Проект: DevelopMENS

26.03.2024 г.
На 26 март 2024 се проведе първата среща в рамките на проект DevelopMENS: Личностно и социално развитие на младите хора чрез теорията за самоопределение, критичното мислене и медийната грамотност е транснационален проект, който събра партньорите от 6 различни държави - Италия (Л'ОРМА - координатор), Хърватия (Вере Монтис), България (Асоциация за развитие на българския спорт) и партньорски държави от Западните Балкани: Босна и Херцеговина (БРАВО), Албания (Ню Вижън) и Косово (Колеж Хаймерер). В рамките на срещата бе анализиран плана на проекта и дейностите, които са предвидени за следващите 3 години.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.10.2023 г.
DevelopMENS: Личностно и социално развитие на младите хора чрез теорията за самоопределение, критичното мислене и медийната грамотност е транснационален проект, който обединява консорциум от партньори от 6 различни държави - Италия (Л'ОРМА - координатор), Хърватия (Вере Монтис), България (Асоциация за развитие на българския спорт) и партньорски държави от Западните Балкани: Босна и Херцеговина (БРАВО), Албания (Ню Вижън) и Косово (Колеж Хаймерер). Проектът има за цел да подобри личностното и социално развитие на младите хора чрез интеграцията на теорията за самоопределение, критичното мислене и медийната грамотност във формалното, неформалното и информалното образование. Той включва провеждане на научни изследвания и фокус групи по теорията за самоопределение, вътрешната мотивация и трансверсалните умения, разработване на образователни материали, базирани на научните резултати, и създаване на онлайн обучителен курс с отворен достъп (MOOC), за да се разпространят знанията и уменията, придобити в процеса на проучванията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ