Новини

АРБС ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОС КЪМ КПУГВГО
19.10.2023 г.
На 19 октомври 2023 г. се проведе второто заседание на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество в Четиридесет и деветото Народно събрание. След отворена процедура за избор на членове в Обществения съвет, "Асоциация за развитие на българския спорт" беше избрана като основен представител в областта на компетентност "Физическо възпитание и спорт". В настоящото заседание "Асоциация за развитие на българския спорт" представлявана от Йоанна Дочевска – председател на организацията.
Второто заседание на Обществения съвет протече при следния дневен ред:
1. Приемане на промени в правилата за работа на ОС
2. Приемане на приоритети за работа на Съвета до края на 2023 г.
3. Други

Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество е постоянна парламентарна комисия, която осъществява диалог с представители на неправителствените организации и разглежда жалби, сигнали и предложения на гражданите. Комисията осъществява диалог и взаимодействие с представители на неправителствените организации, включително като провежда обществени обсъждания по въпроси от значим обществен интерес; осъществява парламентарно и гражданско наблюдение на дейността на държавните регулаторни органи чрез публични обсъждания; заключенията от обсъжданията се изпращат на водещите комисии. В компетенциите й са също така разглеждането на предложения за референдуми и граждански инициативи по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и петиции по чл. 45 от Конституцията. КПУГВГО отговаря й за жалби, сигнали и предложения на гражданите.