Новини
30.03.2023 г.
На 30 март 2023, в София, България, на територията на НСА „Васил Левски“, Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) проведе популяризиращо събитие и запозна студентите на НСА “Васил Левски“ с проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“. В срещата бяха обсъдени нуждата от повишаване на уменията и възможностите за заетост, модернизиране на образованието, обучението и младежката дейност с фокусиране върху младите хора и развитие на трансверсалните умения и тяхната важност за личностното и професионално развитие на младите хора в Европа.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.03.2023 г.
На 30 март 2023, в София, България, на територията на Национална спортна академия „Васил Левски“, Асоциация за развитие на българският спорт проведе събитие в рамките на проект „CHEER“. По време на събитието, бяха представени пред студенти и преподаватели готовите интелектуални продукти по проекта - CHEER метафорични карти, CHEER обучителни видеа и CHEER подкастове, които имат за цел да подобрят и оптимизират менталното здраве на младите хора. Всеки един от участниците, получи от организаторите подарък - луксозен комплект метафорични карти „CHEER“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.03.2023 г.
На 28 март 2023, в София, България, Асоциация за развитие на българският спорт проведе онлайн представяне на разработените в рамките на проект „CHEER“ материали за младежи. По време на обучението, бяха представени готовите интелектуални продукти по проекта - CHEER метафорични карти, CHEER обучителни видеа и CHEER подкастове, които имат за цел да подобрят и оптимизират менталното здраве на младите хора.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.03.2023 г.
Плуването е важно умение, което всеки човек трябва да усвои, а още по-добре е, ако започне отрано. Някои деца обаче изпитват страх от водата, който може да им попречи да се научат да плуват. Този страх може да се дължи на различни фактори, като например негативни преживявания, липса на контакт с водата или просто страх от неизвестното. Но знаете ли, че една песен, придружена от хубава анимация, може да намали страха от водата в ранна възраст? Нека научим как.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.03.2023 г.
Менталното здраве е важен аспект от цялостното ни благосъстояние и засяга нашите мисли, чувства и поведение. При младите хора, поддържането на добро ментално здраве е много важно за тяхното личностно развитие и бъдещ успех. Един от начините за проследяване на менталното здраве е воденето на дневник.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.03.2023 г.
В периода 23.03.-26.03.2023 в гр. Биржeй, Литва се проведе заключителна среща по проект Спорт за включване и включване чрез спорт (Sport for inclusion and inclusion for sport – INsport) Бяха обсъдени проведените дейности и постигнатите резултати в рамките на проекта в отделните партньорски държави, както и бяха дадени основни препоръки за бъдещо практическо приложение на проект INsport, който имаше за цел да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, чрез подобряване на уменията на треньори, обучители и други служители на организации, активни в областта на спорта, младежката работа и социалните грижи, свързани със социалното включване чрез спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.03.2023 г.
Първата среща по проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“, с акроним P.E.rfect, се проведе в периода 23-26 март 2023 в Дъблин, Ирландия и събра партньорите от България, Кипър, Чехия, Ирландия, Испания, Полша и Република Северна Македония, които обсъдиха стартирането на проекта и подготвителните действия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.03.2023 г.
На 23 март 2023, в София, България, Асоциация за развитие на българският спорт с подкрепата на сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“ към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ проведе обучение в рамките на проект „Ramps4Champs“, който се изпълнява в партньорство с 5 европейски държави – България, Гърция, Кипър, Сърбия и Република Северна Македония. В обучението взеха участие треньори и спортни специалисти от бакалавърската програма „АФАС“, които имаха възможност да се запознаят с практически и теоретични инструменти за социализация и социална интеграция, чрез спорта Боче за лица с увреждания, да обсъдят силата на спорта в подкрепа на интеграционните процеси в обществото и как той може да се ползва като катализатор за една по-ефективна и устойчива социална промяна.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.03.2023 г.
Програмата FitforKids е обществена многокомпонентна интервенция, която се прилага в Дания, България, Италия, Португалия и Турция и цели да подобри начина на живот и здравето на децата и техните семейства и да подобри и оптимизира тяхното здравословно тегло.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.03.2023 г.
В периода 12-15 март 2023 в Комотини, Гърция се проведе международен младежки лагер и обучения на треньори в параспорта в рамките на проект South-East European Youth Parasport Exchange SEEYou. По време на лагера младежите с различни увреждания имаха възможност да се запознаят с основите на тениса на маса и да вземат участие в международен турнир, а паралелно се проведоха обучения на спортните специалисти, работещи с тях. Обучителните и спортни дейности спомагат за развитието на спорта за хора с увреждания в партньорските държави - Хърватия, Сърбия, Гърция, Белгия, България и Германия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.03.2023 г.
На 13 март 2023, в София, България, Асоциация за развитие на българският спорт с подкрепата на сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“ към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ проведе обучение в рамките на проект „Ramps4Champs“, който се изпълнява в партньорство с 5 европейски държави – България, Гърция, Кипър, Сърбия и Република Северна Македония. В обучението взеха участие треньори и спортни специалисти от магистърска програма „АФАС“, които имаха възможност да се запознаят с практически и теоретични инструменти за социализация и социална интеграция, чрез спорта Боче за лица с увреждания, да обсъдят силата на спорта в подкрепа на интеграционните процеси в обществото и как той може да се ползва като катализатор за една по-ефективна и устойчива социална промяна.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.03.2023 г.
- КОГА? 12-17.05.2023 - КЪДЕ? Миловка, Полша - КОЙ? 7 младежки работници, работещи с младежи с ограничени възможности
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.03.2023 г.
Проект „Carbon Neutral Sports Clubs Network – C ZERO SPORT CLUBS“ (Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии) има за цел да насърчи малките европейски спортни клубове да разберат и да предприемат действия насочени към опазването на климата. Необходимо е спортните клубове да усвоят екосъобразен подход на управление, като започнат да използват дигитални инструменти и поемат отговорност за околната среда, тъй като за тях е особено важно да осъществяват местни дейности, които не са свързани само със спорт, като по този начин ще получат подкрепата на обществото.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.03.2023 г.
В периода 6-7 март 2023, в Солун, Гърция се проведе среща на партньорите по проект Ramps4Champs. Срещата събра партньори от България, Гърция, Кипър, Сърбия и Република Северна Македония, които имаха възможност да се запознаят с практически и теоретични инструменти за социализация и социална интеграция, чрез спорта Боче за лица с увреждания, да обсъдят различни фази на инициативата и предстоящите дейности по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.03.2023 г.
В периода 02-05 март 2023 в Рийека, Хърватия се проведе финална среща по проект "BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents". BOOST е 24-месечно стратегическо партньорство, съфинансирано по програма "Еразъм+" на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за учене и личностно развитие на младите хора в Европа чрез предоставяне на интерактивни образователни формати и методи, основани на развитието на трансверсални умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.03.2023 г.
В периода 28.02 – 03 март, 2023г., в Лимасол, Кипър се проведе партньорска среща по проект EWA – Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs. По време на срещата бяха обсъдени и дискутирани с партньорите местните обучителни сесии, готовите обучителни материали (Стратегия и Меморандум), създаденият централизиран модел на „Бюро за помощ – за атлети и жени“, както и решаващата роля на професионалистите в областта на спорта в борбата със злоупотребата, насилието и дискриминацията срещу жените. В срещата взеха участие представителите на АРБС Ивайло Здравков, Юлиан Андреев, Димана Желязкова и Мариам Бисеркова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.03.2023 г.
В периода 27.02 – 02.03.2023 в София, България, се проведе първата партньорска среща на инициативата SMS – Strong Mind for Success (Силен ум за успех). #SMS е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+, която има за цел да изгради капацитета на съвременните спортни организации в областта на информираността и грижите за менталното здраве на младите спортисти. Проектът „Strong Mind for Success“ ще предостави иновативно обучение за това как менталното здраве може да допринесе за успешното развитие на младите футболисти в България, Италия и Словения. По време на международната среща, партньорите посетиха Национална спортна академия „Васил Левски“ и Националната футболна база в Бояна.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.02.2023 г.
На 28 февруари 2023 се проведе онлайн среща на консорциумът на проект hAlt, който обсъди прогреса на дейностите до момента и планира последващите такива, които разглеждат възможностите спортни дейности да допринесат за подобряване на средата на лица с алцхаймер. Спортът тенис на маса е една от най-ангажиращите мозъка дейности и още по хубавото е, че и дори по-възрастните играчи могат да играят тенис на маса за удоволствие. Това е спорт, която влияе положително на нивата на физическа активност, подобрява вниманието и концентрацията и подобрява визуално-пространствените умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.02.2023 г.
Добавената реалност е интерактивно преживяване, което обогатява реалния свят с компютърно генерирана информация за възприятията. С помощта на софтуер, приложения и хардуер (за някои преживявания са необходими очила за виртуална реалност), разширената реалност наслагва цифрово съдържание върху реална среда и обекти. Екипът на проекта #SMILE ви представя преживяване с добавена реалност, което е безплатно и може да бъде инсталирано за мобилни устройства, ползващи и двете операционни системи. Целта на AR приложението #SMILE е да предостави успокояваща среда и възможност за приятно изживяване при моменти на трудност. Насладете се на #SMILE и се потопете в добавената реалност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.02.2023 г.
Добавената реалност е интерактивно преживяване, което обогатява реалния свят с компютърно генерирана информация за възприятията. С помощта на софтуер, приложения и хардуер (за някои преживявания са необходими очила за виртуална реалност), разширената реалност наслагва цифрово съдържание върху реална среда и обекти. Екипът на проекта #SWIM ви представя преживяване с добавена реалност за деца, което е безплатно и може да бъде инсталирано за мобилни устройства, ползващи и двете операционни системи. Целта на AR приложението #SWIM е да даде възможност за удоволствие от водните преживявания и чрез това положително приключение - да намали страха от водата в ранното възрастово развитие. Насладете се на #SWIM - плуване без страх с добавена реалност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.02.2023 г.
В периода 24-25 февруари 2023 г. се проведе обучение на спортни треньори по проект Fit For Kids Europe, в което от страна на АРБС взеха участие Йоанна Дочевска, Ивайло Здравков, Ивелина Кирилова и Иван Иванов. Fit For Kids Europe е проект, съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт. Срокът за изпълнение на проекта е 3 години и половина (01.01.2020 г. – 30.06.2023 г.). Основната цел на Fit for Kids Europe е да изгради мрежа от спортни асоциации и неправителствени организации в ЕС, които желаят да си сътрудничат, с цел увеличаване на участието на неактивни деца и деца с наднормено тегло и затлъстяване в организирани спортни дейности след училище.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.02.2023 г.
На 23 февруари 2023, Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) представи в 81-во Иновативно училище "Виктор Юго", район Младост в гр. София резултатите от инициативата „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“, която има за цел да развие трансверсални умения у младите хора. Във връзка с въвеждането от 81-во Иновативно училище "Виктор Юго" на нов предмет – Умения на 21ви век, наръчник и онлайн обучителна платформа, които са създадени в рамките на инициативата BOOST могат да бъдат изключително полезни чрез практичната информация, представена в двата продукта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2023 г.
Проект #Sport4Cancer е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+ и има за цел да приложи натрупания опит в организирането на големи местни спортни събития, с участието на институции, работещи в тази област, от няколко страни от Европа. Голямо спортно събитие ще се проведе с помощта на доброволци от страните, участващи в проекта, което ще се фокусира върху популяризирането на физическата активност сред цялото общество и ще насърчи социалното включване на лица с онкологичени заболявания и увреждания и населението, чието участие във физическа активност е затруднено.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.02.2023 г.
На 21 февруари 2023 г., в Национална спортна академия „Васил Левски“, Асоциация за развитие на българският спорт проведе популяризиращо събитие в рамките на проект „WOMEN’S HURDLES“, имащ за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. В събитието взеха участие над 50 спортни специалисти, педагози и студенти, които се запознаха с проекта, с неговите цели, задачи, идеи и целеви групи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.02.2023 г.
На 21 февруари 2023 г., в Национална спортна академия „Васил Левски“, Асоциация за развитие на българският спорт проведе популяризиращо събитие по проект On the way to acceptance – a non-formal Youth program of innovative tools to learn – По пътя към приемането – неформална младежка програма от иновативни инструменти за информираност относно толерантността. В него участваха над 60 спортни специалисти, педагози и студенти, които се запознаха с проекта, с неговите цели, задачи, идеи и целеви групи, като в същото време имаха възможност да се забавляват и тестват създадените по неговото времетраене комикс, метафорични карти и дигитална Escape room. Всички участници получиха подаръци – комплект метафорични карти и комикс.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.02.2023 г.
На 19 февруари 2023, в Национална спортна академия „Васил Левски“ ще се проведе обучение Дигитален маркетинг за спортни организации, в рамките на проект „WOMEN’S HURDLES“, имащ за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.02.2023 г.
На 19 февруари 2023, в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе обучение Дигитален маркетинг за спортни организации, в рамките на проект „WOMEN’S HURDLES“, имащ за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. В обучението взеха участие над 20 представители на спортни организации, които имат желание да използват дигиталните технологии за популяризиране на дейностите си и привличане на нови потребители, с акцент на възможностите за привличане на неактивни социални групи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 51
next