Проект S.M.I.L.E.

Проект #SMILE с престижна SALTO награда
05.10.2023 г.
На 5 октомври 2023, в Люблин, който е Европейска младежка столица за 2023, се състоя церемонията по връчване на годишните награди SALTO за 2023, на която от името на Асоциация за развитие на българския спорт присъства и прие наградата Йоанна Дочевска – председател на АРБС. Наградите SALTO имат за цел да разпознаят добре свършена работа и да вдъхновят младите хора, европейските граждани, лицата, взимащи решения, и кандидатите за програмата Еразъм+ и Европейски корпус на солидарността да имат по-голямо влияние.
Категориите за наградите SALTO за 2023 г. са:
• Цифрова трансформация
• Околна среда и борба с изменението на климата (ново!)
• Инклузия и разнообразие
• Участие в демократичния живот
• Солидарност и доброволчество
Специална категория: Развитие на компетентности
Инициативата #SMILE - Спорт, Мотивация, Включване, Лидерство, Ангажираност, която се съ-финансира по програмата Еразъм+ на Европейския съюз, има за цел да проучи връзката между спорта и включването по иновативен и различен начин - чрез осигуряване на международно участие в спортни дейности на лица с интлектуални затруднения. Екипът на проект #SMILE реализира разнообразни национални и международни дейности, подкрепяйки европейската идентичност и развитието на компетентностите на лицата с интлектуални затруднения в България и Хърватия, и усилията бяха поощрени със специална награда за инициативата в категорията "Развитие на компетентности" на европейските награди на SALTO 2023 г.

Специалната категория "Развитие на компетентности" подкрепя ученето през целия живот и насърчава развитието на компетентности чрез включването на различни заинтересовани страни в сферата на обучението и младежките политики. SALTO насочва общественото внимание върху влиянието на европейските програми за младежта в подкрепа на ученето през целия живот и насърчаване на развитието на компетентности, като включва перспективата на различни заинтересовани страни. Журито на наградите търсеше вдъхновяващи проекти, в които младежи, младежки работници, представители на организации и други заинтересовани страни се насърчават да обмислят своето образователно пътешествие пътека и развитие на компетентностите. При оценяването на проектите изборната комисия прояви особен интерес към практиките и подходите за подкрепа на учебните процеси и развитие на младите участници и младежки работници.

Специалната категория "Развитие на компетентности" разглежда получените предложения във всички категории (200 проекта за 2023г) и отличава един от тях, който изпъква сред останалите в своето качество и дейности. Председателят на журито в категорията Дик Смит сподели: „Проект СМАЙЛ бе единодушно селектиран от комисията, т.к. е един от малкото проекти в Европа, който активно включва в мобилност лица с интелектуални затруднения и им предоставя активна платформа за включване и развитие на компетентности.“
Видео от церемонията: https://youtu.be/2zKYRIv6xzo?si=1mogVAxq40R7ujsk

ЗА ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА БЯХА РАЗРАБОТЕНИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:
• Наръчник с добри практики #SMILE: https://inclusivesport.org/2023/06/13/good-practices-smile-toolkit/;
• Овластени спортни експерти и организации, които да използват инструментите, разработени в рамките на проект #SMILE;
• Международно спортно събитие #SMILE, което събра хора с интелектуални затруднения от България и Хърватия, след провеждането на тренировки във всяка страна.

ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА НИЕ СЕ СТРЕМИМ ДА ДАДЕМ ВЪЗМОЖНОСТ НА ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ДА:
• Открият силата на спорта, като инструмент за включване, чрез личен опит;
• Създадат Наръчник за добри практики за Включване на хора с интелектуални затруднения, съвместно с партньорите по проекта;
• Участват в международно спортно събитие #SMILE;
• Участват в обучителни сесии на местно ниво за лица с интелектуални затруднения, за да се провокира лавинообразен ефект;
• Трансфер на добри практики между партньорите по проекта.

Проект #SMILE е изцяло в съответствие с хоризонталните цели на програма Еразъм+, която съ-финансира настоящата инициатива, а именно да осигури включване и разнообразие във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта, каквато е и самата идея на проекта – участието в международни дейности на група в неравностойно положение. Проектът е в съответствие и с приоритета за насърчаване на участието в спорт и физическа активност, тъй като всички дейности, които проект SMILE реализира, са насочени към устойчивото включване на хора с интелектуални затруднения в спортни дейности на местно, национално и международно ниво.
#SMILE се изпълнява от Асоциация за развитие на българския спорт и Спортна организация на гр. Риека за лица с увреждания - организации, предоставящи възможности за за включване на лица с увреждания в България и Хърватия. Повече информация за инициативата #SMILE е налична на уебсайта на проекта: www.inclusivesport.org