Проект: BOOST

ФИНАЛНА СРЕЩА #BOOST СЕ ПРОВЕДЕ В ХЪРВАТИЯ
05.03.2023 г.
В периода 02-05 март 2023 в Рийека, Хърватия се проведе финална среща по проект "BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents". BOOST е 24-месечно стратегическо партньорство, съфинансирано по програма "Еразъм+" на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за учене и личностно развитие на младите хора в Европа чрез предоставяне на интерактивни образователни формати и методи, основани на развитието на трансверсални умения.
На срещата присъстваха представители на страните партньори от Босна и Херцеговина, България, Италия и Хърватия, а по време на заключителното събитие екипът на проекта анализира реализираните до момента дейности и въздействието на резултатите от проекта - наръчник и онлайн платформа, които вече са достъпни на www.boostskills.eu. В платформата на проекта е достъпен и наръчникът #BOOST, който е ценен инструмент за обучение на младежки работници в областта на развитието на трансверсални умения и е на разположение за безплатно изтегляне на босненски, български, хърватски, английски и италиански език.

ПРОЕКТ BOOST Е НАПЪЛНО ПРИВЕДЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ЕРАЗЪМ+ ЗА:
• Повишаване на уменията и възможностите за заетост;
• Модернизиране на образованието, обучението и младежката работа;
• Фокусиране върху младите хора.

ОСНОВНИТЕ НУЖДИ НА МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО ПРОЕКТ BOOST ПОКРИВА СА:
• Овластяването на млади хора и младежки работници чрез всички дейности и резултати по проект BOOST;
• Практическа, подходяща за младежи електронна платформа за обучение – МООС, за развитие на трансверсалните умения на младите хора;
• Наръчник BOOST за младежки работници с практически фокус към развитие на трансверсални умения у младите хора.

BOOST е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения. В рамките на инициативата е създадена онлайн обучителна платформа, в която младите хора могат да научат повече за всяко едно от 20те трансверсални умения, както и как да ги развият. Платформата е безплатна и налична на адрес www.boostskills.eu.

Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“, (BOOST) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз, управлявана в България от Националната агенция Еразъм+ – Център за развитие на човешки ресурси.