Проект: Ramps4Champs

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ RAMPS4CHAMPS СЕ ПРОВЕДЕ В СОЛУН
07.03.2023 г.
В периода 6-7 март 2023, в Солун, Гърция се проведе среща на партньорите по проект Ramps4Champs. Срещата събра партньори от България, Гърция, Кипър, Сърбия и Република Северна Македония, които имаха възможност да се запознаят с практически и теоретични инструменти за социализация и социална интеграция, чрез спорта Боче за лица с увреждания, да обсъдят различни фази на инициативата и предстоящите дейности по проекта.
Основният резултат от проект Ramps4Champs е ръководство за организация на безопасни и приобщаващи дейности по Паралимпийско Боче, за клас BC3, включващи както хора с увреждания, така и техни връстници без увреждания. За да се постигне това, инструктори и треньори ще бъдат обучени да провеждат дейности по Боче за клас BC3, както и да оказват първа помощ и вторични грижи на хора с увреждания.

Паралимпийското Боче е спорт, предназначен за спортисти, които се нуждаят от допълнителна подкрепа. Играе се индивидуално, по двойки или в отбори от по трима души на закрито. В Боче също така полът няма значение. Целта на играта е цветните топките да се хвърлят, търкулнат или ритнат възможно най-близо до бялата топка наречена „Джак“. Класификационната група BC3 включва спортисти със значителни ограничения във функциите на ръцете и краката, като тетраплегия и миопатия.

Инициативата Ramps4Champs е съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз.