Проект: EnterpreNEETs

АРБС взе участие в EUSportLab в Милано
10.12.2023 г.
Третото издание на иновативното международно събитие за сътрудничество, събиращо професионалисти, работещи в спортния сектор, се проведе в Милано в периода 08-09 декември 2023 г. Инициативата има за цел да допринесе за нови сътрудничества, да подобри качеството на вече разработени проекти и да разработи нови спортни проекти в рамките на програма "Еразъм+" на Европейския съюз. Имайки обща визия да отговорят на актуалните нужди на общностите в Европейския съюз, да предложат конкретни решения с устойчиво въздействие, 70 представители на спортни организации, активни на международно ниво работиха заедно, за да използват опита, компетентността и професионализма на участващите организации, споделяйки своите знания и стремейки се да имат реално, конкретно и трайно въздействие в своите общности.
Асоциация за развитие на българския спорт участва в EUSportLab за трета поредна година, имайки възможността да сподели опит и добри практики, както и да планира съвместно със сходни организации от цяла Европа нови инициативи. По време на двудневното събитие, партньорите посветиха времето си на работата по устойчивостта на идеите и инициативите и разработването на нови партньорства за сътрудничество в областта на спорта с оглед на откритата покана за представяне на кандидатури през 2024г. Основни лектори на събитието бяха Лучано ди Фонсо от Европейската комисия, който сподели перспективата за качество, която Комисията очаква от инициативите, подкрепени от програма Еразъм+ и българинът Христо Велков, стратегически директор на Спешъл Олимпикс Европа Евразия, който сподели безценен опит в сферата на набирането на средства и устойчивост на спортните организации.

Преди участието си в EUSportLab, представителите на АРБС Йоанна Дочевска, Стефка Джобова и Ивелина Кирилова взеха участие в проведената на 07.12.2023 международна партньорска среща в рамките на EntrepreNEETs - стратегическо партньорство в областта на младежта, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да изгради предприемачески умения в областта на социалното предприемачество, междукултурната комуникация, управлението на проекти и ИКТ (информационни и комуникационни технологии). Проектът има за цел да се бори със следните две предизвикателства аспекта: силната представеност на жените в категорията NEET (младежи, които към момента на обучението не са във форма на обучение или заетост) и младежи от малки населени места и липсата на жени предприемачи. Основната стратегия, която EntrepreNEETs прилага за постигане на тази цел, е да се предоставят на младежките работници инструменти, базирани на неформалното обучение (NFE).

На 09.12.2023 се проведе и финална среща в рамките на „Multisport Community Experience“, съвместното партньорство, подкрепено от програма Еразъм+ на пет европейски организации: Асоциация за развитие на българския спорт (България), Спортна асоциация в Дубровник (Хърватия), Европейска платформа за спортни иновации (Белгия), НПО Nest Берлин (Германия) и Университета в Тесалия (Гърция). „Multisport Community Experience“ е социално-иновационен спортен проект, който иска да предложи комплексна и забавна дейност под формата на игра, за всички възрастови групи. Играта се състои от отбори, които се състезават: членовете на общността се регистрират на платформата или приложението на проект MCE, като предоставят информация относно своето ниво на физическа активност, както и друга информация за начина си на живот; след това платформата/приложението изчислява индивидуалните резултати и ги комбинира в „здравословен индекс“ на общността. Отделните лица могат да печелят точки за своя отбор, като извършват физическа активност, като участват в местни социални събития, както и като организират такива. По този начин проект MCE има двойна цел: да насърчи участието в спорта, както и чувството за принадлежност и връзката на даден човек с общността.