Новини
27.06.2023 г.
-КОГА? 07-11.09.2023 -КЪДЕ? София, България -КОЙ? 5 жени от 18 до 29 години, попадащи в категорията NEET (младежи, които към момента на обучението не са във форма на обучение или заетост) или младежи от малки населени места
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.06.2023 г.
На 25 юни 2023, в София, България, Асоциация за развитие на българският спорт проведе популяризиращо събитие в рамките на проект „Ramps4Champs“, който се изпълнява в партньорство с 5 европейски държави – България, Гърция, Кипър, Сърбия и Република Северна Македония. В събитието взеха участие треньори, учители по физическо възпитание и спортни специалисти от ВК „Ахил“ София, както и деца и младежи, трениращи в клуба, които имаха възможност да се запознаят с практически и теоретични инструменти за социализация и социална интеграция, чрез спорта Боче за лица с увреждания, да обсъдят силата на спорта в подкрепа на интеграционните процеси в обществото и как той може да се ползва като катализатор за една по-ефективна и устойчива социална промяна.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.06.2023 г.
В периода 12/06 – 20/06/2023 г. във ВУСБ Несебър се проведе адаптиран лагер за водни спортове, на който присъстваха младежи с интелектуални затруднения, а дейностите ръководеха преподаватели от четирите сектора на Катедра „Водни спортове“ в НСА „Васил Левски“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.06.2023 г.
Финална среща по проект On the way to acceptance – a non-formal Youth program of innovative tools to learn – По пътя към приемането – неформална младежка програма от иновативни инструменти за информираност относно толерантността се проведе в Анкара, Турция на 19 юни 2023. В срещата, по време на която бяха обсъдени създадените от проекта материали - комикс, метафорични карти и дигитална Escape room, взе участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС. Партньорите от България, Полша, Гърция и Турция обсъдиха и бъдещи съвместни инициативи в сферата на младежта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.06.2023 г.
На 16 юни 2023, в Гранд Хотел София се проведе международна конференция "Спортни иновации и добри европейски практики", организирана от сдружение СК „Комак Спорт“ в рамките на проект "Ела и играй 4.0“, EAC-2020-0745, съфинансиран от Европейския съюз. "Ела и играй 4.0“ има за цел да развива и широко популяризира иновативни форми на практикуване на спорт и физическа активност, подходящи за хора от различни възрасти, чрез новоразработена интегрирана спортна програма, използвайки цифрови инструменти и създавайки мобилни спортни игрища.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.06.2023 г.
В периода 12-15 юни 2023 в Грац, Австрия се проведе финална среща по проект "ORIENT - Young explorers re-discover local communities through orienteering". В нея бяха обсъдени постигнатите резултати по проекта, както и начините за популяризиране им. Консорциумът се състои от 5 европейски държави и една от Западни Балкани: Италия, България, Гърция, Кипър, Австрия и Босна и Херцеговина. Една от основните цели на проекта бе да насърчи участието на млади хора в дейности на открито, базирани на спорта „Ориентиране“, а също как да разгледа и насърчи „социалното включване и равните възможности в спорта“, като разработи набор от иновативни обучителни резултати.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.06.2023 г.
В периода 12-15 юни 2023г. в Копенхаген, Дания се проведе международна конференция в рамките на инициативата Fit For Kids Europe, която събра отговорници за политики в сферата на спорта и здравеопазването от 10 европейски държави. Основната цел на Fit for Kids Europe е да изгради мрежа от спортни асоциации и неправителствени организации в ЕС, които желаят да си сътрудничат, с цел увеличаване на участието на неактивни деца и деца с наднормено тегло и затлъстяване в организирани спортни дейности след училище. Над 4 милиона деца в ЕС са с наднормено тегло, което от своя страна коства 80 милиарда евро на Съюза на година, инвестирани в здравните системи поради този проблем, а 70% от посочените деца ще продължат да са с наднормено тегло и като възрастни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.06.2023 г.
На 09.06.2023 г., в гр. Самоков, България, Асоциация за развитие на българския спорт проведе популяризиращо събитие в рамките на инициативата EntrepreNEETs, в която участваха спортни специалисти, спортни мениджъри и професионалисти в областта на спорта. В събитието бяха обсъдени и тествани готовите обучителни материали по проекта, както и бъдещите партньорски дейности. EntrepreNEETs е стратегическо партньорство в областта на младежта, което има за цел да даде възможност на младите жени NEETs (лица, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение), като им предостави предприемачески умения в областта на социалното предприемачество, междукултурната комуникация, управлението на проекти и ИКТ (информационни и комуникационни технологии).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.06.2023 г.
В периода 07-08 юни 2023 г. в София, България се проведе международна партньорска среща по проект #Train4Inclusive. В рамките на срещата бяха обсъдени постигнатите резултати и планирани бъдещите дейности по проекта, с акцент върху специфичната програма за обучение на треньори, трениращи атлети с увреждания. Консорциумът се състои от 5 европейски държави: България, Испания, Италия, Словения и Хърватия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.06.2023 г.
На 06 юни 2023, в Самоков, България, Асоциация за развитие на българският спорт проведе популяризиращо събитие в рамките на проект „ORIENT - Young explorers re-discover local communities through orienteering“, който се изпълнява в партньорство с 5 европейски държави и една от Западни Балкани: Италия, България, Гърция, Кипър, Австрия и Босна и Херцеговина. Проекта има за цел да подобри социалното включване и информацията за местните реалности в различните страни, като същевременно насърчава чувството за свобода и положителна промяна на местно ниво, като насърчава участието на младите хора в дейности на открито, базирани на ориентиране и цели да разгледа приоритета „насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта“, като ще разработи набор от иновативни обучителни резултати.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.06.2023 г.
На 03 юни 2023, за поредна година “Фамилатлон” – най-големият празник на открито, посветен на спорта и забавленията, събра стотици граждани и гости на град София на голямата поляна в Южен парк. Асоциация за развитие на българския спорт се включи активно в мероприятието, като представи дейностите по текущите инициативи, съ-финансирани по програма Еразъм+ на Европейския съюз:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.05.2023 г.
На 31.05.2023 г., с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Неофит, Архиерейско наместничество - Кюстендил, съвместно с Община Кюстендил, Регионално управление на образованието - Кюстендил, Регионална библиотека „Ем. Попдимитров" - Кюстендил, Регионален исторически музей "Акад. Йордан Иванов" - Кюстендил, НЧ "Братство 1869" - Кюстендил, Неделно училище при храм „Рождество Христово“ - София, Неделно училище при храм „Св. Мчца Параскева“ - София, Школа по изкуства "Новите майстори" - Кюстендил, Асоциация на българите боледуващи от алергични и белодробни заболявания, Асоциацията за развитие на българския спорт и Театрална компания „Празното Пространство“ бе организиран Празник на Православния Дух и Традиции.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.05.2023 г.
В периода 25-28 май 2023, в Милано Италия се проведе международна среща в рамките на инициативата EntrepreNEETs, в която участваха представители от България, Германия, Италия и Словакия. В събитието бяха обсъдени и тествани готовите обучителни материали по проекта, както и бъдещите партньорски дейности. EntrepreNEETs е стратегическо партньорство в областта на младежта, което има за цел да даде възможност на младите жени NEETs (лица, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение), като им предостави предприемачески умения в областта на социалното предприемачество, междукултурната комуникация, управлението на проекти и ИКТ (информационни и комуникационни технологии).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.05.2023 г.
В периода 25-27 май 2023 във Виена, Австрия се проведе международна среща по проект South-East European Youth Parasport Exchange SEEYou, по време на която партньорите обсъдиха проведените в партньорските държави спортни лагери за деца с интелектуални затруднения, както и обученията на спортни специалисти, работещи с тях, организирани до момента. В срещата взеха участие Стефка Джобова и Ивелина Кирилова – представители на партньорската организация от България – Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.05.2023 г.
В периода 25-27 май 2023 в София се проведе международна среща на консорциумът, реализиращ проект Sport for Every Child: Fit Kids. Инициативата насърчава социалното включване и равните възможности, а основната му цел е да се разработи модулна методология за физическо възпитание със спортни активности, спортни игри и упражнения за деца и младежи с психични разстройства, нарушения в развитието и други увреждания. Екипът на проекта е съсредоточен върху групите, които трябва да преодолеят повече предизвикателства при включването в спортните активности, игри и упражнения. Събитието се проведе в Център за семейно консултиране към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към столичен район „Младост“ със секретар г-жа Стела Цакина.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.05.2023 г.
“Силен ум за успех” е инициатива съфинансирана от Еразъм+, целящата да изгради капацитет в спортните организации в областта на осведомеността за менталното здраве и грижите за младите спортисти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.05.2023 г.
На 22 май 2023, в 81-во Иновативно училище "Виктор Юго", район Младост се проведе европейски спортен празник, в който взеха участие над 200 деца от самото училище, както и бъдещи ученици от детски градини ДГ № 59“Елхица“ и ДГ № 56 "Здравец". Участниците се забавляваха със спортни и щафетни игри, като за спортните усмивки допринесе Школа по лека атлетика Дарко тийм, която освен със спортни специалисти се включи и с атрактивен талисман, който радваше децата – осата Дарко. За отличната организация се погрижиха и голям брой доброволци, сред които младежи от столични училища и млади спортни специалисти от Национална спортна академия „Васил Левски“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.05.2023 г.
На 20 май 2023 в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе атлетически турнир „Нови звезди“, който бе организиран на изключително високо ниво от спортен клуб КЛАСА и директорът на турнира – доц. Пламен Нягин. 45-то издание на международния турнир включи в програмата си 100 и 200 метра интегриран старт, както и тласкане на гюле, в които взеха участие 36 атлети с интелектуални затруднения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.05.2023 г.
В периода 16-18 май 2023г. В Амаранте, Португалия се проведе международна среща на партньорите в проект Fit For Kids Europe. Основната цел на Fit for Kids Europe е да изгради мрежа от спортни асоциации и неправителствени организации в ЕС, които желаят да си сътрудничат, с цел увеличаване на участието на неактивни деца и деца с наднормено тегло и затлъстяване в организирани спортни дейности след училище. В срещата от страна на Асоциация за развитие на българския спорт (партньор в проекта от България) взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков - членове на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.05.2023 г.
В периода 14-18.05.2023г., в Лисабон, Португалия, се проведе международна партньорска среща по проект „Carbon Neutral Sports Club Network – C ZERO SPORTS CLUB“ (Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии). По време на срещата бяха дискутирани получените резултати от проучването C ZERO SPORTS CLUBS, както и презентирани целите и дейностите по проекта, задачите и отговорностите между партньорите. Консорциумът се състои от 7 партньорски организации от България, Хърватия, Гърция, Италия, Португалия, Сърбия и Турция. В срещата от страна на Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков - членове на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.05.2023 г.
В периода 12-17.05.2023, в Миловка, Полша се проведе обучение на младежки работници, работещи с младежи с ограничени възможности в държавите си. В рамките на програмата на обучението бяха представени и анализирани CHEER метафорични карти, CHEER обучителни видеа и CHEER подкастове, които имат за цел да подобрят и оптимизират менталното здраве на младите хора. В международната мобилност, представлявайки Асоциация за развитие на българския спорт (партньор в проекта от България), взеха участие Диана Хаджиангелова, Велина Тонева, Надежда Панайотова, Елена Димитрова, Владимир Спасов, Сюлейман Сюлейман и Петър Шопов.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.05.2023 г.
На 12 май 2023, в Дом на Европа в София, се проведе международна конференция Спорт и неформално обучение, която имаше за цел да представи интересни международни и национални практики, както и да даде възможност на педагогически експерти да обсъдят заедно със свои колеги предизвикателствата и възможностите пред неформалното обучение.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.05.2023 г.
На 9 май 2023 се навършват 16 години членство на България в Европейския съюз. Държавата ни се присъединява към Европейското семейство през 2007 година, вярвайки в думите на един от Бащите-основатели на ЕС - Жан Моне „Няма бъдеще за хората на Европа, освен в съюз“. На 09 май 2023г., от 10.00ч. до 12.00ч. в парк Заимов се проведе спортен празник и отбелязване на Ден на Европа, в който се включиха деца от столичните детски градини: ДГ №100 „Акад. Петко Райков“; ДГ № 104 „Моят свят“, ДГ № 191 „Приказка без край“, ДГ № 195 „Братя Мормареви”, а водещ на събитието бе Надежда Панайотова, дублиращ глас на едни от най-любимите анимационни герои на Дисни на български език – Елза от Замръзналото кралство.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.05.2023 г.
На 4 май 2023 г., Асоциация за развитие на българският спорт проведе обучителен курс по проект „Sport for Every Child: Fit Kids“. В него участваха повече от 55 учители, студенти, спортни специалисти и треньори, които се запознаха в детайли с обучителната програма и имаха възможност да дискутират, обменят мнения, идеи и впечатления относно проведените обучителни модули. След обучението, участниците изразиха мнение, че спортът и спортните програми могат да бъдат изключително полезни за деца, страдащи от различни видове разстройства. Тези програми могат да имат положителен ефект върху физическото и психическото здраве на децата, като също така могат да им помогнат да се развият във всички аспекти на живота.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.05.2023 г.
На 4 май 2023 г., Асоциация за развитие на българският спорт проведе популяризиращо събитие по проект „Sport for Every Child: Fit Kids“. В него участваха повече от 30 спортисти и атлети със специални образователни потребности, които опитаха и пробваха FIT KIDS обучителната програма, като имаха възможност да дискутират, обменят мнения, идеи и впечатления. Обучителната програма помага на децата да изградят по-силна самоувереност, да подобрят своите социални умения и да се научат да работят в екип. По този начин те се справят по-добре със стреса и се чувстват по-уверени в себе си в различни ситуации. За деца, които страдат от различни видове разстройства, като например аутизъм, дислексия или дислепсия, подобни обучителни програми могат да бъдат изключително полезни, като им дават възможност да се справят по-добре със своите предизвикателства и да се развият във всички аспекти на живота.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.05.2023 г.
Асоциация за развитие на българският спорт проведе онлайн обучителен курс по проект „Sport for Every Child: Fit Kids“. В него участваха повече от 30 учители, младежки работници, доброволци и треньори, които се запознаха в детайли с обучителната програма и имаха възможност да дискутират, обменят мнения, идеи и впечатления относно проведените обучителни модули. След срещата, участниците изразиха мнение, че спорта и спортните програми могат да бъдат много полезни за деца, които страдат от различни видове разстройства, включително СДВХ, биполярно разстройство, тревожност, травми и разстройства свързани със стрес, деструктивно и импулсивно поведение или депресивни разстройства.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.04.2023 г.
500 деца стартираха на стадион „Васил Левски“ на 30 април 2023 в рамките на надпреварата Darko Team Baby Cup – епизод 3. Състезанието бе за деца на възраст от 4 до 13 години и отворено за всички желаещи – без значение дали са картотекирани спортисти, членове на състезателен клуб или желаеха да направят първите си стъпки в леката атлетика.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 51
next