Проект: CHEER

АРБС проведе онлайн представяне CHEER
02.04.2024 г.
На 28.03.2024 и 02.04.2024, в София, България, Асоциация за развитие на българският спорт проведе онлайн представяне на разработените в рамките на проект „CHEER“ материали за младежи. По време на обучението, бяха представени готовите интелектуални продукти по проекта - CHEER метафорични карти, CHEER обучителни видеа, CHEER подкастове и популяризира стартиралата кампания #cheer.education в Instagram. Тези продукти са част от проекта, и имат за цел да подобрят и оптимизират менталното здраве на младите хора.
Тези обучителни инструменти могат да бъдат много полезен инструмент за подобряване на образователните възможности за младите хора с по-малко възможности. Метафоричните карти представляват силно визуално средство за представяне на абстрактни и сложни идеи и концепции чрез образи и символи. Те могат да насочат младите хора към техните интереси и възможности за развитие на умения, да идентифицират техните силни страни и да ги насърчат да развият тези умения. Тези средства за обучение не са само визуален елемент, но и инструмент за стимулиране на размисъл и разговор, те могат да бъдат чудесна основа за дискусия и да се използват за да стимулират младите хора да споделят своите мисли и идеи.

Проект CHEER се фокусира върху следните теми:
• Равни образователни възможности за младите хора с по-малко възможности;
• Интеграция на младежите от партньорските страни;
• Повишаване на осведомеността относно здравето (особено менталното здраве);
• Представяне и прилагане на методите за благосъстояние;
• Увеличаване на креативността и работата в екип;
• Тестване и оценка на картите CHEER.

Инициативата CHEER, която има за цел да подобри менталното здраве на младите хора, като стимулира тяхната креативност и използва младежкия им ентусиазъм. Кризата, породена от епидемията от коронавирус, оказва негативно влияние върху младите хора в Европа. Борбата с епидемията и въведените ограничителни мерки са отслабили психическото състояние на младежите. Много от тях смятат, че това ще отнеме най-ценния период от живота им – младостта. В резултат на това, младите хора се сблъскват с много ментални проблеми, за които не получават институционална и социална подкрепа. Тези проблеми имат пряко влияние върху тяхното образование и професионално развитие. Освен това, в момента не сме в състояние да предвидим всички ефекти, които настоящото положение ще има в бъдеще. Сигурно е обаче, че това ще бъде негативно преживяване за едно цяло поколение, което се нуждае от подкрепа и нова енергия, за да преодолее трудностите. Групата, която също изпитва много от гореспоменатите затруднения са младежките работници, които се сблъскват с проблеми с менталното си състояние, но и с липсата на подходящи образователни средства и умения.

Проект CHEER е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.