ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
05.04.2019
В периода 29.03 – 05.04.2019, в Порто Алегре, Бразилия се проведе финална среща за оценка на дейностите по проект “A Path to TranSportAction” (APTSA), който включва 5 организации - три от Европа (България, Хърватска и Италия) и две от Латинска Америка (Бразилия и Перу). Целта на проекта е да увеличи капацитета на младежките организации от въпросните страни да прилагат спорта в комбинация с иновативни неформални методи и подходи за борба с половата дискриминация. С този проект организаторите се надяват да допринесат за намаляването на сексизма и стереотипите и да допринесат за половото равенство в бедните провинциални райони на Европа и Латинска Америка. От страна на Асоциация за развитие на българския спорт, която е партньор по проекта от България взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков, членове на УС на АРБС, които проведоха работни срещи с местни младежки и спортни организации и посетиха социални проекти, които се провеждат в райони със социално напрежение в Порто Алегре.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.04.2019
Емоционалните послания затвърждават или провалят успеха на мениджърите - това е един от големите приноси на емоционалната интелигентност в управлението на хора, които ще бъдат дискутирани на международната конференция през април в София.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.03.2019
Обучителният курс по проекта събра младежки работници, които в периода от 24.03.2019 до 31.03.2019 в Кавадарци, Северна Македония, участваха в различни обучителни модули, свързани със спорт като инструмент за включване, неформално обучение, рискове за младежите днес и дискриминация, маргинализирани групи и социално изключване, спортни ценности. В обучението взеха участие Стефан Стоев, Тихомир Здравков, Димитър Стоянов и Симона Боянова спортни специалисти представители на „Асоциация за развитие на българския спорт“, които ще могат да ползват натрупаните знания и умения в бъдещата си практика.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.03.2019
В периода 24 – 27 март 2019 в София се проведе първа среща по проект "HEalth Practices for Own Self-Improvement" (HEPOSI), който събра отганизации от Италия, Парагвай и Перу, които ще реализират заедно дейности в рамките на проекта, с цел изграждане на капацитет в участващите организации от Латинска Америка. Световната здравна организация (СЗО) е поставила здравето и физическата активност сред ключовите детерминанти на глобалното здраве, като подчертава ролята на недостатъчното ниво на движение като един от основните фактори за увеличаване на смъртния риск в световен мащаб (вж. Уебсайта на СЗО). Доказано е, че физическата активност намалява риска от незаразни заболявания като рак и диабет и следователно се радва на решаващо значение не само за благосъстоянието на индивидите, но и от гледна точка на общественото здраве.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.03.2019
- Локация и период: София, България 12 май 2019 - Участници: Максимален брой: 20 души
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.03.2019
Кампанията Танцувай със здравето, която осигури 32 безплатни танцови сесии за жени, диагностицирани с рак на гърдата стартира на 19 октомври (Международен ден за борба с рака на гърдата) проведе ежеседмични тренировки по адаптирана методика до март 2019. Този пилотен проект се координира в България от "Асоциация за развитие на българския спорт" и има за цел да покаже силата на спорта и физическата активност в сфери, в които не сме свикнали да го виждаме в действие, а именно при възстановяване и рехабилитация на пациенти с различни заболявания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.03.2019
В периода 12-16 март 2019, в Лимасол, Кипър се проведе втора международна среща по проект EGPIS-2. Срещата събра представители на партньорски организации от осем държави, като от страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ взеха участие Ивайло Здравков и Константин Занков- членове на УС на организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.03.2019
В периода 13 – 16 март 2019, в Осло, Норвегия се проведе първата среща по проект SENTA, който ще се фокусира върху социалното предприемачество в спорта като нов метод за двойна кариера на спортисти. По време на срещата бяха обсъдени предстоящите дейности по проекта, както и обучителните възможности, които той предоставя на участници от партньорските държави – Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Испания, Канада, Норвегия и Румъния. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор от България и Калинка Гударовска – член на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.03.2019
На 07.03.2019 г. в Министерство на младежта и спорта се проведе трето заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта Красен Кралев.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.03.2019
На 07 март 2019г., в София, България се проведе кратък обучителен курс „Интеграция чрез спорт“ по проект “START – Sport TrAining to Run Together“. Обучението беше проведено от Асоциация за развитие на българския спорт и в него взеха участие спортни треньори и младежки работници, които се запознаха с методологията „Обучение чрез спорт“, която подпомага интегративните процеси на целевите групи, с които се прилага и дава практическо приложение на неформалното образование в сферата на спорта. Основната цел на проекта е популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.03.2019
Международна конференция и сертификационни обучения са част от събитията организирани от Фондацията за развитие на Емоционалната интелигентност в България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.03.2019
В Риека, Хърватска започна проект, който популяризира традиционния спорт боче. От 4 до 7 март 2019 г. в Риека, Хърватия, се проведе първата транснационална проектна среща по проект "Bocce together, active forever". Спортната асоциация за град Рийека ще координира този проект за период от 12 месеца.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.03.2019
На 1 март 2019, в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе кръгла маса, която запозна представители на над 40 спортни организации с резултатите от обширно проучване на интернет страниците на 56 спортни организации на национално и Европейско ниво, целящо да установи до каква степен спортните структури гарантират прозрачност на взетите решения и финансовите операции, които изпълняват са вече във финален етап. Пълна информация за данните от изследването са публикувани на www.eusport.org/GoodGovernance (Английски език) и бяха подробно представени по време на събитието. По време на събитието беше представена и рамката на Програма „Еразъм+“ – Спорт и възможностите за финансиране на проекти в сферата на спорта от Европейския съюз.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.03.2019
В периода 28.02- 01.03.2019 г. в гр.Сакария, Турция се проведе първата международна среща по проекта “The Game”, който ще бъде реализиран в България, Турция, Румъния и Хърватска. Константин Занков, член на УС на АРБС взе участие в събитието, като представи традиционни български игри и заедно с представители на партньорските организации планираха бъдещите дейности по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.02.2019
В периода 24 – 27 февруари 2019, в Истанбул, Турция се проведе първа международна среща по проект “European Sport Volunteers as a Social Leader and Social Innovator-ESVOL” /Европейските доброволци в спорта като социален лидер и иноватор/, домакинствана от Спортна доброволческа организация. По време на срещата партньорските органзиации обсъдиха дейностите по проекта и утвърдиха график за реализацията им, като от страна на българската организация – партньор, Асоциация за развитие на българския спорт, взеха участие Йоанна Дочевска, председател на АРБС и Валя Ангелова, доброволец в организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.02.2019
В периода 24 – 27 февруари, в Букурещ, Румъния (настоящ председател на Съвета на ЕС) се проведе обучителен курс по проект „Справедливост чрез спорт за развитие на младите хора“ - ETSYD (Equity through sport for youth development). Представители на “Асоциация за развитие на българския спорт” бяха Ивайло Здравков - член на УС на организацията и Ивелина Димитрова, кинезитерапевт и активен доброволец в АРБС. Проектът има за цел да подобри социалното приобщаване, равенството, толерантността, честната игра, намаляването на образователните затруднения и начина на живот, свързани със здравето, задълбочено насърчаване и засилване на доброволческите дейности в спорта, за млади хора 7-19 години, от 6-те най-непривилегировани училища от Букурещ, сектор 3, Румъния, в продължение на 18 месеца. В обучението взеха участие представители от Румъния, Гърция и България, които проведоха спортно-обучителни сесии съвместно с учители по физическо възпитание в няколко от училищата в Букурещ.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.02.2019
Клуб за младежко овластяване 018 (КОМ 018) Сърбия реализира проект "(Re) Play for Inclusion", подкрепен от програма "Еразъм +", за изграждане на капацитет в областта на младежката дейност в сътрудничество с партньорски организации и спортни клубове от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария и Македония, сред които е и „Асоциация за развитие на българския спорт“. Проектът предвижда различни дейности, чрез които да събере млади хора от програмните и партньорски страни, за да проучи спорта и игрите като методи за работа с младежта и да развие нови форми на младежка работа за социално приобщаване чрез спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.02.2019
Проектът „Start Now!: Стратегическо партньорство за промотиране на здравето сред младите”, официално достигна своя край. Партньорите са много горди от резултатите на проекта, най-вече от модулите на неформално здравно образование, като продуктите, които бяха разработени в рамката на проекта бяха отличени и от Полската Национална Еразъм+ Агенция, която отличи проекта за отлично изпълнение и го обяви за „Добра Практика”.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.02.2019
На 22.02.2019 в гр. Марибор, Словения се проведе първа среща по проект Active Break. В срещата участие взеха Калинка Гударовска - Член на УС на АРБС и Емилия Цанова- част от екипа на асоциацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2019
В периода 20-23 февруари 2019, в Айдовсчина, Словения се проведе втора международна среща по проект ПАСПОРТ и първи модул от обученията, които са планирани по проекта. Срещата събра представители на партньорските организации, които обсъдиха дейностите по проекта до момента и подпомогнаха реализацията на практическо обучение по мениджмънт на спортни събития, в което взеха участие 20 настоящи и бивши професионални състезатели. По проекта са планирани общо 6 модула, като във всяка партньорска държава ще бъде проведен един модул, а участниците ще получат достъп до онлайн обучителна платформа, в която ще имат възможност да преминат през всички модули и да получат сертификат за придобитите знания и умения. Модулът в България, който „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор от България, ще организира ще се проведе в София, в периода 16-19 септември 2019. В срещата от страна на българската партньорска организация взе участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС .
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2019
В периода 17-19 февруари 2019, в Париж се състоя първата среща на националните координатори по проект PLAY’IN TOGETHER, в която взе участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор от България. По време на срещата, партньорите обсъдиха дейностите по проекта, целевата група, възможностите за устойчивост на проекта и неговата връзка с дейностите, които са планирани за домакинството на предстоящите Олимпийски игри в Париж през 2024г. Срещата беше последвана от 4 дневно обучение на спортни специалисти, които да бъдат подготвени да ползват иновативни методи на обучение, чрез които да работят за борба с дискриминацията и стереотипите към хората с различни физически и ментални увреждания. Участниците се запознаха с методологиите „Обучение чрез спорт“ и „Плейдагогика“, като по време на обучението имаха възможност да се преживеят на практика обучителните ресурси и да ги адаптират към местните си реалности. Българските спортни специалисти, които взеха участие в обучението и след неговото успешно приключване са квалифицирани да прилагат методиките в страната ни са Ивайло Здравков, Мариана Борукова, Ивелина Кирилова и Димитър Тасев.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.02.2019
В периода 14-16 февруари 2019, в Атина, Гърция се състоя първа международна среща по проект ПРЕВЕНТ, в която взеха участие представители на партньорските организации от България, Великобритания, Гърция, Кипър, Испания. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт и Диана Хаджиангелова, председател на Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА) , които представиха ситуацията в България в областта на хроничните заболявания и обсъдиха заедно с консорциума дейностите по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.02.2019
Проект „Спортна дипломатическа академия“ е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г. Проектът ще се съсредоточи върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права. Проектът ще осигури образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати. След реализираните мобилности по проекта, всяка от страните-партньори ще притежава най-малко 20 добре обучени дипломати в спортни костюми, с практически умения и знания в областта на спортната дипломация (политически диалог и международни отношения, създаване на кампании, успешна вербална и невербална комуникация, публично говорене, работа с медии, протокол и етикет, външна политика и ценности на ЕС). Мрежата, която проектът ще създаде (4 държави с по 20 участници от всяка държава), ще се фокусира върху подкрепата и развитието на интеграцията на Западните Балкани в областта на спорта и ще бъде качествен доставчик на ценностите на ЕС в местната среда. За модулите ще бъдат привлечени най-добрите експерти от ЕС във всяка посочена област, като ще бъдат ползвани и методи на неформално обучение. В проекта участват 4 партньорски организации – Асоциация за развитие на българският спорт – координатор и инициатор на академията, спортната асоциация на град Рийека, Хърватска, италианската спортна организация "LÓRMA" и БРАВО - неправителствена организация от Босна и Херцеговина. Партньорите работят съвместно от няколко години, реализирайки проекти с различни мащаби и сътрудничйки в различни рамки в сферата на спорта, образованието и младежката политика. - Проектът включва и следните конкретни резултати: • 80 "дипломати в спортни костюми" /20 от всяка партньорска държава/, насочени към постигане на европейска интеграция в страните от Западните Балкани чрез спорт; • Национални, регионални и местни събития за разпространение на резултатите (с участието на най-малко 400 души) – мултиплициращ ефект от придобитите умения и знания; • Платформа за развитие на спорта в Западните Балкани - практически инструмент за ресурси и ценности на ЕС в областта на спорта с акцент върху спортната дипломация и доброто управление в спорта. - Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати. • Модул 1: Спортна дипломация, външна политика на ЕС, ценности на ЕС, политически диалог и международни отношения; • Модул 2: Обобщение и обратна връзка на модул 1, анализ на проведените местни събития, Добро управление в сферата на спорта; • Модул 3: Обобщение и обратна връзка на модул 2, анализ на проведените местни събития, кампаниен мениджмънт, успешна комуникация (вербална и невербална), публично говорене, протокол и етикет; • Модул 4: Обобщение и обратна връзка на Модул 3, анализ на проведените местни събития, Работа с медии, Работа със специфични целеви групи, Спортна дипломация за развитие, Как да приложим на практика знанията, които натрупахме.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.02.2019
В периода 11-13 февруари 2019, в Сасари, Италия се проведе първа среща по проект CPMES, по време на която партньорите съгласуваха работен план на дейностите и планираха в детайли всяко от предвидените в проекта събития. В срещата от страна на българската организация – партньор взеха участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт” и Калинка Гударовска, член на УС на АРБС. “Curricular Pathways for Migrants’ Empowerment through Sport” (CPMES) ще фокусира вниманието върху използването на методологията Обучение чрез спорт (ОЧС) като средство за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на учебните програми на спортни треньори и обучители, работещи с целеви групи в неравностойно положение /с мигрантски произход/ с перспективата за насърчаване на приобщаването и равните възможности и доставяйки услугата спорт за мигранти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.02.2019
Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) организираха "Информационен ден" на 05 февруари 2019 г. в Брюксел, за да се информират потенциалните кандидати за възможностите на програма Еразъм+ спорт, механизмите на финансиране и спортната политика на ЕС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.02.2019
Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) организираха "Информационен ден" на 05 февруари 2019 г. в Брюксел, за да се информират потенциалните кандидати за възможностите на програма Еразъм+ спорт, механизмите на финансиране и спортната политика на ЕС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.01.2019
В първите дни на 2019 г. Асоциация за развитие на българския спорт стана пълноправен член на Световната Тихоокеанска Спортна Федерация (СТСФ) и е упълномощена да промотира и насърчава Тихоокеанския спорт на национално ниво за мир.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 29
next