Проект: Academy of Youth Worker 2.0.

Бюлетин по проект Академия за младежки работници 2.0
15.01.2024 г.
В настоящата страница можете да се запознаете с бюлетина по проект Академия за младежки работници 2.0, разпространяван през януари 2024, в който е налична актуална информация за реализираните до момента дейности в рамките на инициативата.
Проектът е продължение на успешната инициатива „Академия за младежки работници“, в рамките на която бе изготвена програмата за работа с младежи и създаване на НПО.
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
• Да помогне на младежки организации от Полша, България, Гърция и Македония да развият своите институции, с фокус върху онлайн инструментите, финансите и маркетинга;
• Изграждане на специфична мрежа от младежи и младежки институции в нашите региони;
• Разпространение на дейностите, които младежките организации предлагат, сред младите хора и мотивирането им да се присъединят към тях.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
• Пилотна програма за обучение „Академия за младежки работници 2“ и добри практики;
• Виртуална ескейп стая за младежки организации, с казуси които трябва да бъдат разрешени.

Проект „Академия за Младежки Работници 2“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и повече информация за него е налична на интернет страницата на инициативата: https://youthacademy.net/