#BeInclusiveWaterPolo

АРБС взе участие в среща на координатори на проекти и EACEA
14.12.2023 г.
На 14 декември 2023 се проведе онлайн среща между координаторите на стартиращи през 2024 проекти, съ-финансирани по програма Еразъм+ спорт и представители на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), която управлява финансирането на Съюза за образование, култура, аудиовизия, спорт, гражданство и доброволческа дейност.

По време на срещата бяха представени актуалните акценти при администриране, изпълнение и отчитане на проекти в сферата на спорта, както и реализацията на заложените дейности. Екипът на Асоциация за развитие на българския спорт взе участие в срещата във връзка с новостартиращата инициатива #BeInclusiveWaterPolo, която стартира на 1 януари 2024 и са съ-финансирани по програма Еразъм+ на Европейския съюз.
#BeInclusiveWaterPolo е инициатива, съ-финансирана по програма #ErasmusPlus, която има за цел да развие нови спортни дейности в областта на приобщаващите спортове за хора с интелектуални затруднения в България и Хърватия. С цел следване на новите тенденции в адаптираните спортове и представяне на нови форми на адаптирана физическа активност на местната общност, проектът #BeInclusiveWaterPolo ще допринесе значително и за увеличаване на възможностите за включване чрез спорт на лица с интелектуални затруднения и овластяване на клубове по водна топка в България и Хърватия, които ще могат да предложат нова, практически тествана възможност за хора със специални потребности и по този начин да укрепят капацитета си в областта на адаптираните спортове.

Основни продукти на #BeInclusiveWaterPolo:
• Международно спортно събитие #BeInclusiveWaterPolo с участие на участници от България и Хърватия;
• Печатно издание - наръчник #BeInclusiveWaterPolo, който ще подпомогне спортните клубове в ЕС да използват практически тестваната методология, разработена по време на проекта, и да развият инклузивни програми по водна топка в своите спортни организации;
• Онлайн платформа, където ще бъде публикувано онлайн издание на наръчника и видео уроци по правилата на адаптираната водна топка;

Инициативата #BeInclusiveWaterPolo се реализира от 3 партньора от 2 различни държави от ЕС – Асоциация за развитие на българския спорт, Асоциация на българските плувци и Спортна асоциация на град Рийека за лица с увреждания - опитни организации в областта на спорта с опит в управлението на проекти, които могат да предадат своя опит по време на проекта. #BeInclusiveWaterPolo е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Научете повече на: www.mywaterpolo.org