Новини

АРБС се присъединява към старта на инициативата SHARE 2.0
20.02.2024 г.
Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) с гордост съобщава за участието си в първата среща на инициативата SHARE 2.0 Community of Practice – CoP (Общност на практикуващите), която се проведе онлайн на 20 февруари 2024 г. Това събитие бележи началото на вълнуващ етап за инициативата SHARE, която от създаването си през 2018 г. е в челните редици на органите, популяризиращи ролята на спорта и физическата активност за регионалното и местното развитие в цяла Европа.
SHARE 2.0 CoP има за цел да надгради успехите на инициативата SHARE, като насърчава засиленото сътрудничество и обмена на знания между заинтересованите страни в спортния сектор. Първата среща събра над 150 участници от различни краища на Европа, включително представители на министерства, регионални и местни администрации, спортни федерации и клубове, както и учени и спортни специалисти. Това разнообразно събрание подчерта големия ентусиазъм и ангажираност към напредъка на мисията на SHARE 2.0.

По време на събитието присъстващите се запознаха с целите и работната програма на SHARE 2.0, както и със структурата на Общността на практикуващите. Изтъкнати лектори, сред които представители на Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ (ГД „Образование и култура“) и експерти в областта на спорта, проведоха дискусии относно ролята на Общността на практикуващите за улесняване на сътрудничеството и обмена на знания.

АРБС е дългогодишен член на инициативата SHARE и продължава да се стреми да използва платформата, за да акцентира върху значителното въздействие на спорта върху регионалното и местното развитие. Чрез активното си участие в SHARE 2.0, АРБС продължава да допринася за диалога и действията, които целят да повишат значимостта на спорта в рамките на европейските, националните, регионалните и местните политически програми. АРБС се ангажира с развитието на спорта в България, като се застъпва за интегрирането на спорта във всички аспекти на обществото и популяризира ценностите и ползите от физическата активност за развитието му.

Инициативата SHARE е от съществено значение за обединяването на усилията на държавните органи, спортните организации, университетите, МСП и организациите за подкрепа на бизнеса, в подкрепа на каузата на спорта за регионално развитие. АРБС с нетърпение очаква да продължи това съвместно пътуване, насърчавайки по-голяма информираност и разкривайки нови възможности за финансиране на спортни дейности.

За повече информация относно първата среща на SHARE 2.0 и инициативата SHARE, посетете уебстраницата на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/sport/share-initiative_en.