Проект: Fit Kids DK

АРБС ПРОВЕДЕ ТРЕНИРОВЪЧНИ СЕСИИ ПО ПРОЕКТ FIT FOR KIDS EUROPE
11.04.2023 г.
В периода 09-11 април 2023 г., в град Стрелча, България, Асоциация за развитие на българският спорт съвместно с треньорите и спортните специалисти от волейболен клуб „Ахил“, София, проведе тренировъчни сесии по проект Fit For Kids Europe. В тях взеха участие 30 деца, на възраст между 7-10 години, които се възползваха от иновативна програма за мотивация на деца и родители за по-голямо участие в спорт и физическа активност. Програмата за спортни тренировки “FitforKids” е комбинация от кросфит, аеробика и класически спортни игри в училищния двор. Целта е да се предостави на децата и техните семейства положително изживяване в комбинация с физическа активност, по начин по който, след приключване на всяка тренировка “FitforKids”, те да се чувстват щастливи, горди и все по-близо до поставените си лични цели.
Програмата включва няколко основни елемента като:
1. Посрещане/Представяне на участниците;
2. Бегови упражнения;
3. Упражнения за подобряване на коремната мускулатура;
4. Различни по тип, вид и интензитет подскоци;
5. Клекове и опори;
6. Щафетни игри (3-2-1 Ракета);
7. Забавни спортни игри и физическа активност;
8. Финална част на тренировката и обратна връзка.

Fit For Kids Europe е проект, съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт. Срокът за изпълнение на проекта е 3 години и половина (01.01.2020 г. – 30.06.2023 г.). Основната цел на Fit for Kids Europe е да изгради мрежа от спортни асоциации и неправителствени организации в ЕС, които желаят да си сътрудничат, с цел увеличаване на участието на неактивни деца и деца с наднормено тегло и затлъстяване в организирани спортни дейности след училище.

Възнамеряваме да постигнем тази основна цел, като съчетаем следните три действия:
1) Разширяване на програмата FitforKids;
2) Представяне на проект FitforKids като най-доброто теренно изследване и истински двигател за доброволчески социални/здравни програми;
3) Признаване на различните етнически групи, живеещи в ЕС.

Програмата FitforKids се състои от пет елемента:
  • Хранителни съвети;
  • Физическа активност;
  • Програма за мотивация;
  • Съвети за родителите;
  • Социални събития.

Програмата FitforKids е обществена многокомпонентна интервенция, която се прилага в Дания, България, Италия, Португалия и Турция и цели да подобри начина на живот и здравето на децата и техните семейства и да намали техния BMI /индекс на телесна маса/.