Проект: DevelopMENS

АРБС е партньор в проект DevelopMENS
26.10.2023 г.
DevelopMENS: Личностно и социално развитие на младите хора чрез теорията за самоопределение, критичното мислене и медийната грамотност е транснационален проект, който обединява консорциум от партньори от 6 различни държави - Италия (Л'ОРМА - координатор), Хърватия (Вере Монтис), България (Асоциация за развитие на българския спорт) и партньорски държави от Западните Балкани: Босна и Херцеговина (БРАВО), Албания (Ню Вижън) и Косово (Колеж Хаймерер). Проектът има за цел да подобри личностното и социално развитие на младите хора чрез интеграцията на теорията за самоопределение, критичното мислене и медийната грамотност във формалното, неформалното и информалното образование. Той включва провеждане на научни изследвания и фокус групи по теорията за самоопределение, вътрешната мотивация и трансверсалните умения, разработване на образователни материали, базирани на научните резултати, и създаване на онлайн обучителен курс с отворен достъп (MOOC), за да се разпространят знанията и уменията, придобити в процеса на проучванията.
Онлайн обучителният курс с отворен достъп (MOOC) е ключов аспект на проекта, тъй като ще позволи разпространението на знанията и уменията, придобити чрез изследванията и виртуалните обмяни. MOOC ще бъде разработен, използвайки най-новите технологии и ще бъде проектиран така, че да бъде достъпен и потребителски удобен. Той ще включва различни модули, като самосъзнание, критично мислене, медийна грамотност и меки умения, които ще бъдат налични на няколко езика за всеки, интересуващ се от усвояването на тези умения.

Освен MOOC, проект DevelopMENS ще организира и виртуални обмяни между младежки работници, психолози, обучители и младежи. Тези обмени ще бъдат възможност за заинтересованите страни да споделят добри практики и идеи за интегриране на теорията за самоопределение, критичното мислене и медийната грамотност в формалното, неформалното и информалното образование. Те ще улеснят и междукултурното обучение и ще предоставят платформа за младите хора да развият трансверсални умения като комуникация и екипна работа.

DevelopMENS се съ-финансира по програма #ErasmusPlus на Европейския съюз и ще реализира дейности в продължение на 36 месеца.