Проект: P.E.rfect

Кандидатствай за обучение P.E.rfect в Испания
26.03.2024 г.
КОГА?
28.06 – 01.07.2024

КЪДЕ?
Елче, Испания

КОЙ?
4 Спортни експерти, Учители по ФВС
Проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“, с акроним P.E.rfect, има за цел да овласти учителите по физическо възпитание да подкрепят ефективното включване на децата с разстройства от аутистичния спектър в образованието, като им предостави подходящи умения, знания, ефективни стратегии и обучение, съобразено с местните условия.

ПРОЕКТЪТ ЦЕЛИ:
● Да идентифицира настоящите добри практики и областите, които се нуждаят от развитие, по отношение на часовете по физическо възпитание за деца с аутизъм, в масовите училища в партньорските страни;
● Да разработи модел на програма за обучение и материали за учителите по физическо възпитание и спорт в общообразователните училища, преподаващи на ученици с аутизъм;
● Да обучи обучителите на учителите по физическо възпитание и спорт;
● Изготвените материали да се използват при провеждането на обучителната програма на учителите по физическо възпитание и спорт;
● Да разработи наръчник за работа с ученици с аутизъм, предназначен за учители по физическо възпитание и спорт;
● Да разработи платформа за електронно обучение;
● Да разработи инструментариум за учители по физическо възпитание и спорт;
● Да направи оценка на целесъобразността и ефективността на материалите и на въздействието на обучението чрез събиране и анализ на количествени и качествени данни;
● Програмата, инструментите и материалите на проекта да се разпространят сред заинтересованите страни и да се отправят препоръки към създателите на национални политики в партньорските страни и Европа.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:
• Ден 1 (28.06.2024) – Пристигане в Елче;
• Ден 2 (29.06.2024) – Обучителни дейности (теория и практика);
• Ден 3 (30.06.2024) – Обучителни дейности (теория и практика);
• Ден 4 (01.07.2024) – Отпътуване към България;

РАЗХОДИ:
• Настаняването, изхранването, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта;
• Задължително е да притежавате Европейска здравна карта, като тя се издава във всеки клон на Първа Инвестиционна Банка (отнема 15 дни);
• При отказ от пътуване след одобрение, участниците, които нямат възможност да вземат участие дължат всички заплатени за тяхното участие суми.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 04.04.2024
• АПЛИКАЦИОННА ФОРМА: https://forms.gle/eMyaiXqFT2H8rwXU8


Проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“ – P.E.rfect, се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз, в сътрудничество с организации от България, Кипър, Чехия, Ирландия, Испания, Полша и Република Северна Македония.