Проект: Academy of Youth Worker 2.0.

Академия за младежки работници 2.0 приключи онлайн
22.12.2023 г.
На 22.12.2023 г., Асоциация за развитие на българският спорт участва в онлайн партньорска среща в рамките на проект „АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ 2.0“. Участниците в нея имаха възможност да обсъдят специално създадената от екипа на проекта пилотна програма за обучение „Академия за младежки работници 2“, виртуалните ескейп-стаи за младежки организации и бъдещи свои дейности и инициативи.
По време на последната среща, партньорите обсъдиха темите, които виртуалните стаи включват:
• Ангажиране на гражданите в дейностите на организацията – социално отговорна доброволческа дейност, солидарност и международен аспект на младежките дейности;
• Комуникация в рамките на и извън НПО;
• Нови форми на маркетинг за НПО;
• Социалните медии и тяхната ефективност в младежките общества;
• ИКТ инструменти за работа с младежи;
• Инструменти за включване на младежите в дейностите на организацията;
• Набиране на средства – социалните медии, като инструмент за набиране на средства;
• Ангажиране на заинтересовани страни, групово финансиране, набиране на средства – как организацията може да оцелее?

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
• Да помогне на младежки организации от Полша, България, Гърция и Македония да развият своите институции, с фокус върху онлайн инструментите, финансите и маркетинга;
• Изграждане на специфична мрежа от младежи и младежки институции в нашите региони;
• Разпространение на дейностите, които младежките организации предлагат, сред младите хора и мотивирането им да се присъединят към тях.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
• Пилотна програма за обучение „Академия за младежки работници 2“ и добри практики;
• Виртуални ескейп стаи за младежки организации, с казуси които трябва да бъдат разрешени.

Проект „Академия за Младежки Работници 2“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и повече информация за него е налична на интернет страницата на инициативата: https://youthacademy.net/.