Проект: Train4Family

Международна среща #Train4Family в Сараево
03.04.2024 г.
Международната среща на проекта #Train4Family в Сараево, Босна и Херцеговина, на 3-ти и 4-ти април 2024 г., бе ключово събитие, което имаше за цел да планира постигането на целите на проекта. Събитието бе открито с приветствие от домакините и премина към продуктивни презентации и дискусии от страна на партньорските асоциации, подчертавайки съвместните постижения и бъдещите стратегии. Основните дискусии бяха съсредоточени върху плана за управление на проекта, актуалното състояние, плановете за разпространение и разработването на електронна обучителна платформа, които бяха прекъсвани от паузи за нетуъркинг, обогатяващи връзките между участниците.
Вторият ден бе насочен към финализиране на плана за разпространение, усъвършенстване на ръководството, планиране на пилотни спортни дейности и определяне на бъдещи етапи на проекта, включително насрочване на следващата среща. Този интензивен двудневен семинар приключи с ясно определени следващи стъпки и обновен ангажимент към успеха на проекта.

Семействата играят важна роля в обществото, както в поддържането на човешкия живот, така и в индивидуалното развитие. Спортът има огромен потенциал да обедини родители и деца в здравословна и игрова среда. Децата с увреждания често водят пасивен начин на живот поради липса на адаптирано спортно съдържание и нездравословно хранене, което има негативни последици върху тяхното здраве. Семействата на децата с увреждания обикновено не са правилно насочени относно методите на провеждане на спортни дейности или хранене, чрез които могат да допринесат за подобряване на живота на своите деца.

Проектът Train4Family има за цел да включи децата с увреждания заедно с техните семейства в социалния живот, да подобри качеството на техния живот, да ги сближи със семейството, да ги включи в спортни рекреационни дейности и консумация на здравословна диета, като създаде среда, която да улеснява тяхното развитие. Като част от проекта, семействата ще бъдат обучени под ръководството на треньори и ще имат достъп до образователно съдържание на платформата, както и в ръководства за методи на прилагане на спорт за деца с различни видове физически или интелектуални затруднения. Включването на цялото семейство в спортни дейности насърчава здравословен начин на живот за цялото семейство, кара родителите/грижовниците/братята и сестрите да бъдат по-ангажирани и активни в живота на своя семеен член с увреждания.

Физическата активност има доказано положително въздействие върху общото физическо, ментално и емоционално здраве на всички хора, като я прави ценен инструмент за повишаване на качеството на живот на децата с увреждания. Чрез лека атлетика и плуване искаме деца с увреждания на възраст от 6 до 18 години да се събират заедно с техните родители/грижовници/братя и сестри. Дейностите на проекта са насочени към подобряване на качеството на живот на децата с увреждания, техните семейства и активно насърчаване на спорта и здравословното хранене като механизми, чрез които да се намали степента на маргинализация и да се подобрят условията за социална интеграция на децата с увреждания.

Train4Family е съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще бъде изпълнен от международен консорциум от Хърватия, Босна и Херцеговина, България, Турция, Италия, Словения и Испания.