Проект: Ramps4Champs

Партньорска среща Ramps4Champs се проведе в София
02.10.2023 г.
На 2 октомври 2023 в София се проведе среща на консорциума по проект „Ramps4Champs“, в която взеха участие представители на партньорските организации от България, Гърция, Кипър, Сърбия и Република Северна Македония. В рамките на срещата бе проведено и практическо посещение на тренировка на Адаптиран баскетбол към НСА.
Основният резултат от проект Ramps4Champs е ръководство за организация на безопасни и приобщаващи дейности по Паралимпийско Боче, за клас BC3, включващи както хора с увреждания, така и техни връстници без увреждания. За да се постигне това, инструктори и треньори ще бъдат обучени да провеждат дейности по Боче за клас BC3, както и да оказват първа помощ и вторични грижи на хора с увреждания. Ramps4Champs се изпълнява в партньорство с 5 европейски държави.

Паралимпийското Боче е спорт, предназначен за спортисти, които се нуждаят от допълнителна подкрепа. Играе се индивидуално, по двойки или в отбори от по трима души на закрито. В Боче също така полът няма значение. Целта на играта е цветните топките да се хвърлят, търкулнат или ритнат възможно най-близо до бялата топка наречена „Джак“. Класификационната група BC3 включва спортисти със значителни ограничения във функциите на ръцете и краката, като тетраплегия и миопатия.

Инициативата Ramps4Champs е съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз.