Новини
10.12.2021 г.
В периода 08–11 декември 2021 г. в Любляна, Словения се проведе втората международна среща по проект SONKEI, в която взеха участие 8 партньорски организации от 8 Европейски държави –България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия. По време на срещата бяха обсъдени дейностите по проекта до момента, партньорите представиха добри практики и инструменти за справяне с расизма и насилието в спорта и работиха по създаването на практическия образователен инструмент за деца и младежи за повишаване на осведомеността относно насилието в спорта. В срещата, от страна на Асоциация за развитие на българския спорт, взеха участие Диян Атанасов, Емилия Цанова и Сюлейман Сюлейман.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.12.2021 г.
В периода 08-11 декември 2021, в Милано се проведе среща на съвместното партньорство „Multisport Community Experience“. Петте партньорски организации са: Асоциация за развитие на българския спорт (България), Спортна асоциация в Дубровник (Хърватия), Европейска платформа за спортни иновации (Белгия), НПО Nest Берлин (Германия) и Университета в Тесалия (Гърция).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.12.2021 г.
В периода 07 – 10 декември 2021, в Милано, Италия се проведе международна среща за одобрение на обучителна рамка по проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“. BOOST е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения. В срещата взеха участие представители на партньорските държави от Босна и Херцеговина, България, Италия и Хърватия, като срещата беше предшествана от период на изследователски дейности относно развитието на трансверсалните умения в младите хора и имаше за цел да утвърди рамка за обучителната платформа и наръчник BOOST. По време на срещата един представител от всяка партньорска организация и един младежки работник се събраха заедно и подробно обсъдиха структурата и съдържанието, които трябва да бъдат включени и в двата продукта, анализирайки теоретичното и практическото съдържание.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.12.2021 г.
Финалната конференция по проект „Active in Sport Again!“, който е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и Службата за неправителствени организации на правителството на Република Хърватия, бе проведена в Загреб.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.12.2021 г.
В периода 02.12.- 04.12.2021г. в град Карасу, Турция се проведе финална среща по проект Let’s swim beyond the handicaps. Всяка държава партньор представи проведените активности в рамките на проекта на местно ниво. На срещата присъстваха и деца с физически увреждания от Турция, които бяха взели участие в сесиите по адаптирано плуване, като всяко едно от тях сподели впечатленията и емоциите си.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.12.2021 г.
В периода 01–04 декември 2021, в Рийека, Хърватия се проведе междинна среща по проект #Train4Inclusive, която събра партньорите от България, Хърватия, Италия, Словения и Испания. #Train4Inclusive има за цел да разработи методология и инструменти, които треньори по вид спорт и ръководители на спортни дейности за хора с увреждания ще могат да използват, за да наблюдават напредъка на техните физически, когнитивни и социални умения. В рамките на проекта е разработен наръчник за треньори по вид спорт, а в международната среща взеха участие българските експерти в сферата на адаптивните спортове доц. Стефка Джобова и доц. Величка Александрова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.12.2021 г.
Проект „WOMEN’S HURDLES“ има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. Проектът се стреми да подкрепя стратегическите политики на Европейския съюз в областта на социалното включване и равните възможности на жените, в основата на което стоят физическата активност и здравословния начин на живот.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.12.2021 г.
СПРИНТ е единственото специализирано спортно списание на България. Излиза от ноември 2016 г. във всяко тримесечие в много впечатляващ обем от 140-160 страници. Разкошното колекционерско издание редовно е с тираж между 6000 и 8000 броя.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.12.2021 г.
На 02 декември 2021 се проведе среща на Европейската комисия и отговорниците за политики в спорта на Европейско ниво, която имаше за цел да обсъди последващите стъпки в новите дейности по програма Еразъм+, насочени към мобилност на спортни специалисти. Регламентът за създаване на програма "Еразъм+" за периода 2021—2027 г. предоставя рамка за прилагане на дейности за мобилност в областта на спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.12.2021 г.
Асоциация за развитие на българския спорт проведе Национална конференция по проект IAM (Насърчаване на Интегритета за борба с Уреждането на Мачове чрез Обучение на Млади Спортисти). Основната идея на конференцията бе как спорта може да допринесе за борбата с нелегалните залагания (черно тото), с цел да се запази прозрачността, честната игра и уважението в най-ранно ниво на спортна дейност. Предизвикателствата, породени от манипулирането на спортни срещи, днес се нуждаят от силно сътрудничество на европейско и международно ниво, за да се защити бъдещето на спорта, както и неговата етика и интегритет.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.12.2021 г.
Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучителен курс включваш теми като „организационното управление и корпоративната-социална отговорност в спорта“, „Европейските политики в областта на спорта“, „насърчаването на доброто управление и прилагането на принципите на добро управление в спорта“ в рамките на проект „GOSport“. В събитието взеха участие 10 представители на спортни клубове, неправителственият сектор, федерации и асоциации, като всеки един от тях получи безплатно копие на наръчник предназначен за професионалисти, работещи в големи и малки спортни организации, като мениджъри по корпоративна социална отговорност, административен и технически персонал или треньори /Awareness raising & training toolkit for non-profit/community (multi)sports clubs and sports academies/.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.11.2021 г.
На 30.11.2021г. се проведе семинар с младежки работници по проект „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ (Structured Learning for Awareness in Media/SLAM), който има за цел да повиши информираността и критичното мислене на младите хора за ролята на средствата за масова информация като предизвикателство и предпоставка за по-приобщаващи общества към мигранти и бежанци. Младежките работници взеха участие в уъркшоп на тема „Какво представляват фалшивите новини и как да се борим с тях в нашето ежедневие ?“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.11.2021 г.
В периода 26-29 ноември 2021 г. в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе обучение на спортни експерти #SPORTolerance. Образователната мобилност за спортни треньори допринесе активно за личното и професионално развитие на участниците чрез образователни дейности и формат за обмен на идеи и добри практики. Образователната европейска среща осигури, както нови практически умения и знания на участващите треньори, така и уникален опит за сътрудничество на международно ниво, с цел разрешаване на общо предизвикателство. На събитието присъстваха представители от Босна и Херцеговина, Белгия, България и Кипър, които ще създадат местна спортна практика между международните мобилности, която ще им даде възможност да тестват учебните дейности и да ги адаптират към своята реалност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.11.2021 г.
На 30.11.2021г. в град София се проведе събитие по проект Eco-friendly Sports за представители на спортни клубове, спортни асоциации, младежки работници, учители и представители на НПО с цел представяне на резултати от научни изследвания и организирани събития по време на проекта. Споделени и обсъдени бяха идентифицирани добри практики и нови методи, които биха могли да бъдат използвани в бъдеще.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.11.2021 г.
КОГА: 28.01.2022 – 31.01.2022 КЪДЕ: Будапеща, Унгария УЧАСТНИЦИ: България, Италия, Литва, Унгария, Уругвай
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.11.2021 г.
Асоциация за развитие на българския спорт проведе популяризиращо събитие включващо спортни игри и физическа активност част от методологията „Обучение чрез спорт“, в рамките на проект „ETS for youth equality (EYE)“. В събитието взеха участие над 40 треньори, доброволци, преподаватели и студенти от Сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“ към Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“ в Национална спортна академия „Васил Левски“, представители на спортни клубове, неправителственият сектор, федерации и асоциации. В него се включиха и състезателите от отбора по адаптиран баскетбол към НСА “Васил Левски“, чрез провеждане и демонстрация на общо-подготвителна тренировка и баскетболна среща.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.11.2021 г.
В периода 15ти септември – 21ви ноември 2021, се проведе онлайн модулът по проект „Спортна Дипломатическа Академия“. Онлайн лекциите бяха представени от различни лектори и експерти в областта на медиите, спортен мениджмънт и маркетинг, социално предприемачество в спорта, разработване и прилагане на политики в спортаи др. Първоначално модулът бе планиран да бъде проведен в Милано, Италия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.11.2021 г.
На 21 ноември 2021 г. се проведе лекция от онлайн модула на Спортна Дипломатическа Академия, насочена към работата със специфични целеви групи в спорта. Лекцията на Диего Капуци и Bice Saccò – треньор и атлет на ASD No Limits, включваше множество практически аспекти на работата с лица с увреждания. No Limits е организация, призната от Спешъл Олимпикс, която активно участва в състезания, турнири и мачове, организирани от организацията и която през последните години е постигнала важни спортни резултати, водени от мотото си: Млади хора със спорт, който тече във вените им. Основното послание на Диего Капуци & Bice Saccò до дипломатите в спортни костюми беше: "Използвайте спорта като инструмент за растеж!". Онлайн модулът на #SportDiplomacyAcademy е посветен на работата с медиите и спорта за развитие, първоначално планиран да бъде проведен в Милано, Италия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.11.2021 г.
В периода 11–14 ноември 2021 г. в Сакаря, Турция се проведе междинна среща по проект #SafeSPORTevent, която събра партньорите от Босна и Херцеговина, България, Гърция и Турция, за да оценят напредъка на проекта до момента и да планират заедно бъдещите действия. По време на мобилността, консорциумът проведе и ползотворни срещи с местните заинтересовани страни от спортния отдел на община Сакаря, Провинциалната дирекция за младежта и спорта и Спортния отдел на Университета за приложни науки в Сакаря. По време на срещите бяха обсъдени идеи и добри практики от областта на безопасността и сигурността в спорта и бе обсъдено потенциалното развитие на взаимното сътрудничество по темата в бъдеще. В срещите от страна на България взеха участие Йоанна Дочевска и Сюлейман Сюлейман (АРБС) и Йордан Божилов (Софийски форум за сигурност).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.11.2021 г.
На 12 ноември 2021 г. се проведе лекция от онлайн модула на Спортна Дипломатическа Академия, насочена към работата с медии в спорта. Лекцията на спортния журналист Иван Боянов съдържаше множество практически съвети и препоръки за това как участниците да бъдат подготвени за различен вид медийни участия, как да се държат по време на интервю, какво да имат предвид, когато предават посланието си към аудиторията с основни съвети от лекторът към дипломатите в спортни костюми да „имат своята стратегия, естественост, индивидуалност при работа с медии в спорта“. Иван Боянов е спортен журналист с повече от десетилетие опит в сферата на ефирните медии. Той отразява много големи международни събития като мачове от Шампионска лига, включително три финала и провежда интервюта с някои от най-големите спортни звезди като Арсен Венгер, Жозе Моурино, Христо Стоичков, Лотар Матеус и др. От 2018 г. Боянов е част и от менторите в програмата за млади репортери на МОК." Онлайн модулът на #SportDiplomacyAcademy е посветен на работата с медиите и спорта за развитие, първоначално планиран да бъде проведен в Милано, Италия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.11.2021 г.
В София, България, се проведе обучителен курс по проект „Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез модерен петобой/Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon - EHPARP“. В него взеха участие треньори от всички дисциплини съставящи модерният петобой - фехтовка, стрелба, плуване, бягане (лека атлетика) и конен спорт. Проект EHPARP има за цел да използва модерния петобой, като инструмент за насърчаване на подобряващата здравето физическа активност сред европейското младежко и възрастно население и предоставянето на възможности за двойна кариера на спортистите в отделните дисциплини съставящи петобоя, обучени като треньори/обучители в своите дисциплини и в обширни програми по петобой.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.11.2021 г.
В периода 05-08 ноември 2021, в Никшич, Черна гора се проведе партньорска среща на 7те партньорски организации, както от ЕС, така и извън него – Албания, Босна и Херцеговина, България, Италия, Черна Гора, Сърбия и Турция, които от 2019 година насам реализират проект Структурирано обучение за осведоменост в медиите. В срещата от името на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор в проекта от България, взеха участие Йоанна Дочевска и Сюлейман Сюлейман.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.11.2021 г.
В периода 07-08.11.2021 в град Солун, Гърция се проведе международна среща по проект MiSport. По време на срещата, партньорите обсъдиха реализираните до момента дейности за приобщаване на бежанци чрез спорт във всяка една от партньорските държави и планираните бъдещи дейности. В срещата от страна на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор по проекта от България, взеха участие Велина Тонева и Елена Димитрова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.11.2021 г.
На 07 ноември 2021г. беше изнесена лекция от онлайн модула на Спортна Дипломатическа Академия, която беше фокусирана върху Европейската политика в спортната дипломация, като ценна информация по темата сподели проф. Тиери Зинц, Факултет Спорт, Католически университет в Льовен, Белгия. Основното послание, което проф. Зинц сподели с дипломатите в спортни костюми беше: „Спортната дипломация промотира усещане за идентичност, принадлежност и обединение отвъд гражданството“. Със своя богат опит на спортен експерт на Европейско ниво, проф. Зинц хвърли светлина върху скорошните процеси за развитие на спортната дипломация в Европейския съюз, които бяха развити по време на Португалското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2021. Онлайн модулът на #SportDiplomacyAcademy е посветен на работата с медиите и спорта за развитие, първоначално планиран да бъде проведен в Милано, Италия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.11.2021 г.
В периода 03 – 06 ноември 2021, в Рийека, Хърватия се проведе международно спортно събитие, в което взеха участие младежи с физически увреждания от България, Гърция, Турция и Хърватия. В рамките на проекта, през септември 2021, в София се проведоха 8 безплатни тренировки за младежи, в които взеха участие 6 младежи с физически увреждания и 6 младежи без увреждания на възраст 12-16 години, като част от участващите взеха участие и в международното събитие.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.11.2021 г.
Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“ е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.10.2021 г.
В периода 20.10.-27.10.2021 г. се проведе международен младежки обмен You and the Mount в гр. Лозен, София. Събитието събра участници от България, Босна и Херцеговина, Кипър, Словакия, Словения, Румъния и Полша. „You And the Mount /YATM/“ е младежки обмен, чиято цел е да покаже връзката между хората и планината. С проекта насърчихме младите хора да продължат да търсят устойчив туризъм и спорт и им показахме, че неразумното поведение в планината понякога има сериозни последствия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 50
next