Проект: OR. with SNORKELING

Първа среща по проект Or. with Snorkeling
18.01.2024 г.
На 18 януари 2024 се проведе първата среща по проект OR. with SNORKELING, който събра партньорите в онлайн среда, за да обсъдят предстоящите аспекти на инициативата. Според УНИЦЕФ почти 240 милиона деца по света днес имат някаква форма на увреждане. Нов доклад на УНИЦЕФ разкрива дълбочината на ограниченията, изпитвани от 1 от 10-те деца с увреждания по света, включително по показатели като здравеопазване, образование и защита. Също така, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за лица с увреждания посочва, че всички деца и младежи трябва да имат възможност да растат заедно в полза на всички, да проявяват уважение към другите, и ролята на ЕС е да насърчава защитата на правата на детето като цел на ЕС, както и неговата компетентност в борбата с дискриминацията на основата на увреждането.
Проект OR. with SNORKELING ще се фокусира върху дейности по ориентиране и гмуркане в плитка морска среда, басейн и езеро, за да събере деца с физически увреждания с техните връстници в норма. Това ще създаде приобщаваща среда и ще ги направи физически активни. В рамките на проекта първоначално ще се проведе обучение за създаване на ориентираща карта под вода между партньорите. След това всеки партньор ще създаде своята ориентираща карта за прилагане в плитка морска среда, басейн и езеро. Тези създадени карти ще бъдат използвани от 6 деца с физически увреждания и 6 деца в норма, които ще участват в състезанията като двойки (1 дете с увреждане - 1 дете в норма във водата), а тези състезания по подводно ориентиране ще бъдат прилагани от всеки партньор. В края на проекта ще бъде организирано международно събитие по подводно ориентиране, на което ще бъдат представени създадените карти и проектните дейности, което ще има голямо въздействие върху включването на деца с увреждания в социалния живот с техните връстници и ще стимулира децата към физическа активност. Освен това прилагането на дейности в плитка морска среда, басейн и езеро ще привлече внимание към проекта в обществото и ще може да се изпълнява в разнородна среда.

OR. with SNORKELING е съ-финансиран по програма Erasmus+ на Европейския съюз и ще бъде реализиран от международен консорциум от България, Турция и Република Северна Македония.