Проект: Multisport Community Experience

АРБС проведе събитие по проект MCE
09.11.2023 г.
На 9.11.2023 година, в Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт, проведе събитие по проект „Multisport Community Experience“, в което взеха участие спортни педагози, треньори и студенти. Проекта е съвместното партньорство с пет партньорски организации: Асоциация за развитие на българския спорт (България), Спортна асоциация в Дубровник (Хърватия), Европейска платформа за спортни иновации (Белгия), НПО Nest Берлин (Германия) и Университета в Тесалия (Гърция).
По време на събитието бе представена електронната платформа „Multisport Community Experience“ която предлага комплексна и забавна дейност под формата на игра, за всички възрастови групи. За целта членовете на общността се регистрират в приложението на проект MCE, като предоставят информация относно своето ниво на физическа активност, както и друга информация за начина си на живот, след което приложението изчислява индивидуалните резултати и ги комбинира в „здравословен индекс“ на общността. Отделните лица могат да печелят точки за своя отбор, като извършват физическа активност, като участват в местни социални събития, както и като организират такива. По този начин проект MCE има двойна цел: да насърчи участието в спорта, както и чувството за принадлежност и връзката на даден човек с общността.

Една от дейностите на проекта е изследване и анализ на потребностите на всички членове на общността: от отделните семейства до широката общественост, от спортните треньори и мениджъри до спортните клубове и общински отдели, работещи в тази област. Изследването има за цел да идентифицира нивото и честотата на участие на респондентите в спорт и/или физическа активност; съществуващите инициативи, които насърчават участието в спорта и активния начин на живот, бариерите и ограниченията, които пречат на респондентите да имат достъп до тях, както и приложенията и дигиталните платформи, които респондентите използват, за да следят нивото си на физическа активност. Изследване помогна на консорциума да добие представа за положението на своите местни общности, по отношение на участието им в спорт и нивото им на физическа активност, така че проект MCE да може да бъде приложен по такъв начин, който да отговаря максимално на техните нужди и да се справи със съществуващите проблеми по отношение на физическата активност.

Multisport Community Experience е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.