Проект: Fit Kids DK

ВЪПРОСНИК FIT FOR KIDS EUROPE
22.03.2023 г.
Програмата FitforKids е обществена многокомпонентна интервенция, която се прилага в Дания, България, Италия, Португалия и Турция и цели да подобри начина на живот и здравето на децата и техните семейства и да подобри и оптимизира тяхното здравословно тегло.
Програмата FitforKids се състои от пет елемента: Хранителни съвети, Физическо обучение за деца и родители, Съвети за родители, Мотивационна програма и Социални събития. В рамките на инициативата се провежда анализ на ситуацията в партньорските държави, насочена към здравни и спортни организации, като за целта е създаден кратък въпросник с 5 въпроса (на английски език).

Вашето доброволно участие е от съществено значение. Можете да се оттеглите от него по всяко време, а въпросникът отнема между 5 и 10 минути и е наличен в линка по-долу:

ВЪПРОСНИК FIT FOR KIDS EUROPE

Благодарим предварително за подкрепата!