Проект: South-East European Youth Parasport Exchange - SEEYou

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ПАРАСПОРТЕН ЛАГЕР С БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ В ГЪРЦИЯ
15.03.2023 г.
В периода 12-15 март 2023 в Комотини, Гърция се проведе международен младежки лагер и обучения на треньори в параспорта в рамките на проект South-East European Youth Parasport Exchange SEEYou. По време на лагера младежите с различни увреждания имаха възможност да се запознаят с основите на тениса на маса и да вземат участие в международен турнир, а паралелно се проведоха обучения на спортните специалисти, работещи с тях. Обучителните и спортни дейности спомагат за развитието на спорта за хора с увреждания в партньорските държави - Хърватия, Сърбия, Гърция, Белгия, България и Германия.
В събитието взеха участие Йоанна Дочевска и Стефка Джобова - представители на партньорската организация от България – Асоциация за развитие на българския спорт, които проведоха обучителните дейности и спомогнаха с експертиза за провеждане на спортните активности и изграждане на капацитет в участващите в проекта Национални Паралимпийски Комитети. Иновативното по рода си събитие даде възможност за участие на 5 атлети от България – Радостин Спасов, Момчил Михайлов, Анастас Братанов, Васил Кузманов и Нина Ал Рифаи, а спортните и социални специалисти Венелина Цветкова, Радослав Аговски, Сюлейман Сюлейман, Борислав Гойгаджов, Райко Райчев и Цветомира Балъкова имаха възможност да придобият нови знания и да обменят опит с колеги от участващите държави.

В Европа живеят около 80 милиона души с увреждания, което се равнява на около 15% от населението на ЕС. Спортът е признат като инструмент за насърчаване на социалното включване на хората с увреждания.

Ползите от спорта за хората с увреждания:
• Здраве и благосъстояние;
• Индивидуално развитие;
• Социални ползи като социално включване.

Въпреки ползите от спорта, хората с увреждания е по-малко вероятно да участват в организиран спорт, практикуван в спортни клубове, отколкото хората без увреждания.
Това може да се дължи на факта, че пара-спорта и по-специално младежкият пара-спорт са изправени пред редица предизвикателства, които не позволяват на пара-спорта да се възползва изцяло от своя приобщаващ потенциал. Това важи особено за региона на Югоизточна Европа.

За да се укрепи младежката пара-спортна структура в Югоизточна Европа и по този начин да се насърчи дългосрочното участие на млади спортисти в масовия и състезателния спорт в региона, трябва да се преодолеят бариерите в участието. Те могат да бъдат преодолени чрез насърчаване на обмен, взаимно обучение и координирано застъпничество, както и чрез развитие на сътрудничество.

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА SOUTH-EAST EUROPEAN YOUTH PARASPORT EXCHANGE SEEYOU СА:
• Подпомагане на младежкия обмен в пара-спорта в Югоизточна Европа и повишаване на осведомеността относно идентифицираните подходи (по този начин се адресира икономическата бариера от липсата на възможности към преминаване от физическа активност към състезателен спорт);
• Осигуряване на възможности за съвместно обучение на млади треньори по пара-спортове от Югоизточна Европа (по този начин се адресира социалната бариера за липсата на квалифицирани човешки ресурси);
• Създаване на субрегионална и междусекторна стратегия за сътрудничество (по този начин се адресира преодоляването на социалната бариера от липсата на обширни стратегии, застъпничество и достигане до политиците и политиките.

Партньорството се състои от различни заинтересовани страни от региона на Югоизточна Европа, а именно Национални паралимпийски комитети, Публични органи и Специализирани организации, свързани със спорта от Хърватия, Сърбия, Гърция, Белгия, България и в допълнение Германия, като партньор от България е Асоциация за развитие на българския спорт. Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.