Проект: OR. with SNORKELING

Въпросници OR. with SNORKELING
26.03.2024 г.
Проект OR. with SNORKELING ще се фокусира върху дейности по ориентиране и гмуркане в плитка морска среда, басейн и езеро, за да събере деца с физически увреждания с техните връстници в норма. Това ще създаде приобщаваща среда и ще ги направи физически активни. В рамките на проекта първоначално ще се проведе обучение за създаване на ориентираща карта под вода между партньорите. След това всеки партньор ще създаде своята ориентираща карта за прилагане в плитка морска среда, басейн и езеро. Тези създадени карти ще бъдат използвани от 6 деца с физически увреждания и 6 деца в норма, които ще участват в състезанията като двойки (1 дете с увреждане - 1 дете в норма във водата), а тези състезания по подводно ориентиране ще бъдат прилагани от всеки партньор.
В края на проекта ще бъде организирано международно събитие по подводно ориентиране, на което ще бъдат представени създадените карти и проектните дейности, което ще има голямо въздействие върху включването на деца с увреждания в социалния живот с техните връстници и ще стимулира децата към физическа активност. Освен това прилагането на дейности в плитка морска среда, басейн и езеро ще привлече внимание към проекта в обществото и ще може да се изпълнява в разнородна среда.
В рамките на проекта е планиран анализ на нуждите на деца с физически увреждания и такива в норма за включване в подобен тип дейности, чрез кратък въпросник за всяка една от целевите групи.
Въпросникът се състои е анонимен.

Въпросник за деца с увреждания: https://forms.gle/NXY4LVQ21BHffMzo9
Въпросник за деца в норма: https://forms.gle/crABoMJRrdmdMnGG6

Вашето доброволно участие е от съществено значение и можете да се оттеглите по всяко време. Благодарим предварително за отделеното време и подкрепата!

OR. with SNORKELING е съ-финансиран по програма Erasmus+ на Европейския съюз и ще бъде реализиран от международен консорциум от България, Турция и Република Северна Македония.