът тенис на маса е една от най-ангажиращите мозъка дейности и дори по-възрастните играчи могат да играят тенис на маса за удоволствие. Това е спорт, която влияе положително на нивата на физическа активност, подобрява вниманието и концентрацията и подобрява визуално-пространствените умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.12.2023 г.
На 14 декември 2023 се проведе онлайн среща между координаторите на стартиращи през 2024 проекти, съ-финансирани по програма Еразъм+ спорт и представители на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), която управлява финансирането на Съюза за образование, култура, аудиовизия, спорт, гражданство и доброволческа дейност. По време на срещата бяха представени актуалните акценти при администриране, изпълнение и отчитане на проекти в сферата на спорта, както и реализацията на заложените дейности. Екипът на Асоциация за развитие на българския спорт взе участие в срещата във връзка с новостартиращата инициатива #BeInclusiveWaterPolo, която стартира на 1 януари 2024 и са съ-финансирани по програма Еразъм+ на Европейския съюз.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.12.2023 г.
В периода 11-12 декември 2023, в Солун, Гърция се проведе финална среща на партньорите по проект Ramps4Champs. Партньорската срещата бе съпроводена от конференция, на която взеха участници от България, Гърция, Кипър, Сърбия и Република Северна Македония, които имаха възможност да обсъдят практически и теоретични инструменти за социализация и социална интеграция, чрез спорта Боче за лица с увреждания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.12.2023 г.
Третото издание на иновативното международно събитие за сътрудничество, събиращо професионалисти, работещи в спортния сектор, се проведе в Милано в периода 08-09 декември 2023 г. Инициативата има за цел да допринесе за нови сътрудничества, да подобри качеството на вече разработени проекти и да разработи нови спортни проекти в рамките на програма "Еразъм+" на Европейския съюз. Имайки обща визия да отговорят на актуалните нужди на общностите в Европейския съюз, да предложат конкретни решения с устойчиво въздействие, 70 представители на спортни организации, активни на международно ниво работиха заедно, за да използват опита, компетентността и професионализма на участващите организации, споделяйки своите знания и стремейки се да имат реално, конкретно и трайно въздействие в своите общности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.12.2023 г.
Асоциация за развитие на българския спорт се присъедини към усилията на Спешъл Олимпикс България, Фондация "ПроСпорт" и дружеството Европейско право, и взе участие в годишната конференция "Спортът – инструмент за социално включване". Събитието, проведено на 5 декември 2023 година в парк хотел "Витоша" в град София, бе предназначено да повдигне важни въпроси за ролята на спорта като средство за социална интеграция и подобряване качеството на живот. Конференцията имаше за цел да стимулира дискусията между различни участници в областта на спорта, като публични институции, спортни федерации, клубове, доставчици на спортни услуги, училища, общини и контролни органи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.12.2023 г.
Втората среща по проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“, с акроним P.E.rfect, се проведе на 01.12.2023 в София, България и събра партньорите от България, Кипър, Чехия, Ирландия, Испания, Полша и Република Северна Македония, които обсъдиха дейностите на проекта, реализирани до момента, както и бъдещите такива.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.11.2023 г.
Rise Empowered Above Sexual Violence in Sports или RISE е инициатива, съ-финансирана по програмата Еразъм+, която има за цел да повиши общественото внимание върху проблема със сексуалното насилие в спорта. В периода от 26-ти до 28-ми ноември 2023 година представители на Австрия, България, Кипър, Гърция, Италия и Испания обсъдиха старта на проекта RISE в Никозия, Кипър, както и основните цели на инициативата, следвани от съставяне на план за управление на проекта и подписване на партньорски споразумения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 51
next