Проект: #EmpowerSport

Български спортни експерти на обучение #EmpowerSport в Гърция
18.03.2024 г.
В периода 15-17 март 2024 г. в Солун, Гърция, се проведе иновативно обучение в рамките на програмата #EmpowerSport, насочено към спортни експерти, младежки работници и учители по ФВС. Събитието, което е част от инициатива, съфинансирана от програмата Еразъм+, беше организирано с цел обмен на опит и придобиване на нови умения в областта на адаптираните спортове. Участниците имаха възможност да се запознаят с дейностите на организацията домакин AETOI Thessaloniki, която работи за социалното включване на хора с увреждания чрез спорт.
Обучението включваше теоретични и практически модули, които обхващаха широк спектър от адаптирани спортове, като баскетбол, боче, тенис на маса. Освен това, 40те спортни експерти от България, които взеха участие, имаха възможност да се запознаят с добри практики в областта и да обсъдят предизвикателствата и перспективите за развитие на адаптирания спорт.

Програмата на обучението беше насочена към подобряване на професионалните компетенции на участниците и насърчаване на мрежовите взаимоотношения между специалистите в областта. #EmpowerSport продължава да допринася за развитието на спортните експерти и да предлага възможности за обмен и обучение в различни европейски държави. #EmpowerSport е програма за развитие на спортни експерти, която ще бъде активна до 2027 г., като предоставя възможности за обмяна на опит в различни държави с цел придобиване на нови теоретични и практически умения.

Следващата мобилност, която предстои по програмата ще бъде през месец юни 2024 в Турция. Следете за конкретните дати и образователни програми за всяка мобилност, като отделни покани ще бъдат публикувани на www.bulsport.bg. #EmpowerSport е съфинансиран от програма Еразъм+ в рамките на акредитация за възрастни 2020-1-BG01-KA120-ADU-094689 с проектен номер 2023-1-BG01-KA121-ADU-000112471.