Новини
11.06.2022 г.
В периода 08-11 юни 2022, в Атина, Гърция се проведе първата присъствена среща по проект „WOMEN’S HURDLES“, който има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. Проектът се стреми да подкрепя стратегическите политики на Европейския съюз в областта на социалното включване и равните възможности на жените, в основата на което стоят физическата активност и здравословния начин на живот. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват шест партньорски организации от пет Европейски държави - България, Гърция, Италия, Литва и Румъния, като до момента бяха проведени изследователски и онлайн дейности. До края на проекта предстоят международно и национално обучение на спортни специалисти, в рамките на които да се поставят основите на целенасочени дейности относно включването на представителки на нежния пол в спортни дейности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.06.2022 г.
В първите дни на юни 2022 г., в Боровец, България, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучителен курс по проект „Re(IN)novating Marketing Strategy Across Semi-professional Female Teams” (RINMSASFT)“, в които взеха участие спортни специалисти и спортни администратори. В обучението бяха представени резултатите постигнати до сега в проекта, бяха презентирани обучителните модули и редица практически задачи от сферата на маркетинга, комуникацията, финансовите стратегии и добри практики за устойчивост и финансиране в сферата на спорта, платформи и стратегии за набиране на средства, управление на спортни събития, мениджмънт, дигитални умения нужни на спортните специалисти и администратори в динамично развиващият се 21 век. Бяха обсъдени и теми фокусирани върху нуждите необходими за засилване на компетенциите на мениджърите на полу-професионални женски спортни отбори, чрез процес на повишаване на уменията, знанията и компетенциите свързани с маркетингови, комуникационни и рекламни стратегии.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.06.2022 г.
На 08 юни 2022, в Боровец, България, Асоциация за развитие на българският спорт с помощта на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“, към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ проведе обучение в рамките на проект „ENDURANCE“, който се изпълнява в партньорство с осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания). По време на обучението бяха дискутирани и обсъдени теми като управление, администриране и отчитане на проекти, насоки и практически препоръки към работата на онлайн интерактивна платформата за обучение „ENDURANCE“, практически задачи и форми на създаване и администриране на бизнес проекти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.06.2022 г.
На 08 юни 2022, в Боровец, България, Асоциация за развитие на българският спорт с подкрепата на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“, към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ проведе обучение в рамките на проект „ORIENT - Young explorers re-discover local communities through orienteering“, който се изпълнява в партньорство с 5 европейски държави и една от Западни Балкани: Италия, България, Гърция, Кипър, Австрия и Босна и Херцеговина. Проекта има за цел да подобри социалното включване и информацията за местните реалности в различните страни, като същевременно насърчава чувството за свобода и положителна промяна на местно ниво, като насърчава участието на младите хора в дейности на открито, базирани на ориентиране и цели да разгледа приоритета „насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта“, като ще разработи набор от иновативни обучителни резултати.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.06.2022 г.
В периода 05-08 юни 2022, в Палермо, Италия среща по проект #Train4Inclusive, която събра партньорите от България, Хърватия, Италия, Словения и Испания. #Train4Inclusive има за цел да разработи методология и инструменти, които треньори по вид спорт и ръководители на спортни дейности за хора с увреждания ще могат да използват, за да наблюдават напредъка на техните физически, когнитивни и социални умения. В рамките на проекта е разработен наръчник за треньори по вид спорт, а в международната среща взеха участие българските експерти Ивелина Димитрова и Велина Тонева.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.06.2022 г.
На 07 юни 2022, в Боровец, България, Асоциация за развитие на българският спорт с подкрепата на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“, към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ проведе обучение в рамките на проект „SONKEI – уважение в спорта, уважение в живота“, който се изпълнява в партньорство с 8 партньорски организации от 8 Европейски държави –България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия. По време на обучението бяха дискутирани и обсъдени добри практики и методи за справяне с расизма и насилието в спорта и различни методологии и практически образователни инструменти за деца и младежи за повишаване на осведомеността относно насилието в спорта и промоция на ценностите на ЕС за уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.06.2022 г.
В периода 02-04 юни 2022 в Солун, Гърция се проведе международна конференция за параспорт, която имаше за цел да обсъди предизвикателствата в двойната кариера на спортисти с физически увреждания в Европа. Срещата събра специалисти в сферата на адаптираната физическа активност и спорт, параатлети, както и представители на Европейски, Шведски, Гръцки, Сръбски и Хърватски Паралимпийски Комитети. Международното събитие се проведе в рамките на проект проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/ В рамките на инициативата бе създадена и онлайн платформа, която да спомогне за професионалното развитие, поставяща основите на бизнес и предприемачески умения, адаптирани към нуждите на лицата с физически предизвикателства, с цел да им осигури пълноценно личностно и професионално развитие. България работи активно в рамките на инициативата в сътрудничество между Национална спортна академия „Васил Левски“ и Асоциация за развитие на българския спорт, която беше представена на конференцията от Йоанна Дочевска (председател на АРБС), доц. Стефка Джобова, др., и Ивелина Кирилова, др., световнопризнати експерти в теорията и практиката на адаптираните спортове. В рамките на посещението в Солун, бе организирано и представяне на магистърската програма „Адаптиран спорт и приобщаващо образование“ на НСА „Васил Левски“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.05.2022 г.
В периода 29 – 31 май 2022, в Милано, Италия, се проведе първа среща в рамките на инициативата EntrepreNEETs, която събра националните координатори от България, Германия, Италия и Словакия, като представляващ Асоциация за развитие на българския спорт беше Йоанна Дочевска – председател на УС на АРБС. EntrepreNEETs е стратегическо партньорство в областта на младежта, което има за цел да даде възможност на младите жени NEETs (лица, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение), като им предостави предприемачески умения в областта на социалното предприемачество, междукултурната комуникация, управлението на проекти и ИКТ (информационни и комуникационни технологии).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.05.2022 г.
На 20ти и 30ти май 2022, в София с помощта на сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“, към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ се проведоха популяризиращи събития в рамките на проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/, който се изпълнява в партньорство от организации с богат опит в сферата на адаптираните спортове, сред които Европейски Паралимпийски Комитет, Министерство на спорта – Швеция, Хърватски Паралимпийски Комитет.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.05.2022 г.
Софийска Света Митрополия - Кюстендилска духовна околия с подкрепата на Община Кюстендил, Регионално управление на образованието-Кюстендил, Регионална библиотека „Емануил Попдимитров – Кюстендил“, Неделно училище при храм „Рождество Христово“, София, Неделно училище при храм „Св. Мчца Параскева“, София, Асоциация на българите боледуващи от алергични и белодробни заболявания, Асоциацията за развитие на българския спорт (АРБС) и Театрална компания „Празното Пространство“ организираха ПРАЗНИК НА ПРАВОСЛАВНИЯ ДУХ И ТРАДИЦИИ.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.05.2022 г.
В периода 15.05-20.05.2022г. в Мексико сити и в гр. Куаутла, Мексико се проведоха дейности в рамките на Международен семинар за съвместен обмен на опит в резултат на проведените до момента дейности в рамките на проект “Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability” (WAYWARD).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.05.2022 г.
На 19 май 2022г. се проведе онлайн среща по проект EHPARP. По време на срещата бяха обсъдени изпълнените и предстоящите дейности по проекта, готовите материали и обучителната платформа на проекта. В срещата, от страна на Асоциация за развитие на българския спорт, взеха участие Диян Атанасов и Емилия Цанова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.05.2022 г.
На 18 май 2022г. се проведе онлайн среща по проект PROPELLERS. По време на срещата, партньори от 6 европейски държави – България, Италия, Полша, Гърция, Хърватия и Испания обсъдиха изпълнените и предстоящите дейности по проекта. От страна на Асоциация за развитие на българския спорт, участие взеха Диян Атанасов и Емилия Цанова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.05.2022 г.
На 16 и 17 май, 2022г. се проведе международна онлайн среща по проект EWA – Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs (Овластяване на жените спортисти: борба с насилието над жени и насилието и дискриминацията в спортните клубове в ЕС). По време на срещата бяха обсъдени изпълнените и предстоящите дейности по проекта, готовите обучителни материали и провеждането на обучителен курс за ролята на спортните професионалисти в борбата с насилието и дискриминацията срещу жените в спорта. В срещата, от страна на Асоциация за развитие на българския спорт, взеха участие Диян Атанасов и Емилия Цанова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.05.2022 г.
- ТЕМА НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО: • Изграждане на предприемачески капацитет в спорта
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.05.2022 г.
- ТЕМА НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО: • Поставяне на основите на бизнес и предприемачески умения, адаптирани към нуждите на лицата с физически предизвикателства, с цел да се осигури пълноценно личностно и професионално развитие.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.05.2022 г.
Проект BOOST – Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.05.2022 г.
EntrepreNEETs е стратегическо партньорство в областта на младежта, което има за цел да даде възможност на младите жени NEETs (лица, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение), като им предостави предприемачески умения в областта на социалното предприемачество, междукултурната комуникация, управлението на проекти и ИКТ (информационни и комуникационни технологии). Проектът има за цел да се бори със следните два аспекта: силната представеност на жените в категорията NEET и липсата на жени предприемачи. Основната стратегия, която ще бъде приложена за постигане на тази цел, е да се предоставят на младежките работници инструменти, базирани на неформалното обучение (NFE). По този начин проектът ще бъде обмен на добри практики, насочени към създаване на инструментариум, който може да се използва в целия ЕС за насърчаване на предприемачеството. Това ще се постигне, като предприемачеството се използва като рамка за компетенции (и се работи върху основните 3: „идеи и възможности“, „ресурси“ и „в действие“. Следните цели на EntreComp са в обхвата на проекта: „Искам да мобилизирам“ и „Искам да създам стойност“. Те ще бъдат постигнати чрез вдъхновяване на млади жени NEET да преследват кариера в света на предприемачеството.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.05.2022 г.
На 09.05. и 10.05.2022 г. в град Палермо, о-в Сицилия се проведе партньорска среща по проект ORIENT. Бяха обсъдени постигнатите резултати до момента и организацията на бъдещите дейности по проекта. Консорциумът се състои от 5 европейски държави и една от Западни Балкани: Италия, България, Гърция, Кипър, Австрия и Босна и Херцеговина. Oт името на Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) присъства Калинка Гударовска, Член на УС в организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.05.2022 г.
На 10.05.2022г. в София, България се проведе четвърта международна среща по проект Pick4Аll – Pickleball is 100% inclusive sport, в рамките на която беше организиран и първи турнир в страната ни в този спорт. По време на събитието беше проведена демонстрация от спортни специалисти от испанската федерация по пикълбол, както и аматьорски турнир, в който участваха деца и младежи от столични училища, както и състезатели в Адаптиран баскетбол на НСА „Васил Левски“ и ползватели на социални услуги в ДПЛУИ, гр. Баня – Соник Старт. Събитието беше организирано съвместно от двете български организации, партньори по проекта – Асоциация за развитие на българския спорт и Бадминтон клуб RacketSpeed.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.05.2022 г.
На 9 май 2022 се навършват 15 години членство на България в Европейския съюз. Държавата ни се присъединява към Европейското семейство през 2007 година, вярвайки в думите на един от Бащите-основатели на ЕС - Жан Моне „Няма бъдеще за хората на Европа, освен в съюз“. На 09 май 2022г., от 10.00ч. до 11.30ч. в парк Заимов се проведе спортен празник и отбелязване на Ден на Европа, в който се включиха деца от столичната детска градина 195 „Братя Мормареви”, а водещ на събитието бе Надежда Панайотова, дублиращ глас на едни от най-любимите анимационни герои на Дисни на български език – Елза от Замръзналото кралство.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.05.2022 г.
На 05 май 2022г., в града стартира четири месечна безплатна програма за физическа активност на възрастни, координирана от местния партньор на проекта – сдружение „Здраве в Северозапада“. Пилотната спортна програма на местно ниво се координира от сдружение Здраве в Северозапада, като след приключването ѝ ще бъдат анализирани ползите от подобни програми. В старта на програмата, упражненията бяха представени от Ивелина Димитрова – кинезитерапевт и специалист Адаптирана физическа активност и спорт, която е създател на авторска изправителна методика Class4YourBack, a четиримесечната пилотна програма ще бъде реализирана от доказани спортни специалисти от града – Татяна Еленкова и Пламена Чубурова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.05.2022 г.
В периода 29.04-03.05.2022, в гр. Дубровник се проведе партньорска среща по проект ”DuMotion“, на която присъстваха партньорите в проекта и младежи от Белгия, България, Италия, Полша, Швеция, Турция и Хърватия. По време на срещата се проведе и едноименният турнир в Дубровник, в който взеха участие като доброволци, ученици от СУ „Васил Дечев“ и Спортно училище „Олимпийски надежди“ в гр. Чепеларе с ръководител директорът на спортното училище г-н Радослав Аговски. В партньорската среща, от името на Асоциация за развитие на българският спорт взе участие Ивайло Здравков, член на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.05.2022 г.
В периода 01–04 май 2022 г. в София, България, се проведе финалната среща на инициативата #SPORTolerance, която събра партньорите от Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър, които през последните две години работиха заедно за да постигнат толерантност и солидарност чрез спорт. По време на целия проект в страните партньори бяха реализирани различни международни и национални действия, целящи да дадат възможност на спортните експерти и организации да използват спорта, като мощен инструмент за положителна промяна в нашите общества. Цялостният опит и споделен ноу-хау са събрани в практическия наръчник на проект #SPORTolernace „Спорт за насърчаване на толерантността”, който можете да изтеглите от тук: https://sportolerance.com/sportolerance-outputs/.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.05.2022 г.
Дубровник, 2 май 2022 г. - 240 доброволци, обучени да участват в спортни състезания в повече от 25 национални и международни спортни събития, голямо проучване на доброволчеството, включващо над 200 спортни клуба, един милион и двеста хиляди души достигнати, наръчник за доброволчество в спортни състезания, обхващащ всички аспекти на организацията на спортно събитие - това са само част от резултатите от 30-месечния проект на ЕК - "Du Motion", представен днес на Международната конференция за доброволчеството в спорта в Лазарети в Дубровник.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.04.2022 г.
Софийската школа по лека атлетика Дарко Тим организира първото си състезание за деца на възраст от 4 до 13 години, в което взеха участие над 250 малчугани, представители на над 10 клуба в България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.04.2022 г.
На 29 април 2022, в спортната зала на Национална спортна академия „Васил Левски“, сграда Гургулят се проведе турнир за лица с увреждания, в организацията на който се включиха млади спортни експерти от България. В рамките на турнир MOVING бяха тествани разработените в рамката на посочената инициатива методи и в него взеха участие млади хора с интелектуални затруднения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 49
next