Проект: SWIM

#SWIM в списание БЪДЕЩЕ
15.02.2024 г.
Безплатното издание "БЪДЕЩЕ" на 50 страници е изцяло посветено на детско-юношеския спорт в България. През 2023 г. този уникален за родните печатни издания проект издаде няколко броя, като в тези от май и ноември беше включена информация за инициативата #SWIM – Swim without fear (Плувай без страх). Списанието представя младите таланти на българския спорт, отстоява каузата на спорта сред подрастващите във всичките й аспекти – организация и финансиране на равнище клубове, федерации и държава; възпитателна роля на спорта; ползите от заниманията със спорт за младите. Издава се с подкрепата на Българския спортен тотализатор и се разпространява безплатно в мрежата на БСТ.
#SWIM! - Swim Without Fear е инициатива, съ-финансирана по програма Erasmus+, имаща за цел да преодолее хидрофобията в ранна възраст, като насърчава положителен подход към водата. Проектът се стреми да създаде наръчник с добри практики, които да помогнат на родителите и организациите в областта на водните спортове. Повече информация е налична на страницата на инициативата: www.myswim.org.