Проект: #EmpowerSport

Кандидатствай за АФАС обучение в Турция
26.03.2024 г.
КОГА?
02 - 06 юни 2024

КЪДЕ?
Сакаря, Турция

КОЙ?
Спортни експерти, Младежки работници, Учители по ФВС
#EmpowerSport е програма за развитие на спортни експерти, която ще бъде активна до 2027 г., като предоставя възможности за обмяна на опит в различни държави с цел придобиване на нови теоретични и практически умения.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ:
• Спортни експерти – треньори по вид спорт и специалисти (пълнолетни участници), работещи пряко в областта на спорта за деца, младежи и възрастни.
• Младежки работници - младежки работници (пълнолетни участници) на различни нива и в различни области, работещи пряко с младежи.
• Учители по Физическо възпитание и спорт - учители по ФВС (пълнолетни участници) в българските училища, които работят с деца и младежи до 18 години.

Възрастта на целевите групи е 18+ и няма ограничение по възраст, ако те отговарят на предварително посочените групи и професии.

Предварителна програма:
• Ден 1 – Пътуване до Сакаря, Турция
• Ден 2 – Обучителни дейности (теория и практика);
• Ден 3 – Обучителни дейности (теория и практика);
• Ден 4 – Обучителни дейности (теория и практика);
• Ден 5 – Отпътуване към България.


УСЛОВИЯ
• Настаняването, изхранването, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта;
Работен език: Английски език


АПЛИКАЦИОННА ФОРМА
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 07.05.2024


Информация за селекцията ще бъде изпратена на одобрените кандидати.
#EmpowerSport е съфинансиран от програма Еразъм+ в рамките на акредитация за възрастни 2020-1-BG01-KA120-ADU-094689 с проектен номер 2023-1-BG01-KA121-ADU-000112471.