Проект: Academy of Youth Worker 2.0.

АРБС ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ 2.0
30.03.2023 г.
В периода 15-30 март 2023, в София, България, на територията на Национална спортна академия „Васил Левски“, Асоциация за развитие на българският спорт проведе обучителен курс в рамките на проект „АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ 2.0“. Участниците в курса имаха възможност да подобрят и повишат знанията си относно младежката работа с фокус върху онлайн инструментите, финансите и маркетинга, изграждане на специфична мрежа от заинтересовани страни, използване на онлайн платформи за набиране на средства и т.н. В обучителният курс взеха участие 20 младежа, които след положен изпит получиха сертификат за завършен курс на обучение.
Сред темите, които бяха засегнати обучителното събитие бяха:
• Информационно-комуникационните технологии (ИКТ);
• Ангажираност на заинтересованите страни, финансиране, набиране на средства – как да оцелеем?;
• Ефективна работа с документи и организиране на информацията;
• Виртуални обучения и уебинари;
• Онлайн платформи за финансиране;
• Какво представлява ангажирането на заинтересованите страни?;
• Кои са заинтересованите страни?;
• Определяне на обхвата на политиката – обхватът и границите на политиката за ангажиране на заинтересованите страни трябва да бъдат ясно определени, формулирани и съобщени;
• Определяне на отговорността и процеса на вземане на решения;
• Определяне на процеса на управление;
• Идентифициране на основните заинтересовани страни и групи заинтересовани страни – съществуват множество модели и методи за идентифициране на заинтересованите страни;
• Разработване на план за ангажиране, включващ честота, метод и канал – планът за ангажиране трябва да бъде част от редовен цикъл, за да се гарантира, че текущото развитие и всички промени са обхванати в разумен срок;
• Улесняване на процеса на ангажиране на заинтересованите страни.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
• Да помогне на младежки организации от Полша, България, Гърция и Македония да развият своите институции, с фокус върху онлайн инструментите, финансите и маркетинга;
• Изграждане на специфична мрежа от младежи и младежки институции в нашите региони;
• Разпространение на дейностите, които младежките организации предлагат, сред младите хора и мотивирането им да се присъединят към тях.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
• Пилотна програма за обучение „Академия за младежки работници 2“ и добри практики;
• Виртуална ескейп стая за младежки организации, с казуси които трябва да бъдат разрешени.

Проект „Академия за Младежки Работници 2“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и повече информация за него е налична на интернет страницата на инициативата: https://youthacademy.net/.