Проект: POP UP

POP-UP стартира със среща в Болоня
09.02.2024 г.
В периода 06-09 февруари 2024, в Болоня, Италия се проведе първата среща на консорциумът, който ще реализира "POP-UP, Спорт за укрепване и за подобряване на личния и професионален път" – инициатива имаща за цел да улесни възможностите за обучение и интеграция на възрастни лица, особено жени и лица с увреждания, да развиват и участват в иновативни обучителни дейности, фокусирани върху физическата активност и спорта, с акцент върху здравето и благополучието и педагогическа перспектива за укрепване и развитие на умения, важни за заетостта. Разработените дейности подкрепят достъпността и интеграцията на посочените целеви групи и ще създадат възможности както за личностно, така и на професионално ниво.
На европейско равнище нивата на физическа неактивност са твърде високи, особено сред уязвимите групи. Спортът има систематично място в училищата и предлага множество ползи за успех в училище, но ограничени възможности за спортни дейности за по-възрастни представители на общностите ни, участващи в обучителни и интеграционни програми. Проектът ще реализира изследователски дейности, основани на практически опит, педагогически и методични инструменти за спортни и обучителни специалисти, както и включващи и адаптирани спортни и обучителни дейности за възрастни в процес на интеграция. Ще бъдат създадени три резултата: Изследователски доклад, свързан с механизмите и подходите за приближаване на спорта до маргинализираните групи, инструменти за представяне на трансверсални умения, важни за заетостта, и практично ръководство с "спортни помагала" за професионалисти.

POP UP се съфинансира по Програма Еразъм+ на Европейския съюз и е съвместно партньорство на Белгия, България, Франция, Италия, Полша и Румъния, което ще включи 100 професионалисти и 300 участници, включително една трета жени и лица с увреждания (100).