Новини
30.09.2021 г.
В периода 28.09.-30.09.2021 в град Неапол, Италия се проведе международна среща по проект MiSport. През първия работен ден консорциумът обсъди селектираните добри практики с цел приобщаване на бежанци във всяка една от партньорските държави. Вторият ден от срещата стартира с международна конференция по темата, в която взеха участие местни заинтересовани страни, които запознаха участниците по проекта с бежанската ситуация на местно ниво и начините за справяне и приобщаване на бежанци. Работният ден продължи с гостуване на тренировка на отбор Наполи Юнайтед, където редом с местни младежи тренират и бежанци. Техен старши треньор е синът на легендата Диего Армандо Марадона - Диего Армандо Марадона Синагра.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.09.2021 г.
На 26 септември 2021 г. беше изнесена втората лекция от онлайн модула на Спортна дипломатическа академия, която бе фокусирана върху приобщаващия дизайн на спорта с конкретния пример на Баскин. Баскин е нов спорт, изобретен в Кремона през 2003 г., чиято цел е да създава активност буквално за всеки - момичета, момчета, тези със способности и тези, които имат физически или интелектуални предизвикателства за преодоляване - за могат да участват и да се наслаждават максимално на своите способности. „Добрият дизайн дава възможност, лошият дизайн деактивира - в спорта, в живота, във всяка среда. Баскин представлява Спортния Дизайн за всички“ бе един от основните акценти по време на лекцията „От набор от възможности за включване до модел на спорта, предназначен за всички: Иновативният пример на Баскин“ на Алекси Валет - Консултант по учебните процеси и създаването на проекти (спорт, образование, включване и иновации). Онлайн модулът на #SportDiplomacyAcademy е посветен на работата с медиите и спорта за развитие, първоначално планиран да бъде проведен в Милано, Италия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.09.2021 г.
На 25 септември 2021, в басейн Мадара на Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе #Train4Inclusive събитие по адаптирано плуване, в което взеха участие атлети с интелектуални затруднения. #Train4Inclusive се реализира от международен консорциум, включващ представители на България, Хърватия, Италия, Словения и Испания и има за цел да разработи методология и инструменти, които треньори по вид спорт и ръководители на спортни дейности за хора с увреждания ще могат да използват, за да наблюдават напредъка на техните физически, когнитивни и социални умения. Плувното събитие включваше 50м адаптирано плуване с партньор, както и водни забавления за участниците, които бяха разделени в две възрастови групи – под и над 17 години.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.09.2021 г.
На 24 септември 2021, в Национална спортна академия – сграда „Гургулят“ се проведе #BeInclusive събитие за обмяна на опит в сферата на адаптираните спортове, в което се представиха разнородни практики, сред които: Адаптиран баскетбол в НСА, Спортни практики на Паракидс, ФАФА-Балкани и Черноморска област, спортен клуб „Wonders“ и социалното предприятие „Малката къщичка“, баскетбол на колички или как спортът дава втори шанс да се върнеш в играта на живота, Спортни практики по адаптирани бойни спортове и такива за възрастни, адаптирани водни спортове и адаптирана физическа активност при рак на гърдата, предизвикателството на Спешъл Олимпикс “FitFive“, Хипотерапия, както и инициативите, подкрепени от програма Еразъм+ #Train4Inclusive, #Let’s Include, #Play’In Together – Playdagodgy, GoSport, EWA, Active in Sport again.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.09.2021 г.
На 21 септември 2021 г., по време на учебно-семинарна дейност на студентите обучаващи се в ОКС „Магистър“, специалност "Спортен мениджмънт" в Национална спортна академия "Васил Левски", Йоанна Дочевска - председател на УС на Асоциация за развитие на българският спорт (АРБС) и Ивайло Здравков – член на УС на АРБС, представиха целите, дейностите и задачите на проект „Спортна дипломатическа академия“. Една от главните цели поставени пред екипа на проекта е да вдъхнови и обучи най-малко 20 спортни дипломати в спортни костюми, с практически умения и знания в областта на спортната дипломация (политически диалог и международни отношения, създаване на кампании, успешна вербална и невербална комуникация, публично говорене, работа с медии, протокол и етикет, външна политика и ценности на ЕС).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.09.2021 г.
В периода 18-19 септември 2021, в гр. Чепеларе се проведе обучение на младежи в сферата на доброволчеството по време на спортни събития, реализирано от Асоциация за развитие на българския спорт по проект Du Motion, който има за цел да обучи доброволци как да организират национални и международни спортни състезания. Инициативата провежда подобни обучения в Хърватия, Белгия, България, Италия, Полша, Швеция и Турция, а след проведените образователни дейности предстои етап на практика за младежите по време на национални и международни спортни състезания, като 5 младежи, реализирали успешно своята практика ще имат възможност да участват като доброволци на международен маратон в Хърватска през пролетта на 2022г. Събитието събра ученици от СУ „Васил Дечев“ и Спортно училище „Олимпийски надежди“ и беше проведено благодарение на професионалното домакинство и организация на директорът Радослав Аговски.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.09.2021 г.
В периода 18-19 септември 2021, в гр. Чепеларе се проведе обучение на младежи в сферата на доброволчеството по време на спортни събития, реализирано от Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.09.2021 г.
На 15 септември 2021 г. беше изнесена първата лекция от онлайн модула на Спортна дипломатическа академия, която бе фокусирана върху достъпа до публични средства за заинтересованите страни в спорта, регулаторните въпроси на ЕС, които оказват влияние върху спорта и институционалните отношения въз основа на богатия опит в сферата на Валерио Джованини - специалист по връзки с обществеността, Изпълнителен офис / Национално управление и глобални институции на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА). Валерио Джованини е доказан адвокат от Италия с над 10 години опит в регулаторните въпроси на ЕС, институционалните отношения и публичното финансиране. Той е преподавател в магистърската програма, организирана от бизнес училището на LUISS относно финансовите механизми на ЕС, и участва като лектор в редица конференции на високо ниво по тази тема. Онлайн модулът на #SportDiplomacyAcademy е посветен на работата с медиите и спорта за развитие, първоначално планиран да бъде проведен в Милано, Италия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.09.2021 г.
На 17 Септември 2021 г., в Национална Спортна Академия „Васил Левски“, София, България се проведе спортно събитие по проект #SPORTolerance. По време на събитието, бяха тествани нови практически дейности, използващи спорта и физическата активност за провокиране на толерантност и солидарност сред участниците. В събитието взеха участие над 25 студенти и преподаватели– обучаващи се по програма Еразъм + „Мобилност с цел обучение“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.09.2021 г.
В периода 14-17 септември 2021, в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе международна среща, която събра партньорските организации от 8 партньорски организации от осем Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия. Проект "SONKEI" има за цел да се предотврати насилието и нетолерантността в спорта, чрез насърчаване на ценностите на ЕС: уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване. Проектът цели да промени мисленето на хората и да инициира социална промяна, която да осигури по-безопасна среда за живот. По време на срещата се проведе и международна конференция с участието на местни спортни експерти, които заедно с международните участници дискутираха и анализираха насилието в спорта и подходите, с които то би могло да бъде предотвратено. Асоциация за развитие на българския спорт, която е партньор на инициативата от България, беше представена от Йоанна Дочевска – председател на организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.09.2021 г.
В периода 13-15 Септември 2021 г., в град Риека, Хърватска се проведе международно обучение по проект „AQUA PRIMORJE“, съ-финансиран по програма Еразъм+.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.09.2021 г.
На 15 Септември 2021 г., Асоциация за развитие на българския спорт взе участие в международна онлайн партньорска среща по проект ENDURANCE, който обединява осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания). В дискусията проведена сред партньорите бяха засегнати теми като управление, администриране и отчитане на проекта, насоки и практически препоръки към актуализиране на състоянието на онлайн платформата на проекта, осигуряване, мониторинг и оценка на качеството на интелектуалните продукти, както и въпроси свързани с разпространение и визия на проектните цели и задачи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.09.2021 г.
В периода 08.09.-10.09.2021 в град Лисабон, Португалия се проведе партньорска среща по проект Eco-friendly Sports. На срещата бяха презентирани активностите проведени до този момент от партньорските организации, както и бяха обсъдени бъдещите дейности по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.09.2021 г.
В периода 01-06 септември 2021, в Мадрид, Испания, се проведе първа среща по проект "Pick4all", който има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на хора, които поради възрастта си или здравословното си състояние, нямат много алтернативи за практикуване на спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.09.2021 г.
В периода 10-12 септември 2021, в Сакаря, Турция се проведе международно обучение, което имаше за цел да запознае треньори по баскетбол, работещи с възрастови групи 10-16 години с възможни травматични състояния, с които биха могли да се сблъскат по време на тренировка, както и с действия, които да предприемат, за да предотвратят бъдещи такива.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.09.2021 г.
В периода 03-06 септември 2021 г. в Брюксел, Белгия се проведе обучение на спортни експерти #SPORTolerance. Образователната мобилност за спортни треньори допринесе активно за личното и професионално развитие на участниците чрез образователни дейности и формат за обмен на идеи и добри практики. Тази среща осигури, както нови практически умения и знания на участващите треньори, така и уникален опит за сътрудничество на международно ниво, с цел разрешаване на общо предизвикателство. На събитието присъстваха представители от Босна и Херцеговина, Белгия, България и Кипър, които ще създадат местна спортна практика между международните мобилности, която ще им даде възможност да тестват учебните дейности и да ги адаптират към своята реалност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.09.2021 г.
В периода 01-08 септември 2021 г., в Кастел Волтурно, Италия се провежда мобилност по проект “Football as a Seed for Gender Equality”. Целта на проекта е да допринесе срещу дискриминацията и неравенството между половете чрез спорт. За да бъдат постигнати целите на проекта, асоциации от Австрия, България и Италия организират спортно състезание между 12 футболни отбора, смесени както от пол, така и от националност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.09.2021 г.
В периода 30-31 август 2021, в София се проведе партньорско обучение на тема“ Сътрудничество за иновации: Насърчаване към иновации в елитния спорт и спорта за всички в Европа“, което се осъществява по проект на ММС по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Събитието е инициирано от европейския комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел и се изпълнява в партньорство със спортните министерства на Хърватия, Кипър, Естония, Франция, Нидерландия и Словения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.08.2021 г.
На 31 август 2021 година в Приморско, България, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение по проект „Eco friendly sport“, организирано в партньорство с ръководството на волейболен клуб „Ахил“, София. В събитието взеха участие над 40 деца и младежи, които се включиха в образователни и спортни дейности, фокусирани върху различните аспекти на цялостния здравословен начин на живот (спорт, физическа активност и здравословно хранене).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.08.2021 г.
На 30 Август 2021 г., в Приморско, България се проведе спортно събитие по проект #SPORTolerance. По време на събитието, бяха изпробвани нови практически дейности, използващи спорта и физическата активност за провокиране на толерантност и солидарност сред участниците: „In the shoes of the others“, „The ball of tolerance“, „The tower of peace“ и „The Road to the Olympic games“. В събитието взеха участие над 50 деца и 8 треньора - част от ВК „Ахил“ (София).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.08.2021 г.
В периода 29-30 август 2021 г., в Приморско, България, се проведе обучение за треньори по проект IAM за насърчаването на интегритета за борба с уреждането на мачове чрез обучение на млади спортисти, приоритет на програма Еразъм+ Спорт. Основната идея на проект IAM е да допринесе за борбата с тази международна съвременна заплаха за спорта чрез обучение на младите спортисти с цел да се запази прозрачността, честната игра и уважението към другите на най-ранно ниво на спортна дейност. Предизвикателствата, породени от манипулирането на спортни срещи, днес се нуждаят от силно сътрудничество на европейско и международно ниво, за да се защити бъдещето на спорта, както и неговата етика и интегритет.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.08.2021 г.
На 29 август 2021г., „Асоциация за развитие на българския спорт“ проведе популяризиращо събитие по проект „Физическите упражнения като средство за превенция и възстановяване от хронични заболявания“ /ПРЕВЕНТ/ в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Баня, Карлово по време на което резидентите на институцията бяха запознати с актуалните тенденции за информираност, превенция и грижа за здравето в рамките на проект ПРЕВЕНТ.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.08.2021 г.
- Кога: 06-11.10.2021 - Къде: Вилaбланка, Испания - Кой: 29 младежки работници (по 3 души от партньорска държава, без ограничения във възрастта) от Испания, Унгария, Полша, Португалия, Италия, Словакия, България, Обединеното Кралство и Хърватия
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.08.2021 г.
В периода 21-24 август 2021 г. в София, България, се проведе международно обучение #SafeSPORTevent, което позволи на участниците (спортни мениджъри, администратори и доброволци) активно да допринесат към собственото си лично и професионално развитие чрез образователни дейности и формат за обмен на идеи и добри практики. Срещата гарантира както придобиване на практически умения и знания на участващите спортни мениджъри, администратори и доброволци, така и уникален опит за сътрудничество на международно ниво, целящо да разреши общите предизвикателства в областта на безопасността и сигурността по време на спортни събития.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.08.2021 г.
На 14 август 2021 година в Германски манастир Св. Иван Рилски, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение по проект „Eco friendly sport“, организирано в партньорство с ръководството на манастира, Неделно училище към храм „Рождество Христово“ град София и Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.08.2021 г.
На 14 август 2021 година в Германски манастир Св. Иван Рилски, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение по проект „BeRURALactive - Multisport complex in rural reality to empower physical activity motivation“, организирано в партньорство с ръководството на манастира, Неделно училище към храм „Рождество Христово“ град София и Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.08.2021 г.
В периода 14.08.2021 – 21.08.2021, в София се проведе международно обучение Art of creative thinking ACT /Изкуството на креативното мислене/, което събра участници от България, Босна и Херцеговина, Кипър, Унгария, Италия, Сърбия и Словакия, работещи с и за младите хора в държавите си. Art of creative thinking ACT /Изкуството на креативното мислене/ е мобилност за младежки работници, съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз (обучителен курс), която има за цел придобиване на едно от най-ценните умения на бъдещото – творческо мислене и това как се появява и развива в младите хора, тъй като това е едно от новите умения, които работодателите търсят и трудно се придобива чрез формалната образователна система.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 50
next