Новини
26.10.2022 г.
В периода 25-26.10.2022 година, в Национална спортна академия „Васил Левски“, гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт проведе събитие на което участваха повече от 160 треньори, спортни специалисти, спортни педагози, кинезитерапевти и спортни мениджъри на дейностите по проект „ENDURANCE“. Проекта се изпълнява в партньорство с осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания). По време на събитието бяха дискутирани и обсъдени теми като управление, администриране и отчитане на проекти, насоки и практически препоръки към работата на онлайн интерактивна платформата за обучение „ENDURANCE“, практически задачи и форми на създаване и администриране на бизнес проекти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.10.2022 г.
В периода 24-26 октомври 2022, в Мирандела, Португалия се проведе среща на консорциума по проект „Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“ (Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN), която имаше за цел да анализира дейностите, проведени във всяка от държавите партньори. В събитието взе участие Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт (партньор в проекта от България). Представени бяха редица обучителни и спортни дейности, които се проведоха на национално ниво през последните два години, както и спортното събитие за деца и родители „Мама, татко и аз“, което беше реализирано в парк Заимов на 21.10.2022 г.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.10.2022 г.
На 21 октомври 2022 в парк Заимов се проведе спортен празник „Мама, татко и аз“, в който взеха участие над 120 деца от столичната детска градина 195 „Братя Мормареви”. Участниците се забавляваха със спортни и щафетни игри, като за спортните усмивки допринесе Школа по лека атлетика Дарко тийм, която освен със спортни специалисти се включи и с атрактивен талисман, който радваше децата – осата Дарко. За отличната организация се погрижиха и голям брой доброволци, сред които младежи от столични училища и млади спортни специалисти от Национална спортна академия „Васил Левски“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.10.2022 г.
На 19 октомври 2022, в София, България се проведе локално спортно събитие по проект ONE GOAL, в която взеха участие над 25 жени треньори по вид спорт. По време на събитието, бяха проведени теоретични и практически сесии, в които бяха дискутирани теми като практическите знания и умения, необходимата практика и нужната квалификация необходими за практикуване на футбола за жени, методи и практики за повишаване на жените треньори по футбол, повишаване на физическите и технически качества футболисти от женски пол, съвременните модели на подражание в женският футбол и ефективни психологически методи и техники за работа с подрастващи. Събитието бе проведено с подкрепата на катедра „Футбол и тенис“ към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ с участието на високо квалифицирани и опитни треньори по футбол, като доцент Корнелия Найденова – треньор на вратарите в женския представителен отбор по футбол на България и НСА.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.10.2022 г.
На 19.10.2022 година, в детска градина №100 „Акад. Пенчо Райков“, гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт проведе представяне на дейностите на проект „HEPA SUN - Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“, в което взеха участие педагогически специалисти от учебното заведение. Събитието бе организирано в партньорство с ръководството на детската градина в лицето на Златка Атанасова - директор и г-жа Диана Хаджиангелова от Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА), а интересна информация относно адаптираните спортове сподели Ивелина Кирилова, преподавател в НСА „Васил Левски“ и експерт в АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.10.2022 г.
В периода 11-16.10.2022 г. в гр. Сасари, Италия се проведете заключителна работна среща по международния проект "WAYWARD". В събитието участваха представители на шест партньорски държави – България, Виетнам, Гърция, Италия, Ирландия и Мексико. Консорциумът на проекта включва организации, работещи конкретно с целевата група (млади хора с интелектуални затруднения) чрез използване на методологията Обучение чрез спорт. Представители на Асоциация за развитие на българския спорт бяха Константин Занков-член на УС и Теодор Петров – доброволец в организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.10.2022 г.
На 15.10.2022г. в гр. Загреб, Хърватия се проведе финална конференция по проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity) - Health and Fitness Assessment for Seniors. Бяха презентирани проведените изследвания в рамките на проекта в отделните партньорски държави, както и направен анализ на влиянието на проект HEPA върху възрастните хора, взели участие в пилотните сесии. Бяха обсъдени постигнатите резултати, изпълнените дейности, както и бяха дадени основни препоръки за бъдещо прилагане на проект HEPA за възрастни хора. В срещата от страна на Асоциация за развитие на българския спорт взеха участие Калинка Гударовска - Член на УС на АРБС и Емилия Пергелова – координатор международни проекти в АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.10.2022 г.
В периода 12-15 октомври 2022, в Рим, Италия се проведе международно обучение на спортни специалисти, в рамките на проект „WOMEN’S HURDLES“, имащ за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. Проектът се стреми да подкрепя стратегическите политики на Европейския съюз в областта на социалното включване и равните възможности на жените, в основата на което стоят физическата активност и здравословния начин на живот. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват шест партньорски организации от пет Европейски държави - България, Гърция, Италия, Литва и Румъния, като до момента бяха проведени изследователски и онлайн дейности. В обучението взеха участие спортните специалисти Валентина Недева (MVJ SPORT) и Ивелина Димитрова (Class for your back), както и представители на Асоциация за развитие на българския спорт – Йоанна Дочевска, Ивелина Кирилова и Велина Андонова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.10.2022 г.
В периода 11 - 14 октомври, 2022г., в Атина, Гърция се проведе партньорска среща по проект EWA – Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs. По време на срещата бяха обсъдени и дискутирани партньорските местни обучителни сесии, готовите обучителни материали (Стратегия и инструменти за овластяване на жените спортисти), създаденият централизиран модел на „Бюро за помощ – за атлети и жени“, както и решаващата роля на професионалистите в областта на спорта в борбата със злоупотребата, насилието и дискриминацията срещу жените.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.10.2022 г.
На 11.10. и 12.10.2022 г. в град София, България се проведе партньорска среща по проект ORIENT. Бяха обсъдени постигнатите резултати до момента, организацията на бъдещите дейности по проекта, както и начините за популяризиране на резултатите от тях. Консорциумът се състои от 5 европейски държави и една от Западни Балкани: Италия, България, Гърция, Кипър, Австрия и Босна и Херцеговина. Oт името на Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) присъства Калинка Гударовска, Член на УС в организацията и Емилия Цанова част от екипа на асоциацията. Събитието се проведе в сградата на Център за семейно консултиране към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към столичен район „Младост“ със секретар г-жа Стела Цакина.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.10.2022 г.
На 07 октомври 2022, в ДПЛУИ, гр. Баня – Соник Старт беше проведен турнир по тенис на маса и активни дейности, с които потребители и възпитатели на социалната услуга прекараха един ден, изпълнен с усмивки. Спортът тенис на маса е една от най-ангажиращите мозъка дейности и още по хубавото е, че и дори по-възрастните играчи могат да играят тенис на маса за удоволствие. Това е спорт, която влияе положително на нивата на физическа активност, подобрява вниманието и концентрацията и подобрява визуално-пространствените умения. Поради тези характеристики и достъпността на този спорт е доказано, че тенисът на маса може ефективно да се използва като програма за профилактика и рехабилитация на лица, страдащи или предразположени към развитие на болестта на Алцхаймер и деменция, тъй като активира едновременно различни секции на мозъка.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.10.2022 г.
На 05 октомври 2022, в Национална спортна академия „Васил Левски“, София, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение на тема „Ключовата Роля на Спортните Професионалисти в Борбата с Насилието и Дискриминацията върху Жените в Спорта“; част от проект „EWA – Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs“. По време на обучението бяха дискутирани дейностите по проекта, наличните обучителни материали, бариерите, пречките и предизвикателствата пред които се изправят жените практикуващи спорт и физическа дейност. Тези бариери действат на множество нива (вербално, физическо, сексуално, емоционално, психологическо, социално, културно, организационно, икономическо, медиативно и др.) и колективно се възприемат като всеобхватна шовинистична култура, която прониква в кариерата на всяка жена спортист.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.09.2022 г.
На 30.09.2022 година, в Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт, проведе събитие по проект „Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability – WAYWARD“, в което взеха участие над 20 спортни експерти, треньори и спортни специалисти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.09.2022 г.
На 30.09.2022 година, с подкрепата катедра „Борба и джудо“ към Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт, проведе спортен турнир по проект „PROPELLERS - професионален и личен опит чрез учене през целия живот и редовен спорт“, в което взеха участие представителните отбори по борба на НСА (мъже).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.09.2022 г.
В периода 26-30 септември 2022г., Асоциация за развитие на българския спорт проведе събития, насочени към подрастващите в София по проект SONKEI, чрез която се тестваха и популяризираха дейностите и резултатите от проекта. По време на събитията бяха тествани практики и методи за справяне с расизма и насилието в спорта и различни методологии и практически образователни инструменти за деца и младежи за повишаване на осведомеността относно насилието в спорта и промоция на европейските и общочовешки ценности като уважение, смелост, взаимопомощ, емпатия, равенство между половете и приобщаване като инструмент за превенция на насилието и нетолерантността в спорта на национални и регионални нива. Проектът цели да промени мисленето на хората и да инициира социална промяна, която да осигури по-безопасна среда за живот.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.09.2022 г.
Международната среща по проект Propellers се проведе в Сасари, Сардиня, в периода 26-28 септември 2022, по време на която партньори от 6 европейски държави, България, Италия, Полша, Гърция, Хърватия, Испания имаха възможност да обсъдят заедно дейностите и образователните материали, разработени в рамките на „Професионален и личен опит чрез учене през целия живот и регулярен спорт“ – Propellers. В срещата взе участие Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор в инициативата по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.09.2022 г.
На 29.09.2022 година, в Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт, проведе обучение по проект „Multisport Community Experience“, в което взеха участие спортни педагози и студенти. Проекта е съвместното партньорство с пет партньорски организации: Асоциация за развитие на българския спорт (България), Спортна асоциация в Дубровник (Хърватия), Европейска платформа за спортни иновации (Белгия), НПО Nest Берлин (Германия) и Университета в Тесалия (Гърция).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.09.2022 г.
На 28.09.2022 година, с подкрепата на факултет „Спорт“ към Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт на, проведе събитие по проект „PROPELLERS - професионален и личен опит чрез учене през целия живот и редовен спорт“, в което взеха участие над 30 спортни експерти, треньори и спортни специалисти, които дискутираха върху теми като съвременни възможности и предизвикателства свързани с насърчаване на доброволното участие в спортни дейности, осъзнаване на значението на физическите дейности подобряващи здравето, различните здравни модели сред населението на ЕС, с особен акцент върху категориите в лицата в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания, възрастни хора и т.н.).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.09.2022 г.
На 28.09.2022 година, с подкрепата на катедра „Футбол и тенис“ към Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт, проведе спортен турнир по проект „PROPELLERS - професионален и личен опит чрез учене през целия живот и редовен спорт“, в което взеха участие представителните отбори по футбол на НСА (мъже). Събитието бе уважено от ръководител катедрата - доц. Емил Атанасов.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.09.2022 г.
На 28.09.2022 година, в Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт проведе събитие по проект #SafeSPORTevent, в което взеха участие над 40 спортни експерти, треньори и спортни специалисти. По време на срещата бяха представени създадените в рамките на проекта протоколи за сигурност и бяха обсъдени потенциалните рискове и заплахи при провеждането на спортни събития, както и необходимите мерки и протоколи за оптимизиране на сигурността и безопасността на зрители, административен персонал, атлети и официални лица.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.09.2022 г.
На 27.09.2022 година, в Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт проведе събитие по проект „PROPELLERS - професионален и личен опит чрез учене през целия живот и редовен спорт“, в което взеха участие над 30 спортни педагози, спортни психолози, треньори и спортни специалисти, които дискутираха върху теми като съвременни възможности и предизвикателства свързани с насърчаване на доброволното участие в спортни дейности, осъзнаване на значението на физическите дейности подобряващи здравето, различните здравни модели сред населението на ЕС, с особен акцент върху категориите в лицата в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания, възрастни хора и т.н.).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.09.2022 г.
На 27.09.2022 година, в детска градина №195 „Братя Мормареви“, гр. София, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение в рамките на проект „HEPA SUN - Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“, в което взеха участие педагози и специалисти от учебното заведение. Събитието бе организирано в партньорство с ръководството на детската градина в лицето на Албена Цочева - директор и г-жа Диана Хаджиангелова от „Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА)“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.09.2022 г.
След официалния старт на проект ENDURANCE, партньорите започнаха незабавна работа по изпълнението и разработването на втория интелектуален продукт на проекта, който включва подробно и цялостно картографиране на: •Добри практики/изследване на казуси, свързани със спорта и предприемачеството за устойчива кариера; •Системни пътища за преминаване от спорта към бизнеса; •Ролеви модели и истории за успех; •Пропуски в настоящото обучение по предприемачество за (бъдещи) спортисти и студенти по спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.09.2022 г.
Връзките между спорта и предприемачеството са многобройни, но те рядко се признават и капитализират. Двата сектора рядко се срещат заедно в Професионалното образование и обучение /ПОО/ като ефективно свързани домейни със синергични връзки: оттук и нуждата от така необходимите предприемачески компетенции поради ниското образование по предприемачество в спортно-ориентирани дисциплини и липсата на персонализирано обучение по предприемачество.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.09.2022 г.
Връзките между спорта и предприемачеството са многобройни, но те рядко се признават и капитализират. Двата сектора рядко се срещат заедно в Професионалното образование и обучение /ПОО/ като ефективно свързани домейни със синергични връзки.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.09.2022 г.
На 24 септември 2022, в рамките на #BeActive Спортно селище на спортове на открито и #BeActive Нощ на спорта, които се проведоха пред Национален дворец на културата, Асоциация за развитие на българския спорт представи пред гражданите на столицата и любителите на спорта текущи дейности и инициативи на организацията. В спортното селище над 25 федерации и клубове представиха дейността си чрез демонстрации и информационни материали, а в рамките на Нощта на спорта се проведе с програма на сцена с демонстрации на спортни федерации и клубове. Европейска седмица на спорта #BeActive се организира за осма поредна година от Министерство на младежта и спорта. Между 23 и 30 септември всички желаещи ще имат възможността да станат част от най-големия спортен празник в Европа за любители на спорта и физическата активност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.09.2022 г.
На 24 септември 2022, в басейн Silver City в София се проведе #Train4Inclusive събитие по адаптирано плуване, организирано в рамките на Европейска седмица на спорта от Асоциация за развитие на българския спорт, в което взеха участие атлети с интелектуални затруднения. #Train4Inclusive е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз, която се реализира от международен консорциум, включващ представители на България, Хърватия, Италия, Словения и Испания и има за цел да разработи методология и инструменти, които треньори по вид спорт и ръководители на спортни дейности за хора с увреждания ще могат да използват, за да наблюдават напредъка на техните физически, когнитивни и социални умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 46
next