Проект: Fit Kids DK

АРБС ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА СПОРТНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ FIT FOR KIDS EUROPE
09.04.2023 г.
На 09 април 2023 г., в град Стрелча, България се проведе обучение на спортни специалисти по проект Fit For Kids Europe, в което участваха спортни треньори от волейболен клуб „Ахил“, София. В събитието, организирано от Асоциация за развитие на българският спорт спортните специалисти имаха възможност да дискутират и обменят добри практики относно успешната мотивация и внедряването на успешни модели за физическа активност и спорт за деца и техните родители. Едни от най-сериозните предизвикателства, с които се сблъскват децата, които искат да са по-активни са липсата на достъпни спортни обекти и инфраструктура.
Много от децата живеят в малки градчета или села, където няма достатъчно спортни обекти или те са в ужасно състояние. Това прави трудна задачата за тях а да се занимават със спорт и да развиват своите умения. Липсата на финансиране и подкрепа за спортните клубове и подходящи състезания също е сериозна пречка за по-голямо участие на деца в редовни спортни занимания. Много от клубовете нямат достатъчно финансиране, за да могат да закупят нужното спортно оборудване и да платят за участие в състезания. Това може да предизвика липса на мотивация у децата и да ги доведе до отказване да продължат да се занимават със спорт, което поражда допълнителна липса на интерес в тях или техните родители. Недобрата или некачествената/невярна информация също се признава от спортните специалисти за огромно предизвикателство в детският масов спорт. Много деца не са запознати с ползите от практикуване на редовна физическа активност и спорт, което прави трудно те да бъдат мотивирани да участват в спортни дейности. Не трябва да пропускаме факта, че въпреки тези пречки, спортът за деца в България продължава да бъде важна част от детското развитие и е една от основните причини децата ни да са по-здрави, по-концентрирани и дисциплинирани.

Fit For Kids Europe е проект, съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт. Срокът за изпълнение на проекта е 3 години и половина (01.01.2020 г. – 30.06.2023 г.). Основната цел на Fit for Kids Europe е да изгради мрежа от спортни асоциации и неправителствени организации в ЕС, които желаят да си сътрудничат, с цел увеличаване на участието на неактивни деца и деца с наднормено тегло и затлъстяване в организирани спортни дейности след училище.

Възнамеряваме да постигнем тази основна цел, като съчетаем следните три действия:
1) Разширяване на програмата FitforKids;
2) Представяне на проект FitforKids като най-доброто теренно изследване и истински двигател за доброволчески социални/здравни програми;
3) Признаване на различните етнически групи, живеещи в ЕС.

Програмата FitforKids е обществена многокомпонентна интервенция, която се прилага в Дания, България, Италия, Португалия и Турция и цели да подобри начина на живот и здравето на децата и техните семейства и да намали техния ИТМ.

Програмата FitforKids се състои от пет елемента: Съвети за здравословно хранене, спортни тренировки за деца и родители, обучение на родителите, мотивационна програма и социални събития. Програмата е напълно безплатна за семействата и се подкрепя от много частни и обществени институции, включително датското правителство.