Новини
19.05.2021 г.
Днес 19.05.2021г., „Асоциация за развитие на българския спорт“, съвместно с Асоциация на българите боледуващи от алергични и белодробни заболявания /АББА/ и с любезната подкрепа и домакинство на Община Бургас, организираха популяризиращо събитие по проект „Физическите упражнения като средство за превенция и възстановяване от хронични заболявания“ /ПРЕВЕНТ/, по време на което медицински специалисти от региона бяха запознати с актуалните тенденции за информираност, превенция и грижа за белодробното здраве с визия, ролята на медицинските специалисти в детското и училищно здравеопазване по време на пандемия и обучителната платформа по проект ПРЕВЕНТ.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.05.2021 г.
На 19 май 2021, в спортна зала „Бойчо Брънзов“ в гр. Бургас беше организирана среща със спортните клубове от града, с любезната подкрепа и домакинство на Община Бургас, по време на която Асоциация за развитие на българския спорт представи новите аспекти на програма Еразъм+ спорт и примери от успешно реализирани проекти като инициативата Active in Sport Again.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.05.2021 г.
„Multisport Community Experience“ е социално-иновационен спортен проект, който иска да предложи комплексна и забавна дейност под формата на игра, за всички възрастови групи. Играта се състои от отбори, които се състезават: членовете на общността се регистрират на платформата или приложението на проект MCE, като предоставят информация относно своето ниво на физическа активност, както и друга информация за начина си на живот; след това платформата/приложението изчислява индивидуалните резултати и ги комбинира в „здравословен индекс“ на общността. Отделните лица могат да печелят точки за своя отбор, като извършват физическа активност, като участват в местни социални събития, както и като организират такива. По този начин проект MCE има двойна цел: да насърчи участието в спорта, както и чувството за принадлежност и връзката на даден човек с общността.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.05.2021 г.
* КОГА: 17.06.2021 – 23.06.2021 * КЪДЕ: Ури, Италия * УЧАСТНИЦИ: Младежки работници и лидери от България, Италия, Гърция, Испания, Словакия и Полша.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.05.2021 г.
- КОГА: 07.08.2021 – 13.08.2021 - КЪДЕ: Буди Глоговски, Подкарпатско Войводство, Полша - УЧАСТНИЦИ: 45 участници от Полша, Италия, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна гора, България, Турция, Сърбия и Северна Македония
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.05.2021 г.
- Кога: 26.06.2021 - 05.07.2021 - Къде: Райча, Полша - Участници: 6 участници и 1 тийм лидер от България, Кипър и Румъния, 4 участници и 1 тийм лидер от Мартиника и 8 участници от Полша. Участниците трябва да бъдат на възраст от 18 до 29 години, а тийм лидерите могат да бъдат над 30 години
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.04.2021 г.
Представяме ви разработените в рамките на проект Using Sports for Preventing Peer Bullying – Sports Against Bullying инфографики, които имат за цел да представят различни гледни точки на този негативен феномен и да стимулират децата и младежите да бъдат толерантни и солидарни в ежедневието си. Разгледайте инфографиките в галерията към настоящата новина.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.04.2021 г.
Акредитацията по програма „Еразъм“ е инструмент, предназначен за образователните и обучителните организации в областта на образованието за възрастни, професионалното образование и обучение и училищното образование, които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитация по програма „Еразъм“ потвърждава, че кандидатът е създал план за изпълнение на висококачествени дейности за мобилност като част от по-широко усилие за развитие на собствената организация. Акредитираните организации по програма „Еразъм“ ще получат опростен достъп до възможности за финансиране по линия на ключово действие 1 от бъдещата програма (2021—2027 г.).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.04.2021 г.
В периода 22-25 април 2021, се проведе обучение за треньори по артистично плуване, в което взеха участие специалисти от България, Хърватия и Сърбия. Лектори на събитието бяха Ана Монтеро, технически директор на испанската федерация по плуване, която сподели практическа информация за правилно изпълнение на технически елементи, Мария Анджелкович, Тамара Стоименович и Ненад Дикич, които споделиха интересни аспекти на травматологията в плувните спортове, здравословни режими за хранене на състезатели, както и актуални антидопинг процедури.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.04.2021 г.
Проект "SONKEI" има за цел да се предотврати насилието и нетолерантността в спорта, чрез насърчаване на ценностите на ЕС: уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване. Проектът цели да промени мисленето на хората и да инициира социална промяна, която да осигури по-безопасна среда за живот.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.04.2021 г.
На 04 юни 2021, в София ще се проведе Международна конференция “Good Governance in Sport”. Събитието представлява финална фаза от проект #GoodGovernanceSport (590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP), съ-финансиран по програма Еразъм+, имащ за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, от отговорните органи и прозрачност на спортните организации. В конференцията ще вземат участие признати европейски експерти в сферата на спорта, а по време на официалното откриване приветствие ще отправи Мария Габриел – Европейски комисар с ресор Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.04.2021 г.
Европейската Комисия публикува финалния си доклад относно Картографирането на иновативни практики в ЕС за насърчаване на спорта извън традиционните структури. Целта на изследването е да предостави по-широко разбиране на това как спортната практика се развива в днешното общество и как спортното движение се адаптира към тази еволюция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.04.2021 г.
Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“ е 24-месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.04.2021 г.
На 10 април 2021, в Национална спортна академия „Васил Левски“, сграда Гургулят, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе популяризиращо събитие по проект “WINTER SPORT IS COMING”. В събитието взеха участие спортни специалисти по адаптирана физическа активност и спорт, представители на спортни организации, както и младежи с и без увреждания (физически и интелектуални). По време на дейностите бяха представени кърлинг и флорхокей, които са част от спектъра на зимните спортове и участниците имаха възможност да се запознаят с тях в детайли и да им се насладят. Събитието беше организирано от Асоциация за развитие на българския спорт и сектор Адаптирана физическа активност и спорт към НСА „Васил Левски“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.04.2021 г.
Проект #SafeSPORTevent идва в много предизвикателни времена за Европа и света, когато основната цел на Европейската Комисия е осигуряването на безопасността на всички участници в Еразъм+ и Европейския Корпус за солидарност, както и на тези в чужбина – защита от всякакви предизвикателства, които могат да възникнат в бъдеще. Основната цел на проект #SafeSPORTevent е да защити спортистите, особено най-младите, от рискове за здравето и безопасността, чрез подобряване на условията им за тренировки и състезания и особено по време на форсмажорни заплахи за сигурността, които трябва да се управляват от специфични протоколи за сигурност, които до този момент на развитие не съществуват в спортния сектор. Проектът ще предостави мобилност за доброволци, треньори, мениджъри и персонал на неправителствени спортни организации, с образователна цел и ще обогати техните умения и знания за реакция в извънредни ситуации за безопасност и сигурност. Настоящото изследване има за цел да анализира нивото на безопасност и сигурност в спортния сектор. Събраните данни ще бъдат обобщени от екипа на проекта и ще бъдат взети предвид при планирането на обучителните дейности по проект #SafeSPORTevent.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.03.2021 г.
Проект „WOMEN’S HURDLES“ има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. Проектът се стреми да подкрепя стратегическите политики на Европейския съюз в областта на социалното включване и равните възможности на жените, в основата на което стоят физическата активност и здравословния начин на живот. Настоящата анкета е част от проект „WOMEN’S HURDLES“ и има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. Авторите на това изследване се задължават да не разкриват пред трети лица конкретна информация, съдържаща се в анкетата. Обобщена информация от резултатите ще се използва единствено за целите на посоченото изследване. Благодарим за отделеното време! - Линк към въпросника: [https://surveyhero.com/c/WOMENS-HURDLES|#Womens Hurdless въпросник]
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.03.2021 г.
СПРИНТ е единственото специализирано спортно списание на България. Излиза от ноември 2016 г. във всяко тримесечие в много впечатляващ обем от 140-160 страници. Разкошното колекционерско издание редовно е с тираж между 6000 и 8000 броя. Често заедно със СПРИНТ да излизат безплатни приложения – Мондиал 2018, Шампионска лига, Формула 1... А от началото на 2020 година заедно с всеки брой читателите получават отделна книжка БЪДЕЩЕ –само за детско-юношеския спорт в България. Специален акцент в редакционната политика е обръщането на сериозно внимание на спорта за подрастващи и ползите от него. СПРИНТ съдържа само авторски материали, богато илюстрирани със собствени снимки. Списанието засища глада на истинския запалянко за интелигентни и любопитни спортни четива, коментари, интервюта, статистики, портрети, анализи, фотосесии... По страниците му и на корицата досега са излизали всички най-големи звезди на българския спорт – Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Ивет Лалова, Григор Димитров, Кубрат Пулев, златните момичета в художествената гимнастика, Йордан Йовчев, Димитър Пенев, Боян Петров, Александра Жекова и др. СПРИНТ е свободна територия за размяна на мнения по наболели въпроси, неговите страници са отворени за най-добрите пера в българската (и световната!) спортна журналистика.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.03.2021 г.
На 19 март 2021 г. се проведе онлайн среща на консорциума на проект #SPORTolerance, която събра партньориte по проекта от Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър. По време на срещата партньорите обсъдиха възможностите и предизвикателствата за реализация на образователните мобилности по проекта до края на 2021 г., като се взеха предвид националните разпоредби относно пандемията COVID-19 в партньорските държави.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.03.2021 г.
На 11.03.2021 в гр. София, България, при спазване на всички противоепидемичени мерки, се проведе първа среща по проект "We Shan’t TolerHate" (WSTH) (Ние Няма да Толерираме Омраза) - стратегическо партньорство с продължителност 24 месеца, фокусирано върху насърчаването на младежкото доброволчество като инструмент за противопоставяне на дискриминацията срещу мигранти и бежанци сред младежките категории и в рамките на обществата домакини като цяло. Нарастването на нетолерантността, стереотипите и дискриминацията спрямо мигранти и бежанци представлява една от най-ярките реалности, които влияят върху политическия дебат и гражданското общество, особено в европейските политики, най-чувствително засегнати от масовите мигрантски и бежански потоци от Африка и региона на Близкия Изток. Евростат определя 164.300 души, които са извън броя на гражданите на ЕС, които са поискали убежище в ЕС-28 през третото тримесечие на 2017 г.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.02.2021 г.
В четвъртък, 25 февруари, италианската спортна организация L’Orma бе домакин на първата онлайн среща на съвместното партньорство „Multisport Community Experience“. Петте партньорски организации са: Асоциация за развитие на българския спорт (България), Спортна асоциация в Дубровник (Хърватия), Европейска платформа за спортни иновации (Белгия), НПО Nest Берлин (Германия) и Университета в Тесалия (Гърция). Всички представители, които присъстваха на срещата, показаха голям ентусиазъм да започнат работа по този иновативен и амбициозен проект.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.02.2021 г.
Sport For a Better World е проект, който насърчава иновативното сътрудничество между неправителствени организации, университети и публични органи в спортния сектор в цяла Европа. Проекта включва изработката на мултидисциплинарни модули за обучение, смесващи методологии за формално и неформално обучение и дигитални ресурси. Паралелните сесии ще представят теория, практика и философия за развитие на участниците, управление на спорта, стратегия и развиване на управленски умения, чрез ментори и квалифицирани треньори. В рамките на 24 месеца неправителствени организации и публични органи в спортния сектор ще обединят усилията си за в обучението на 80 лица, заети в спортният сектор, с развитието на треньорски и тренировъчни умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.02.2021 г.
Асоциация за развитие на българският спорт е партньор в проект „An educational and training program for older adults at risk of developing dementia through table tennis /hAlt/“. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 10 партньорски организации от шест Европейски държави - България, Великобритания, Гърция, Кипър, Румъния и Турция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2021 г.
На 22 февруари 2021 г., в София, България, при спазване на всички противоепидемичени мерки се проведе контролна тренировка по волейбол, в която се включиха трениращите деца във волейболен клуб «Ахил» под ръководството на Димитър Дудулов и Александър Рашков. Подобряването на физическото и психическото развитие със сигурност е най-важният принос на спорта за децата. Чрез него те развиват физически умения, създават нови приятелства, забавляват се, учат се да работят в екип, научават принципите на честна игра, подобряват самочувствието си. Във волейболен клуб „Ахил“ добре знаят, че детският характер и морални принципи се формират чрез честна игра. Децата, които активно се занимават със спорт, могат да бъдат отлични модели за подражание на своите връстници, като в същото време, придобиват качества като дисциплина (физическа, психическа или тактическа) и умение да организират времето си, спазване на срокове, набелязване и постигане на цели (лични, професионални, спортни, академични и тн.)
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2021 г.
Проект “AQUA PRIMORJE” има за цел да допринесе за неформалното обучение на треньори по артистично плуване, като целта е те да бъдат запознати с нови методи на тренировка, здравословно хранене, подход и хореография при работата си с младежи с акцент върху минимализиране риска от травми и по-успешна и продължителна спортна кариера на състезателите по синхронно плуване.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.02.2021 г.
Целта на проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity), е да насърчи участието в спорт и физическа активност на лица над 65 годишна възраст, чрез разработка на нови програми за масов спорт, подходящи за 3 от най-често срещаните здравословни проблеми на тази целева група - болки в гърба, сърдечно-съдови заболявания и остеопороза, като по този начин проектът ще се опита да подкрепи прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 6 партньорски организации от пет Европейски държави - България, Хърватия, Португалия, Словения и Сърбия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.02.2021 г.
Проект MOVING има за цел подпомагане мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на спортни и неправителствени организации (НПО). Целева група са възрастни и младежи (18+), които се интересуват от доброволчество, от кариера в спорта, а също така и повишаване на техните знания, умения и компетенции. Проектът се стреми също така, да отговори на приоритетите на европейско политическо предизвикателство, един от които е подкрепа на доброволчеството в областта на спорта като средство за заетост, икономически растеж и социална ангажираност. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 5 партньорски организации от 4 Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия и Португалия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.02.2021 г.
На 16 февруари 2021 г. партньорите на проект #SafeSPORTevent проведоха онлайн среща, за да обсъдят проектните дейности, администриране, изпълнение и отчитане на проект #SafeSPORTevent, както и възможностите за изпълнение на дейности с оглед на пандемията COVID-19.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 50
next