Проект: C ZERO SPORT CLUBS

Популяризиращо събитие C ZERO SPORTS CLUB
26.03.2024 г.
На 26.03.2024 г., в гр. София, България, Асоциация за развитие на българския спорт съвместно с волейболен клуб „Ахил“ София, проведе популяризиращо събитие в рамките на инициативата „Carbon Neutral Sports Club Network – C ZERO SPORTS CLUB“ (Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии). В събитието участваха младите възпитаници на волейболният клуб и техният треньор Александър Рашков, които подкрепиха инициативата и засадиха цветя и дръвчета, с което подчертаха колко важно е това, децата да взимат дейно участие в този процес.
Младите Ахилци бяха изключително ентусиазирани, че не само могат да засаждат, но и след това да отглеждат тези цветя и растения и така да помогнат, тяхното училище, спортен клуб и самата Столица да станат по-зелени, по-чисти и по-красиви. Растенията бяха закупени от Асоциация за развитие на българския спорт в рамките на проект „Carbon Neutral Sports Club Network – C ZERO SPORTS CLUB“ и дарени на спортният клуб от Ивайло Здравков, член на УС на организацията. Участниците получиха и устойчиви дървени карти, които да ги запознаят с различни видове спорт и да предизвикат в тях любопитство към еко-съобразните материали и нови активности.

Проект „Carbon Neutral Sports Club Network – C ZERO SPORTS CLUB“ (Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии) има за цел да насърчи малките европейски спортни клубове да предприемат действия насочени към опазването на климата. Необходимо е спортните клубове да усвоят екосъобразен подход на управление, като започнат да използват дигитални инструменти и поемат отговорност за околната среда, тъй като за тях е особено важно да осъществяват местни дейности, които не са свързани само със спорт, като по този начин ще получат подкрепата на обществото. Чрез мрежата от спортни клубове без въглеродни емисии, която планираме да създадем, ще изготвим пътна карта за екосъобразни дейности, които ще планираме в бъдеще и ще прилагаме в рамките на спортните клубове. Тези дейности ще бъдат свързани с екосъобразното управление на спортните клубове, а именно: употреба на рециклирани материали, еко-лампи и велосипеди, както и организация на атрактивни дейности за засаждане на растения и др.

Проектът има за цел да създаде „Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии“: На първо място, ще бъде разработена програма за измерване на въглеродния отпечатък, която включва както екологични, така и спортни дейности, в зависимост от конкретните нужди. Програмата ще се прилага от спортните клубове. След като спортните клубове приложат тази програма като пилотна дейност, тя ще се превърне в приложение за измерване на въглеродния отпечатък, което ще се използва от по-голям брой спортни клубове. Ще бъде създадена и мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии, в която употребата на разработеното приложение ще бъде задължителна. Чрез тази мрежа, измерването на въглеродния отпечатък ще се популяризира и все повече спортни клубове, а по-късно и неправителствени организации, ще се включат в нея. По този начин, като спортни клубове, ще изпълним отговорността си за борбата с изменението на климата.

Проект C ZERO SPORTS CLUB е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.