Новини

АРБС БЕ ЧАСТ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ЗДРАВНИ ПОЛИТИКИ НА ЕС
19.04.2023 г.
На 19 април се проведе годишната среща на Платформата на ЕС за здравни политики – Диалог със заинтересованите страни: Съвместните изявления, Резултатите от изследванията и дискусиите се проведоха в хибридна среда – в Люксембург и онлайн. Сутрешната сесия (9:30-12:30 ч. централноевропейско време) бе посветена на представянето на съвместните изявления на ръководителите на тематичните мрежи, последвано от кръгла маса за споделяне на научените уроци и възможните подобрения за следващите цикли.
Организациите на заинтересованите страни представиха своите съвместни изявления в четири различни области: антидискриминация и равнопоставеност в здравеопазването; ХИВ, туберкулоза, вирусен хепатит и сексуално предавани инфекции; психично здраве във всички политики и преодоляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС чрез изкуствен интелект.

Следобедната сесия (13:30-16:30 ч. централноевропейско време) бе посветена на първите резултати от изследванията за оценка на платформата за здравни политики на ЕС. Изпълнителят, отговарящ за изследването, представи процеса и основните констатации, след което се проведе дискусия, по време на която участниците дадоха своя принос и обмениха идеи.

От името на Асоциация за развитие на българския спорт в срещата взе участие Йоанна Дочевска, председател на АРБС.