Проект: Academy of Youth Worker 2.0.

Приключи Академия за младежки работници 2.0
16.01.2024 г.
Проект "Академия за младежки работници 2.0" разширява обхвата на успешната предходна инициатива със същото име, като надгражда, насочвайки вниманието си към развитието на младежките организации в Полша, България, Гърция и Македония. Съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, проектът има за цел да подкрепи и заздрави младежките структури, съсредоточавайки се върху ключови въпроси като онлайн инструменти, управление на финанси и маркетинг.
Проектът представя пилотна програма за обучение - "Академия за младежки работници 2.0", предназначена да обогати компетенциите на младежките работници. Съдържаща 8 тематични модула, програмата се фокусира върху ангажирането на гражданите, ефективната комуникация, новаторския маркетинг, използването на социални медии, ИКТ инструменти, стратегии за набиране на средства и много други.

Създадени са и виртуални ескейп стаи, които представляват допълнителен инструмент за обучение, включващи казуси, които ще послужат като добри практики за младежките организации. Академия за младежки работници 2.0 подчертава своята ангажираност към устойчивото развитие на младежките инициативи в региона, създавайки мрежа от занимателни и образователни събития, насочени към младите хора. Завършвайки със завладяваща финална конференция през декември 2023 в Полша, проектът успешно представи резултатите от своята работа и продължава да вдъхновява младежките лидери за активно участие в обществото.

За повече информация, както и за свободно сваляне на ресурсите от нея, моля, посетете интернет страницата на инициативата: https://youthacademy.net/.