#BeInclusiveWaterPolo

София домакин на първа среща по проект #BeInclusiveWaterPolo
20.03.2024 г.
На 20ти март 2024 г., София стана домакин на вълнуващо събитие - първата среща по проект #BeInclusiveWaterPolo, която представи своята иновативна мисия за преодоляване на стереотипите към хората с интелектуални затруднения чрез адаптирани спортове. Този пионерски проект се стреми към обединение на хората чрез отборните спортове и показа, че водната топка може да бъде забавна и подходяща за всички, независимо от техните способности. Събитието в София събра партньорските организации, които споделиха идеи и практики за развитие на адаптираната водна топка в България и Хърватия. Основните продукти на #BeInclusiveWaterPolo включват международно спортно събитие, наръчник за включване и онлайн платформа, всички насочени към укрепване на адаптираните спортове и създаване на по-приобщаващо общество. Проектът е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и демонстрира ангажимента на участващите организации към социалното включване и развитието на спорта.
Проектът представлява иновативна стъпка към разрушаването на стереотипи, като създава адаптирани спортни среди, където участниците с интелектуални затруднения могат да покажат своя потенциал и умения. Адаптираната водна топка, която беше демонстрирана за пръв път на международните игри на Спешъл Олимпикс в Малта през 2022 г., се очаква да вдъхнови местни общности и да предложи нови възможности за включване чрез спорт.

Основните продукти на #BeInclusiveWaterPolo включват международно спортно събитие с участници от двете страни, печатен и онлайн наръчник с методология за адаптираната водна топка, и серия от обучителни видеа, достъпни за всички заинтересовани чрез онлайн платформата на проекта.

Тази инициатива подчертава силата на спорта като средство за социално включване и подкрепа на разнообразието, като същевременно предоставя на спортните клубове инструменти за разширяване на своите програми в посока адаптиран спорт. Повече информация за проекта и предстоящите дейности може да намерите на официалната му уебстраница www.mywaterpolo.org.

Инициативата #BeInclusiveWaterPolo се реализира от 3 партньора от 2 различни държави от ЕС – Асоциация за развитие на българския спорт, Асоциация на българските плувци и Спортна асоциация на град Рийека за лица с увреждания - опитни организации в областта на спорта с опит в управлението на проекти, които могат да предадат своя опит по време на проекта. #BeInclusiveWaterPolo е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.