Финална среща по проект Building healthy Communities, changing opportunities
28.11.2019 г.
На 28 ноември 2019 г., в София, България се проведе финална среща по проект „Building healthy Communities, changing opportunities“. Стратегическо партньорство между пет организации от България, Испания, Полша, Кипър и Италия, като един от партньорите е „Асоциация за развитие на българския спорт“, разработи наръчник с добри практики и инструменти за „Обучение чрез спорт“ - инструмент, който да се използва при работата с младежи, с добавена полезна информация за средата във всяка партньорска държава. В срещата, от името на „Асоциация за развитие на българския спорт“, взе участие Ивайло Здравков – член на УС на Асоциацията. По време на срещата партньорите обсъдиха дейностите по проекта и възможностите за задълбочаване на партньорството в сферата на младежта.

Целта на проекта бе да насърчи доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнатостта на значението на здравословния начин на живот чрез повишаване на участието в спорта за всички. По време на проекта атлети и треньори на клуба имаха възможност да се запознаят с методологията за неформално обучение „Обучение чрез спорт“. Методологията „Обучение чрез спорт“ е официален обучителен ресурс, публикуван в ресурсните центрове на Европейската комисия „Салто“ и е представяна многократно пред Съвета на Европа. Този образователен инструмент се използва в редица европейски държави, като има за цел да пребори редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност. С оглед на огромните възможности на методологията за личностно развитие, което рефлектира и върху желанието на деца и младежи да посещават спортни занимания, спортните специалисти изразиха положителната си настройка да ползват елементи от нея в тренировките, които провеждат.

Проект "Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities/ е съ-финансирано по програма „Еразъм+“ – Спорт на Европейската комисия.