Контакт

Адрес на Асоциация за развитие на българския спорт АРБС

София 1000

ул. Триадица 5Б, ет. 1

Мобилен телефон +359 889 137 478

E-mail: info@bulsport.bg

web site: www.bulsport.bg